Companii

Firma de audit Moore Stephens a recrutat noi membri în echipă

Firma de audit Moore Stephens a recrutat noi membri în echipă

Foto: Shutterstock

Autor: Mădălina Panaete

09.11.2015, 00:04 1230

Moore Stephens, una dintre cele mai mari companii de audit financiar şi consultanţă de la nivel internaţional, îşi consolidează operaţiunile din România şi Republica Moldova, cooptând noi membri în echipă.

Astfel, Mamas Koutsoyiannis, CEO al Moore Stephens KSC pentru Ro­mânia şi Republica Moldova, a adus lângă el în companie o echipă care are o experienţă cu­mulată de 56 de ani în do­meniul con­sul­tanţei şi auditului financiar.

Această echipă este formată din Andrei Stan - audit par­tner, Casian Sa­bău - audit partner, Va­leriu Cernei - IT audit & advisory partner şi Vlad Tomoşoiu - ma­na­ging part­ner al casei de avo­catură corespon­dente.

„Suntem convinşi că în această formulă putem răspunde nevoilor tot mai numeroase ale com­paniilor locale şi internaţionale, con­cen­trându-ne pe nevoile specifice fiecărei in­dustrii”, a declarat Mamas Kout­soyiannis, care are o experienţă de de peste 19 ani, dintre care 13 ani în Ro­mâ­nia, fiind managerul unei companii de acelaşi profil.

Andrei Stan ocupă funcţia de audit partner şi are o experienţă de peste 10 ani în audit, contabilitate, consultanţă şi due diligence aplicate atât la nivel local, cât şi internaţional. Casian Sabău ocupă funcţia de audit partner şi are o ex­pe­rienţă de peste 13 ani în audit, conta­bi­li­ta­te, con­sul­tanţă şi due dili­gence. Pe de altă parte, Va­leriu Cernei ocupă funcţia de IT audit & ad­visory part­ner. Are o ex­pe­rienţă de peste 14 ani în audit şi con­sultanţă IT, este me­m­bru al ISACA şi mem­bru afiliat al BCI. Vlad Tomoşoiu ocupă funcţia de ma­naging partner al ca­sei de avo­catură cores­pon­dente biroului Moore Stephens KSC din Ro­mânia şi este mem­bru al Baroului Bu­cu­reşti.

Cu peste 100 de ani de experienţă în do­me­niu, Moore Stephens are o echipă de 26.290 angajaţi la nivel mondial care deservesc partenerii din 103 state.a

AFACERI DE LA ZERO