• Leu / EUR4.8922
  • Leu / GBP5.5612
  • Leu / USD4.4928
Energie

Dan Adrian Chelaru, IULIUS: Clădirile certificate green au o valoare mai ridicată de piaţă, generează chirii mai avantajoase şi au costuri lunare de operare şi întreţinere mai mici

Perspective privind ESG. Un proiect editorial al ZF susţinut de PwC

25.11.2021, 00:04 195

În contextul actual, sustenabilitatea este un subiect care ar trebui să se regăsească pe agenda tuturor companiilor, pentru că modul în care ne vom putea desfăşura activităţile în viitor ne priveşte pe toţi. Cu atât mai mult cu cât trebuie să privim acţiunile de sustenabilitate ca pe o responsabilitate a noastră, a tuturor, în ceea ce priveşte provocările cu care se confruntă societatea, prezentă şi viitoare.

Dacă discutăm despre IULIUS, sustenabilitatea se referă la crearea de valoare adăugată atât pentru companie, cât şi pentru toţi stakeholderii acesteia. În calitate de dezvoltatori, suntem conştienţi de impactul proiectelor noastre în viaţa comunităţii, motiv pentru care ne-am asumat misiunea de a transforma amprenta urbană a oraşelor prin proiecte construite cu pasiune şi responsabilitate.

Remarcăm o tendinţă din ce în ce mai accentuată de integrare a principiilor de mediu, sociale şi de guvernanţă corporativă (ESG) în rândul companiilor şi investitorilor, ca urmare a reglementărilor tot mai stricte în acest sens. Considerăm că integrarea ESG în cadrul politicilor interne reprezintă un factor diferenţiator, care oferă avantaje competitive semnificative şi conduce la o performanţă financiară mai bună pe termen lung.  

Din perspectiva IULIUS, implementarea unui program ESG coerent ne permite să ne optimizăm performanţa operaţională, să identificăm şi să atenuăm riscurile asociate şi, nu în ultimul rând, să obţinem un avantaj competitiv. Aşadar, noi privim integrarea ESG în cadrul activităţilor noastre ca pe o oportunitate şi nu ca pe un factor restrictiv.

Indicatorul cel mai bun al abordării cu responsabilitate a problematicii ESG pentru IULIUS este reprezentat de certificările sustenabile ale proprietăţilor. Toate proiectele noastre sunt certificate LEED, cu performanţe majore la nivelul indicatorilor de sustenabilitate, iar acest lucru are impact atât la nivel intern, cât şi la nivelul comunităţii. Palas Campus, cea mai mare clădire de birouri ca suprafaţă (60.000 mp), care se construieşte într-o zonă centrală nevalorificată a Iaşului, se evidenţiază la acest capitol, fiind în proces de dublă certificare green – EDGE şi LEED. De altfel, Palas Campus a obţinut primul credit verde acordat unei companii cu sediul în România de către IFC (divizie a Băncii Mondiale), de 72 de milioane de euro.

Evident, din perspectiva businessului, clădirile certificate green au o valoare mai ridicată de piaţă, generează chirii mai avantajoase şi nu în ultimul rând vor suporta costuri lunare de operare şi întreţinere mai mici prin măsurile active de eficientizare a consumurilor de energie, resurse etc. Însă, aceste clădiri reprezintă paşi concreţi spre un mediu mai sănătos şi prietenos cu oamenii, spre un viitor sustenabil.

De asemenea, o importanţă deosebită în domeniul dezvoltării real estate o are relaţia cu instituţiile finanţatoare, care pun din ce în ce mai mult accent pe criteriile ESG în evaluarea lor. Practic, cu cât politica ESG este mai bine definită şi, mai important, aplicată, cu atât se pot obţine finanţări mai bune.

Sustenabilitatea este integrată în modelul de business al IULIUS, având în acest moment structuri de guvernanţă dedicate, al căror rol este de a implementa acţiunile specifice în conformitate cu viziunea, misiunea şi valorile declarate ale organizaţiei.

A fost necesară prioritizarea factorilor ESG în funcţie de domeniul nostru, iar primul pas a fost înţelegerea aspectelor materiale semnificative, care pot avea impact asupra situaţiei financiare sau a performanţei operaţionale a organizaţiei. Astfel, la începutul anului am demarat un proces de evaluare a materialităţii, care a stat la baza trasării direcţiilor principale din programul nostru de sustenabilitate. Practic, informaţiile de interes au fost culese atât din interiorul, cât şi din exteriorul companiei, implicarea stakeholderilor fiind un factor-cheie. A rezultat o matrice de materialitate, necesară pentru prioritizarea aspectelor ESG, şi ne-am întărit angajamentul nostru printr-o strategie de sustenabilitate, centrată pe trei mari piloni, respectiv Mediu, Comunitate şi Guvernanţă şi etică în afaceri. Este o strategie ce include un plan de acţiune pe termen scurt, mediu şi lung care detaliază măsurile, acţiunile şi proiectele care vor conduce la atingerea obiectivelor.  

Pe termen scurt, focusul a fost să uniformizăm direcţiile şi acţiunile deja în desfăşurare la nivel de grup pe partea de sustenabilitate, urmând ca ulterior să trecem la implementarea unor procese mai ample.

