Companii

Getica 95, business aflat în insolvenţă, şi-a mai păstrat o lună titlul de cel mai mare furnizor de energie

Getica 95, business aflat în insolvenţă, şi-a mai păstrat o lună titlul de cel mai mare furnizor de energie

Autor: Roxana Petrescu

12.07.2021, 17:30 240

♦ Datele pentru luna februarie publicate în cel mai recent raport al Aurorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) aduc puţine schimbări în clasamentul celor alimentează cu energie economia României.

Pentru a doua lună consecutiv, Getica 95, business de 1,5 mld. lei de­ţi­nut de omul de afaceri Viorel Tudose, a reuşit să se men­ţină în frun­tea clasa­men­tului din piaţa concu­ren­ţială a ener­giei. În acea perioada, ia­nua­rie-fe­bruarie 2021, insolvenţa com­pa­niei nu fusese ce­ru­tă, astfel că între timp clasa­mentul este po­sibil să se fi modificat.

Datele ANRE arată însă că pen­tru perioada ia­nuarie-februarie, Getica 95 a avut o cotă de piaţă de 12,05% pe seg­men­tul concurenţial. Urmă­toarea cla­sată este Electrica Furnizare, cu un pro­cent de 10,25%, podiumul fiind completat de italienii de la Enel Ener­gie Munte­nia, cu o cotă de piaţă de 9,17%.

Tribunalul din Buzău a ad­mis la înce­putul acestei luni cererea de in­trare în insolvenţă a Getica 95. Deschi­de­rea pro­ce­durii de in­sol­ven­ţă pen­­tru com­pa­nia care în ia­nuarie 2021 a de­ve­nit cel mai ma­re fur­nizor de ener­gie din pia­ţa con­curenţială a fost cerută de Banca Transil­vania şi de alte trei com­panii, Vis Solaris, Elisolar şi Flavus Investiţii.

Citește continuarea pe
zfcorporate.ro
AFACERI DE LA ZERO