Energie

Studiu Deloitte: Rata medie a redevenţelor din România în sectorul upstream de petrol şi gaze a crescut

Dan Bădin, partener coordonator servicii fiscale şi juridice la Deloitte România.

Dan Bădin, partener coordonator servicii fiscale şi juridice la Deloitte România.

Autor: Alina-Elena Vasiliu

05.04.2017, 00:05 418
Rata medie efectivă a redevenţelor şi a altor impozite similare în sectorul upstream de petrol şi gaze a crescut în România cu 2,5% în doi ani, de la 15% în 2014 la 17,5% în 2016, în sens invers cu ten­dinţa la nivel euro­pean, potrivit unui studiu realizat de fir­ma de consul­tan­ţă fiscală şi audit De­loitte.
 
În categoria im­pozitelor simi­lare sunt incluse im­pozitul asu­pra veni­turilor su­pli­mentare, im­­pozitul pe con­s­truc­ţiile speciale, im­po­zitul a­pli­c­at la veniturile re­zul­­tate din exploatarea pe­trolului brut.
 
În Europa, rata medie efectivă a redevenţelor a scăzut, ajungând de la 11,7% în 2014 la 10% în 2015. Ritmul descendent a început din 2015, în zece state europene: Marea Britanie, Norvegia, Danemarca, Ungaria, Austria, Germania, Olanda, Italia, Bulgaria şi Albania. Creşteri uşoare au fost înregistrate în Serbia, Lituania, Irlanda, Franţa şi Polonia.
 
„Analiza a fost realizată pe baza datelor din surse publice şi a avut în vedere ratele efec­tive de impozitare din diferite ţări euro­pene. Rezul­ta­tele acestui stu­diu ar trebui con­­si­de­rate şi in­ter­­pr­e­tate prin raportare la ana­­li­zele noastre an­­­­te­­­rioare, care a­co­­­peră anii 2013 şi 2014”, spune Dan Bă­din, partener coor­do­na­tor ser­vicii fiscale şi juri­dice la De­loitte Ro­mânia. Rata efectivă de impozitare deter­mi­nată pen­tru activitatea up­stream de gaze naturale în Ro­mânia are o valoare mult mai ridicată decât cea aferentă activităţii de ex­plo­rare şi producţie de petrol, diferenţa rezul­tând în principal din impozitul su­plimentar aplicabil gazelor naturale.

Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels

Citește continuarea pe
zfcorporate.ro