Companii

Ca să se încadreze în Prima Casă, dezvoltatorii imobiliari au ajuns să vândă apartamente mai mici decât suprafaţa prevăzută în lege: două camere au 45 mp utili când trebuie să aibă 52mp, trei camere au 54 mp utili când minimul trebuie să fie 66 mp

Autor: Alina-Elena Vasiliu

25.01.2018, 00:08 9175

♦ Sub presiunea încadrării în programul Prima casă, există dezvoltatori imobiliari care vând apartamente de două camere cu suprafaţă utilă de 45 mp, când minimul legal este de 52 mp, sau de trei camere cu 54 mp, când minimul legal este de 66 mp.

Mai multe ansambluri reziden­ţia­le din Bucureşti aduc pe pia­­ţă apartamente ale căror supra­fe­ţe utile sunt mai mici decât mi­ni­mele prevăzute în Le­gea lo­cu­inţei. Astfel, se vând garsoniere cu su­pra­fe­ţe uti­le de 27 mp sau apartamente cu trei ca­me­re de 54 mp. Legea locuinţei 114/1996, la ca­pi­tolul „Exi­gen­ţe minimale“ preve­de însă că su­pra­faţa mi­nimă utilă pentru o garsonieră este de 37 mp, iar la un aparta­ment cu trei camere este de 66 mp.

„Primăria este cea care dă avizele de con­struire, însă mulţi dintre cei care lucrează aco­lo nu cunosc legea şi acordă autorizaţiile chiar dacă nu sunt conforme cu prevederile. Uneori oa­menii se înţeleg între ei şi primesc autorizaţii oricum. Dacă lucrarea nu este corectă, In­spec­to­ratul de Stat în Construcţii poate s-o şi demo­le­ze sau să dea amenzi şi să ceară intrarea în lega­litate“, spune un diriginte de şantier auto­rizat de Inspectorat.

„Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei încăl­ca­rea prevederilor referitoare la cerinţele fun­da­men­tale aplicabile construcţiilor prevăzute în re­gle­mentările tehnice în vigoare la data con­tractării proiectării şi, respectiv, a execuţiei lu­cră­rilor“, se arată în Legea 10/1995 privind cali­tatea în construcţii.

Explicaţia dezvoltatorilor este că adap­tea­ză oferta la potenţialul de cumpărare, fapt care se vede şi în rapiditatea cu care se vând aceste locuinţe încă de pe machetă.

„Garsonierele de 27 mp sunt cele care s-au vân­dut cel mai repede şi cel mai bine. Se fac analize înainte de a construi asemenea locuinţe şi dacă aceste apartamente există, înseamnă că există şi cerere în piaţă“, spune Iulian Călin, director general al Alpha Real Estate, care deţine proiectul Poseidon Residence, din cartierul Colentina din Bucureşti. Proiectul a ajuns în portofoliul Alpha Real Estate Services în noiembrie 2013, după ce dezvoltatorul Copper Beech Capital a intrat în faliment.

Cumpărătorii au ajuns să achiziţioneze lo­cu­inţele ţinând cont mai mult de poziţionare şi de finisaje, şi mai puţin de suprafeţele utile pe care le au la dispoziţie.

Scăderea suprafeţelor apartamentelor noi este coroborată cu tendinţa evidenţiată şi din da­te­le de la Institutul Naţional de Statistică. Supra­fa­ţa medie a locuinţelor terminate în România în 2016 - anul pentru care au fost publicate cele mai re­cente date - este de 66,4 mp şi se află în con­ti­nuă scădere din 2013 încoace. Locuinţele con­stru­ite în ultimii ani se apropie, ca suprafaţă me­die locuibilă, de valorile de la începutul anilor 2000.

De exemplu, dacă în 2010, o locuinţă nou li­vra­tă avea în medie şi 77 mp, acum suprafaţa este cu zece metri pătraţi mai mică, la fel ca în 2001.

Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels

Citește continuarea pe
zfcorporate.ro
Comandă anuarul ZF TOP 100 companii antreprenoriale
AFACERI DE LA ZERO