Energie

Austriecii de la OMV au venit cu 41 mil. euro pentru un centru de servicii de 1.100 de oameni în România

Austriecii de la OMV au venit cu 41 mil. euro pentru un...

Autor: Roxana Petrescu

23.07.2014, 21:00 2199
Austriecii de la OMV, grupul care con­tro­lează Petrom, singurul producător de pe­trol şi gaze, au adus 41 mil. euro pen­tru a demara activitatea în centrul de ser­vi­cii OMV Petrom Global Solutions din România.
 
Această entitate a fost constituită la fina­lul lunii martie anul acesta şi în ea au fost trans­ferate serviciile de IT, contabilitate pri­mară şi alte activităţi suport pentru grupurile Petrom şi OMV, din diferite ţări în care aces­tea sunt active. Potrivit informaţiilor furni­za­te la acel mo­ment, noua entitate va avea 1.100 de an­ga­jaţi, împărţiţi în 11 sedii regionale.
 
„OMV Petrom Global Solutions SRL a fost înfiinţată cu un capital social iniţial de 1.000.000 de lei în ianuarie 2014. Ulterior capi­ta­lul social a fost majorat până la 180.956.000 lei, suma fiind necesară pentru de­ma­rarea activităţii în noua entitate“, au decla­rat reprezentanţii Petrom.
 
Potrivit datelor de la Registrul Comer­ţului, cea mai mare parte a sumei a fost virată de acţionarul austriac al Petrom.
 
„OMV Petrom Global Solutions SRL este o entitate înfiinţată la „nceputul anu­lui, deţinută de OMV Solutions GmbH şi OMV Petrom, către care au fost trans­ferate o serie de activităţi suport. OMV Petrom Global Solutions SRL a de­ve­nit funcţio­nală, ca un centru de servicii si­milar altor multinaţio­nale la 1 iulie 2014 şi fur­nizează servicii IT, de contabilitate pri­mară, de management al facilităţilor, dar şi alte activităţi suport pentru grupurile Pe­trom şi OMV, acoperind nu numai Româ­nia, dar şi diferite ţări în care acestea sunt acti­ve“, au completat reprezen­tanţii Petrom.
Citește continuarea pe
zfcorporate.ro