Companii

Guvernul nu are un site oficial de promovare a turismului în România

 Guvernul nu are un site oficial de promovare a turismului în România

Autor: Mirabela Tiron

18.11.2010, 23:51 158

România nu are la această oră un site turistic oficial, deşiMinisterul Turismului şi Dezvoltării Regionale are programe de zecide milioane de euro pentru promovarea turismului. Spre comparaţie,ţări precum Bulgaria, Slovenia sau Croaţia au site-uri oficiale deturism al căror conţinut este tradus în cel puţin patru limbistrăine.

Mai mult, oficialii Ministerului Turismului au anunţat recent căsunt programate parteneriate cu facebook, un site inovator dereţele sociale, în condiţiile în care prima condiţie pentru a"exista" pe internet este un site oficial al turismuluiromânesc.

Întrebaţi de ZF care este site-ul oficial turistic al României,oficialii Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului (MDRT)au transmis că deţin mai multe site-uri, realizate de birourile depromovare din străinătate, enumerând adresele: romania.travel.com,romaniatourism.com, rumanitour.com, romaniatravel.ru, romania.it,rumaenien-info.at, rumaenien-tourismus.de, guiderroumanie.com.Problema este că aceste site-uri sunt dedicate anumitor pieţe, cumar fi cea din Italia sau cea din Rusia, şi permit vizualizareaconţinutului doar într-o singură limbă. Nici măcar unul dintresite-urile menţionate de MDRT nu oferă posibilitatea vizualizăriiconţi­nu­tului în limba română. Mai mult, fiecare din aceste

site-uri prezintă elemente diferite de conţinut şi de grafică, spre deosebire de site-urile altor ţări europene.

Toate ţările din jurul României au un site turistic oficial.Site-ul oficial al Bulgariei este bulgariatravel.org (care poate fitradus în patru limbi străine), al Ungariei este hungary.com, alCroaţiei este croatia.hr. De asemenea, Marea Britanie are site-ulvisitbritain.com, iar Franţa are francetourism.com.

"La ora actuală, când internetul a devenit o sursă foarteimportantă de informare, realizarea unui site oficial complex artrebui să fie primul element la care să se gândească cineva carevrea să se promoveze. Este absolut dezarmant şi dezamăgitor faptulcă România nu are un site ca al Bulgariei sau cel al Croaţiei,accesibil tuturor străinilor, care să înglobeze informaţii desprezonele cu potenţial turistic din ţară şi care să fie recunoscutdatorită unor elemente specifice", a declarat Radu Enache,proprietarul lanţului hotelier Continental, care operează 14hoteluri pe piaţa românească.

El a mai spus că pentru agenţii economici privaţi din turismeste foarte important ca România să fie promovată în străinătate şisă transmită informaţii oficiale despre zonele turistice ce pot fivizitate.

"Ministerul are obligaţia să creeze o informare oficială şigenerală cu privire la potenţialul turistic al ţării. Este nevoiede un site bine conceptualizat şi care să fie accesibil cât maimultor turişti", a spus el, adăugând că este trist că Bulgaria şiCroaţia au învăţat să se promoveze, iar România nu.

Vecinii noştri bulgari îşi promovează ţara printr-un site careapare în primele cinci rezultate afişate de motorul de căutareGoogle, atunci când dai căutare după cuvântul "Bulgaria". Site-ul,care oferă informaţii despre produsele turistice din Bulgaria şicare prezintă galerii foto cu zone turistice, permite vizualizareaconţinutului în engleză, rusă, germană şi bulgară, fiindadministrat de Ministerul Economiei, Energiei şi Turismului dinSofia, şi nu de un birou de promovare din străinătate. Mai mult,site-ul are o hartă interactivă, date legate de cursul de schimb şigalerii video.

Şi Croaţia are un site turistic oficial care permite accesul laaceeaşi prezentare a ţării în 15 limbi diferite şi care îşipăstrează acelaşi conţinut şi aceeaşi grafică, deşi este tradus înmai multe limbi. Pe de altă parte, unul dintre site-urile carepromovează România, romaniatourism.com, realizat de biroul depromovare din New York, prezintă informaţii doar în engleză, fiindadresat pieţei din Sua.

"Realizarea unui site este un detaliu de execuţie foarteimportant şi trebuie făcut foarte repede. Cred că în prezentMinisterul Turismului este între etapa de proiect şi etapa deconstrucţie, de aceea nu are încă un site nou. Există un site maivechi făcut de un birou de promovare din străinătate, pe careMinisterul Turismului

l-a schimbat grafic însă care nu este exact ceea ce trebuie săaibă România", a declarat Sorin Ionescu, reprezentantul companieide consultanţă în turism Fivestar Hospitality, adăugând însă căeste un pic devreme să vorbim de un site oficial, în condiţiile încare abia a fost finalizat brandul turistic şi urmează să se facă ostrategie de promovare. Pe de altă parte, Alin Burcea, şefulagenţiei de turism Paralela 45, consideră că nu este rău căbirourile de promovare au realizat site-uri dedicate anumitorpieţe, însă ar fi bine să se realizeze şi un site mai complex.Oficialii Ministerului Turismului şi al Dezvoltării Regionale autransmis că viitoarele campanii de promovare vor conţine şicomponenete de comunicare online.

Recent, Elena Udrea, ministrul dezvoltării regionale şi alturismului, a anunţat că destinaţia turistică România va fipromovată online printr-un parteneriat cu Facebook, cea mai marereţea de socializare din lume, cu 500 de milioane de utilizatori.Acesta va consta în elaborarea unei strategii de comunicareintegrate de social media (new media), stimularea dezvoltăriiprogramelor turistice româneşti prin adoptarea celor mai noiinovaţii din industria internetului.

Oficialii MDRT nu au oferit informaţii legate de suma alocatăpentru această colaborare şi au transmis că se află abia în faza destabilire a unor obiective şi a unui plan de acţiune.

Ministerul Turismului a lansat în iulie anul acesta brandulturistic de ţară, realizat cu 900.000 de euro bani europeni. Astfelcă logoul prin care se va promova destinaţia turistică România estereprezentant de o frunză verde cu albastru, iar sloganul este"explore the Carpathian garden". Aceste elemente de identitatevizuală a brandului au fost preluate deja de site-ul turistic alţării realizat de biroul de promovare din SUA.