În ceea ce priveşte pilonul Mediu, organizaţia îşi concentrează eforturile în jurul reducerii consumului de energie şi resurse, precum şi a emisiilor asociate, acţiuni care vizează atingerea obiectivului strategic de tranziţie către o economie cu emisii scăzute de carbon. Pe lângă certificările LEED deţinute de toate dezvoltările noastre şi contribuţia adusă de cele trei grădini pe care le-am integrat în proiectele de regenerare urbană, de peste 13 hectare, campanii de împădurire şi ecologizare etc., avem implementat şi un program de colectare selectivă a deşeurilor şi reciclarea lor, cu rezultate foarte bune. Acţionăm şi în vederea încurajării transportului alternativ, având în proiectele noastre staţii de încărcare a maşinilor electrice şi dezvoltând infrastructura necesară pentru deplasarea cu bicicleta, de la realizarea de piste de ciclism până la locuri special dedicate pentru biciclete, cu acces securizat, şi vestiare şi duşuri. Iar planurile sunt ample în această direcţie, astfel încât să reducem cât mai mult amprenta de carbon.

În zona de Comunitate, avem numeroase acţiuni concrete în ceea ce priveşte educaţia (parteneriate cu mediul universitar, un curs de real estate management în parteneriat cu Facultatea de economie şi administrarea afacerilor din Iaşi, program anual de internship – la ediţia din 2021 s-au înscris peste 900 de tineri, au urmat programul 37, iar în companie au rămas angajaţi 21), dezvoltarea de parteneriate pentru comunitate, precum şi în menţinerea talentelor locale în oraşele în care activăm. Ne dorim să devenim un motor de dezvoltare a comunităţilor în care activăm prin integrarea centrelor noastre în ţesutul socioeconomic local, dezvoltând proiecte comune şi acţiuni comunitare. Cele mai recente acţiuni în direcţia aceasta au fost de conştientizare a importanţei implicării în regenerarea urbană, dar şi de susţinere a artiştilor locali, prin concursuri şi proiecte creative. Ne-am luat angajamentul creşterii calităţii vieţii pentru persoanele cu care interacţionăm zilnic, prin promovarea sănătăţii şi conceptului de „well-being”, îmbunătăţind gradul de satisfacţie al vizitatorilor, precum şi al angajaţilor.

O direcţie importantă este susţinerea producătorilor şi antreprenorilor locali, iar în acest sens, după campaniile de susţinere a domeniilor puternic afectate de pandemie (chirii gratuite pentru organizatorii de evenimente educaţionale, susţinerea operatorilor din domeniul HoReCa prin programe punctuale de rezilienţă), anul acesta am lansat Go Local, prin care îi sprijinim să intre în proiectele IULIUS. Cei care aplică pentru program şi îndeplinesc un minimum de cerinţe pot beneficia de avantaje precum scutirea temporară de la plata chiriei sau reduceri, flexibilitate la durata contractului, campanii de promovare şi consultanţă integrate. Interesul antreprenorilor este foarte mare şi în această perioadă semnăm primele parteneriate de acest fel.

Atingerea neutralităţii climatice este un subiect fierbinte pe agenda publică a statelor responsabile, cu atât mai mult cu cât recent s-a desfăşurat summitul COP26 privind schimbările climatice, eveniment care a avut rolul de a intensifica acţiunile de la nivel mondial în vederea soluţionării crizei climatice.

Unul dintre obiectivele strategice pe care le-am setat este reducerea amprentei de carbon a întregului lanţ de operaţiuni, care să contribuie la atingerea nivelului de „zero emisii nete”. În acest sens, am demarat un amplu proces de inventariere a emisiilor de carbon rezultate din întreg portofoliul de operaţiuni, pentru a înţelege mai bine de unde provin aceste emisii şi a avea un fundament în elaborarea planului de măsuri şi acţiuni în vederea reducerii amprentei de carbon. Vizăm îmbunătăţirea performanţei de mediu a companiei, în contextul îndeplinirii ţintelor asumate prin Convenţia de la Paris, de limitare a încălzirii globale cu 1,5°C faţă de nivelurile preindustriale.

Suntem conştienţi că pentru reducerea amprentei de carbon este necesar un pachet de măsuri complex, în cazul nostru materializat prin proiectarea de clădiri sustenabile (reducerea emisiilor din procesul de construcţie, proiecte de integrare a economiei circulare etc.), optimizarea utilizării resurselor (reducerea emisiilor din operaţiuni, măsuri specifice de eficienţă energetică, utilizare de energie regenerabilă etc.) sau prin dezvoltarea de proiecte de îmbunătăţire a conectivităţii/mobilităţii urbane sustenabile.

AFACERI DE LA ZERO
Principalele valute BNR - ieri, 13:15
EUR
USD
GBP
CHF
Azi: 4.8922
Diferență: 0,131
Ieri: 4.8858
Azi: 4.4928
Diferență: 0,279
Ieri: 4.4803
Azi: 5.5612
Diferență: 0,1657
Ieri: 5.5520
Azi: 4.8793
Diferență: 0,0123
Ieri: 4.8787