Energie

De ce e benzina mai scumpă cu un cent decât ar trebui

De ce e benzina mai scumpă cu un cent decât ar trebui
14.01.2011, 15:22 279

Datoria de 507,3 milioane de dolari a fostei Companii Române dePetrol (CRP) a fost acoperită integral în luna octombrie a anuluitrecut, dar statul a continuat să încaseze taxa de un cent (3,2bani) pe litru, sumele suplimentare urmând să fie utilizate pentrudiminuarea datoriei publice, scrie MediafaxBusiness.

"Sumele încasate în Fondul special pentru produse petrolieredupă regularizarea datoriilor fostei Companii Române de Petrol seutilizează pentru diminuarea datoriei publice interne", se aratăîntr-un proiect de ordonanţă de urgenţă elaborat de MinistereleEconomiei şi Finanţelor Publice.

Potrivit notei de fundamentare a actului nomativ, prin sumaîncasată în data de 22 octombrie 2010 s-a stins integral datoriapublică creată în baza OUG 72/1997 privind regularizarea datorieifostei CRP, în valoare de 507,3 milioane de dolari.

De asemenea, în perioada 22 octombrie - 21 decembrie 2010,Ministerul Economiei a virat din Fondul special pentru produsepetroliere în contul Ministerului Finanţelor Publice suma 50,8milioane lei reprezentând echivalentul la data plăţii a sumei de16,0 milioane de dolari, sumă reprezentând o altă datorie a fosteiCRP către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, daral cărei regim juridic trebuie clarificat.

În nota de fundamentare nu se explică de ce s-a mai încasat taxade un cent pe litru după 21 decembrie, dar proiectul de ordonanţăde urgenţă stabileşte că sumele care exced acele datorii vor fiutilizate pentru diminuarea datoriei publice.

Odată cu aprobarea proiectului de OUG de către Guvern şiintrarea în vigoare a actului normativ, taxa de un cent pe litru vafi eliminată.

Fondul special pentru produse petroliere, denumirea oficială ataxei impuse pentru recuperarea datoriilor CRP, a fost instituitprintr-o ordonanţă de urgenţă în anul 2000.

Taxa este plătită de toţi producătorii şi procesatorii de petrolşi produse petroliere, regăsindu-se în tarifele plătite deconsumatorii finali. Datoria de 507,3 milioane de dolari reprezintăcreditele contractate pentru finanţarea importurilor de ţiţei dinperioada 1992-1997. Preţul carburanţilor a crescut cu 15% anultrecut, după ce a urcat cu 13% în 2009.

AFACERI DE LA ZERO