Companii

Fermierii încep timid să ceară bani de la UE pentru irigaţii şi atrag furnizori străini de echipamente

Fermierii încep timid să ceară bani de la UE pentru irigaţii şi atrag furnizori străini de echipamente
31.08.2010, 23:51 224

Fermierii, care au solicitat subvenţii pe la Uniunea Europeanăpentru crearea sau modernizarea sistemului propriu de irigaţii, audepus până în acest moment proiecte în valoare de circa 10 milioanede euro, potrivit raportului de selecţie pe măsura de modernizare aexploataţiilor agricole din cadrul Programului Naţional deDezvoltare Rurală (PNDR).

"Înregistrăm o creştere substanţială a proiectelor care cuprindşi investiţii în sisteme de irigaţii, depuse în cadrul PNDR decătre beneficiarii care doresc să primească fonduri europenenerambursabile", anunţă Ciprian Alic, director general adjunct alAgenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, caregestionează peste 8 miliarde de euro, bani europeni destinaţiagriculturii în perioada 2007-2013.

În 2010, la nivel local s-au contractat peste 400.000 de hectarepentru irigat din cele peste 7 milioane de hectare de teren agricolpentru care fermierii primesc subvenţii directe în vedereacultivării, la acestea adăugându-se irigaţiile din surse proprii deapă la care recurg fermierii.

Dosarele care includ şi achiziţia sistemelor de irigaţii suntdepuse de fermieri pe măsura 121, de modernizare a exploataţiiloragricole. Până în prezent, aproape 5.300 de fermieri au depusproiecte pentru modernizarea exploataţiilor, 1.500 dintre aceştiaprimind deja aprobarea de finanţare. În buzunarul beneficiarilor auintrat deja 182 mil. euro, o parte din aceste sume fiinddirecţionate astfel şi către îmbunătăţirea sistemelor deirigaţii.

"Irigaţiile sunt esenţiale pentru agricultura românească.Crearea unor sisteme la nivelul exploataţiei agricole este oalternativă viabilă şi eficientă. Din păcate, rezolvă situaţia doarla nivelul fermei respective şi nu este o soluţie sistemică. Cutoate acestea, investiţiile realizate de beneficiarii privaţi însisteme de irigaţii conduc la creşterea producţiei. Pe lângăacestea există şi o măsură de îmbunătăţire şi dezvoltare ainfrastructurii agricole care finanţează reabilitarea şieficientizarea sistemelor de irigaţii unde sperăm ca primelerezultate să se vadă în următorii doi-trei ani", explică directorulgeneral adjunct al APDRP.

Vor să "fure" modelul de la spanioli şiportughezi

Autorităţile au anunţat anterior că doresc să viziteze ţări caSpania sau Portugalia pentru a "fura" modelul performant alirigaţiilor din acele ţări, dar deocamdată nu au rezolvat problemacu care se confruntă România.

Acesta este unul dintre motivele pentru care în ultimii ani,pentru a avea o recoltă cât mai bună, fermierii şi-au concentrateforturile financiare şi către această piaţă, mai ales că mulţi auînceput să încheie contracte de vânzare a producţiei în avans, cucondiţia să folosească un anumit tip de seminţe, tehnologie sausisteme de irigaţii impuse de cumpărător.

Vechea problemă a României legată de sistemele de irigaţiineperformante, cu consum mare de energie şi apă, dar şi perioadelesecetoase cu care se confruntă îi determină din ce în ce mai multpe fermieri să investească direct în dotarea cu tehnologie deirigaţii care implică forţă de muncă mai puţină datorităautomatizării, şi mai ales creşterea productivităţii.

Crearea unei noi nişe determină şi furnizorii de echipamente şiservicii pentru irigaţii să atace puternic piaţa, unul dintrejucătorii nou intraţi fiind compania cu capital israelianNaanDanJain Irrigation. Până în acest moment, compania a finalizatun proiect în valoare de 150.000 de euro în Covasna, dar anunţă căse află în negocieri cu alţi 20 de fermieri pentru furnizarea desisteme de irigaţii.

Irigaţii pentru 60 de hectare de teren, cultivat cucartofi

"Am finalizat deja un contract la cheie pentru dotarea cusisteme de irigaţii prin aspersie a 60 de hectare de teren,cultivat cu cartofi, în zona Covasna.

Parteneriatul a inclus toate componentele, de la realizareaproiectului, conductele principale, filtrarea apei, sistemul deaspersie, sistemul de fertilizare, cel de control şi comandă, pânăla punerea în funcţiune a sistemului", a declarat Ileana Stanciu,director general al NaanDanJain Irrigation Projects.

Beneficiarul noului sistem de irigaţii, care a plătit 150.000 deeuro pentru serviciile oferite de compania israeliană, estecompania Biofarm din judeţul Covasna, care a obţinut anul trecut,din producţia de cartofi, venituri de circa două milioane de euro,având 16 angajaţi, potrivit Registrului Comerţului.

"În acest an, am avut solicitări pentru mai multe tipuri deculturi din partea fermelor cu specific pe legumicultură, pomifructiferi, viţă-de-vie, dar şi a investitorilor care îşi lărgescdomeniul de activitate cu sere şi solarii. Sunt mulţi careaccesează fonduri europene pentru proiecte variate, unele dinacestea solicitând o combinaţie de sere sau solarii cu sistemeleaferente şi proiecte de irigaţii prin picurare sau aspersie în câmpdeschis", spune Stanciu.

Cine se bate pe sisteme de irigaţii

Compania, care la nivel global deţine nouă filiale în ţări caFranţa, Italia sau Spania şi peste 50 de distribuitori unici înpeste 100 de ţări, a ales România mizând pe nevoia reală deextindere a sistemelor de irigatii la culturile existente. Pentruacest an, israelienii estimează un rulaj de un milion de euro, încondiţiile în care activitatea a început în luna mai.

"În următorii ani ţintim o cotă de piaţă de peste 30%, ţinândcont nu doar de suprafaţa neirigată din România, ci şi de tipul deculturi agricole şi de calitatea sistemelor de irigatii folositepână acum", spune directorul companiei, care concurează pe piaţă cujucători ca HS Hydro & Spa, EFE Trading Activ sau PestConvas.

Ritmul investiţiilor în sectorul irigaţiilor este însă foartelent, dar în mare parte se datorează dificultăţilor întâmpinate decompaniile agricole în căutarea de cofinanţare pentru investiţiisau de partereniate cu retailerii. "Pentru accesarea fonduriloreuropene, fermierii trebuie să apeleze la bănci pentru a începeinvestiţiile. În plus, în special pentru fermele mici, un altimpediment este lipsa unui mod funcţional şi accesibil de desfacerea produselor lor", crede Stanciu.

Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels