Companii

Hidroelectrica: Unul din băieţii deştepţi şi-a cerut insolvenţa

Hidroelectrica: Unul din băieţii deştepţi şi-a cerut insolvenţa

Re­mus Borza

Autor: Roxana Petrescu

11.07.2012, 00:08 5393

Cea mai mare insolvenţă din România, cea a pro­ducătorului de ener­gie Hidroelectrica, se com­pli­că pe zi ce trece, având în vedere că exis­tă posi­bi­litatea ca firma să activeze din nou clau­za de forţă majoră din cau­za se­cetei. Mai mult de­cât atât, unul dintre "băieţii deş­tepţi" - firma Euro P.E.C. şi-a ce­rut sin­gură in­sol­venţa având de dat către Hidro­electrica 37 mil. lei.

Datele de până acum sunt "catas­trofale", susţine, Re­mus Borza, avocatul care controlează Euro Insol, firma de­sem­nată ca ad­ministrator judiciar al Hi­dro­electrica după intrarea în insolvenţă. Astfel, în primele cinci luni ale anului, cel mai important pro­du­cător de energie din România a strâns un profit net de numai 200.000 de euro. Vânzările de elec­tri­citate se fac acum la acelaşi preţ ca anul trecut pentru că negocierile nu sunt încheiate deşi preţul pe bursă a ur­cat semni­fi­ca­tiv.

Prac­tic, un proces care ini­ţial era ca­rac­te­rizat de ini­ţia­torii săi ca fiind fără ris­curi se com­plică din ce în ce mai tare. Ieri repre­zen­tan­ţii sta­tu­lui au avut în­tâl­niri cu Alro, posesorii ce­lui mai mare contract cu ener­gie ief­tină al Hi­dro­elec­trica, azi a venit rân­dul Elsid şi Electro­magnetica, pen­tru ca mâi­ne şi poimâine să intre la ne­go­cieri Al­piq, res­pectiv Energy Hol­ding. Rezultatele acestor negocieri sunt aşteptate pe 16 iulie.

Citiţi materialul integral pewww.zfcorporate.ro

Administratorul judiciar: Hidroelectrica a avut în cinci luni un profit de numai 200.000 de euro. "Ne pregătim pentru forţa majoră. Euro P.E.C. şi-a cerut insolvenţa"

Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels