Companii

Interviu. Nicolas Richard, CEO, ENGIE România: Remarcăm o creştere a interesului studenţilor pentru oportunităţile de carieră în domeniul energiei verzi

Nicolas Richard, CEO, ENGIE România: În privinţa consumului de electricitate se preconizează o creştere datorată dezvoltării şi adopţiei de soluţii ecologice, cum ar fi vehiculele electrice, pompele de căldură şi centrele de date. O parte din cererea suplimentară va fi acoperită de producţia descentralizată de electricitate prin panouri fotovoltaice.

Nicolas Richard, CEO, ENGIE România: În privinţa consumului de electricitate se preconizează o creştere datorată dezvoltării şi adopţiei de soluţii ecologice, cum ar fi vehiculele electrice, pompele de căldură şi centrele de date. O parte din cererea suplimentară va fi acoperită de producţia descentralizată de electricitate prin panouri fotovoltaice.

Autor: Roxana Petrescu

02.06.2024, 12:40 132

Gazul natural va juca în continuare un rol important în procesul tranziţiei energetice, iar România este o ţară cu resurse importante de gaze naturale, fiind al doilea producător de gaz de pe continent  „Această poziţionare ne conferă un avantaj, cu atât mai mult în actualul context geopolitic. În acelaşi timp, suntem conştienţi de faptul că viitorul gazului fosil este limitat, fapt pentru care am început deja să facem demersuri pentru a dezvolta proiecte de dezvoltare a gazelor verzi, în special de producţie de biometan şi de a testa adaptarea reţelei de gaze naturale la hidrogen“, atrage atenţia Nicolas Richard, CEO ENGIE România.

 

Cum se pot dezvolta proiectele de gaze verzi ca o continuare a tradiţiei pe care România o are în zona de gaze conven­ţio­nale? Nicolas Richard spu­ne că sunt câţiva paşi necesari pentru atingerea acestui obiectiv, într-un interviu realizat pentru noua ediţie a Anuarului ZF Energie.

Care sunt direcţiile de dezvoltare strategică adoptate de ENGIE România? Care sunt tehnologiile pe care mizează grupul în contextul tranzitiei energetice?

Avem trei direcţii strategice:

1) Dezvoltarea capacităţilor de produc­ţie de energie regenerabilă

Din perspectiva soluţiilor centralizate, la nivel mondial, grupul ENGIE are drept obiectiv punerea în funcţiune, anual, a 4 GW de capacităţi de energie regenerabilă. În România, deţinem în prezent o capacitate in­stalată eoliană şi solară de 121 MW, o­biec­tivul fiind să atingem 1.000 de MW in­stalaţi până în anul 2030. în plus, avem deja proiecte în varii stadii de dezvoltare, ceea ce va contribui la dublarea capacităţii insta­late: 80 MW operaţionali în curs de achi­zi­ţie (Chirnogeni, judeţul Constanţa) şi 47 MWp în construcţia de centrale fotovoltaice (Ariceştii Rahtivani din judeţul Prahova şi Gemenele, în judeţul Brăila).

2) Acompanierea clienţilor în procesul de decarbonare prin dezvoltarea şi oferirea de soluţii energetice pentru clienţii reziden­ţiali şi industriali

Soluţiile pe care le propunem clienţilor rezidenţiali şi companiilor sunt diverse, de la producţia autonomă de energie electrică verde şi montarea de panouri fotovoltaice, până la cele integrate care combină pompe de căldură şi panouri solare, baterii şi teh­no­logii de control de la distanţă. în privinţa soluţiilor de încălzire, credem că o opţiune este introducerea sistemelor hibride care uti­li­zează atât pompe de căldură alimen­tate electric, cât şi centrale pe gaz, asociate cu un sistem de contorizare inteligentă şi aplicaţii de monitorizare şi control în timp real a consumului.

3) Extinderea şi modernizarea reţelei de distribuţie

De la privatizare, din 2005, până la finalul anului trecut am extins reţeaua cu 9.100 km şi am reabilitat mai mult de 4.500 km de conducte, investind peste 1,127 mili­arde de euro în această direcţie. Doar în anul 2023, investiţiile totale în reţeaua de dis­tribu­ţie a gazelor naturale s-au ridicat la valoarea de 530 milioane de lei. Acestea au fost direc­ţio­nate prioritar în modernizarea sistemului de distribuţie şi în extinderea acestuia, prin racordarea de noi clienţi. Fiind preocupată în permanenţă de exploata­rea în siguranţă a sistemu­lui de distribuţie a gazelor naturale, în 2023 a fost alo­cat un buget de 290 milioa­ne de lei pentru înlocuirea a 145 km de con­ducte şi branşamente, a 17.200 posturi de reglare-măsurare şi a 222.000 contoare de ga­ze naturale, continuând astfel efortul susţi­nut, din ultimii ani, de modernizare a reţelei de distribuţie. în acelaşi timp, ne pregătim pentru a adapta reţeaua la gazele verzi, valorificând infrastructura existentă.

 

Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels

Citește continuarea pe
zfcorporate.ro
Urmează ZF Bankers Summit'24