• Leu / EUR4.9479
  • Leu / GBP5.6287
  • Leu / USD4.5594
Energie

Octombrie verde: Proiecte de peste 400 mil. euro avizate într-o lună. Marele şantier eolian şi solar ar trebui să înceapă în 2022. De la antreprenori locali la grei internaţionali, toţi sunt aliniaţi la startul celui de-al doilea val de energie verde din România

Octombrie verde: Proiecte de peste 400 mil. euro avizate într-o lună. Marele şantier eolian şi solar ar trebui să înceapă în 2022. De la antreprenori locali la grei internaţionali, toţi sunt aliniaţi la startul celui de-al doilea val de energie verde din România

Autor: Roxana Petrescu

21.11.2021, 15:01 13229

Proiectele eoliene şi solare de mari dimensiuni, în valoare de peste 400 mil. euro, au primit în octombrie avizele de conectare la reţeaua Transelectrica.

Deşi entuziasmul legat de opor­tunitatea de investiţii în do­meniul energiilor regene­ra­bile este evi­dent, anul 2021 se va încheia, cel mai pro­babil, fără niciun proiect nou major fina­lizat. Aştep­tările sunt ca în 2022 să fie deschise primele şantiere verzi.

Datele centralizate de ZF pe baza infor­ma­ţi­ilor publice de pe site-ul Transelectrica arată că doar în luna octombrie au fost emise avize de ra­cordare la reţeaua trans­por­ta­to­rului naţional de energie pentru pro­iecte eo­lie­ne şi solare cu o ca­pa­citate de circa 550 MW. În cazul în care se vor realiza, acest proiecte ar putea atrage investiţii de circa 410 milioane de euro, potrivit calculelor ZF făcute pe baza datelor din piaţă.

Unul dintre cele mai mari proiecte avizate este dezvoltat de nemţii de la PNE, companie cu operaţiuni globale în domeniul energiei verzi, România fiind pe radarul gru­pului atât pentru parcuri eoliene, cât şi so­lare. În cazul de faţă, autorizaţia a fost ob­ţi­nu­tă pe 15 oc­tombrie pentru un pro­iect eo­lian de 115 MW în Cons­tanţa. Obţi­ne­rea avi­zu­lui pentru acest parc vine în con­tex­tul în care în va­ra acestui an, PNE a anunţat fi­na­li­zarea ne­go­cie­rilor pen­tru vân­zarea către un in­ves­titor stra­te­gic a trei par­curi eo­liene din Ro­mânia. Nume­le cum­pă­ră­to­rului nu a fost făcut public.

„Sunt bucuros că am iden­tificat un in­ves­titor puternic şi cu foar­te multă expe­rienţă pentru proiectele noastre eoliene din Ro­mânia. Împreună vom lucra mai departe la implementarea aces­tora. PNE se va con­cen­tra, de ase­me­nea, şi pe dezvoltarea de pro­iecte solare în România“, a precizat Markus Lesser, CEO al PNE, la jumătatea lunii iulie.

În total, la acest moment, la nivel naţio­nal exis­tă o capacitate instalată de peste 5.100 MW în proiecte de pro­du­ce­re a ener­gi­ei verzi, cea mai ma­re parte în eoliene (3.017 MW) şi solare (1.373 MW).

Pen­tru com­pa­raţie, la ni­velul între­gului sistem este ins­ta­lată o capacitate de circa 20.000 MW, din care doar jumă­tate este în rea­litate func­ţio­nală.

Informaţiile venite de la cei mai puternici jucători din do­me­niu arată că anul viitor va fi primul în care în România se vor instala proiecte noi de producere a energiei eoliene şi solare, avansul tehnologic reducând semnifi­cativ costurile de instalare.

Primul val de regenerabile a avut loc în perioada 2009-2014, piaţa fiind complet blocată după schimbarea drastică, în 2012, a schemei de sprijin pentru energia verde.

Citește continuarea pe
zfcorporate.ro
AFACERI DE LA ZERO
Principalele valute BNR - astăzi, 13:15
EUR
USD
GBP
CHF
Azi: 4.9479
Diferență: -0,004
Ieri: 4.9481
Azi: 4.5594
Diferență: -0,3192
Ieri: 4.5740
Azi: 5.6287
Diferență: 0,1495
Ieri: 5.6203
Azi: 4.9695
Diferență: -0,2649
Ieri: 4.9827