Companii

Întreprinzătorii vor utilaje, nu doar laptopuri. Miza României: PNRR să deconteze utilajele computerizate precum maşinile CNC drept echipamente digitale

Videoconferinţa ZF/BRD Bucureşti şi Centru. Tabla finanţărilor 2021

Felix Daniliuc, directorul Departamentului pentru IMM-uri din cadrul BRD Groupe Société Générale

Felix Daniliuc, directorul Departamentului pentru IMM-uri din cadrul BRD Groupe Société Générale

Autor: Ramona Cornea

17.11.2021, 00:08 813

Şerban Dâmboviceanu, Viticola Corcova: Orice ajutor este bine-venit, dar noi am prefera granturi, am prefera să investim în echipamente Felix Daniliuc, BRD Groupe Société Générale: Eu cred că partea de inovare din PNRR înseamnă tehnologie la nivelul anului 2021.

Întreprinzătorii vor utilaje, nu lap­topuri, iar miza României este ca Pla­nul Naţional de Redre­sare şi Rezilienţă să de­con­teze utilajele compu­te­ri­zate precum maşinile CNC (co­mandă numerică compu­te­ri­zată) drept echipamente digi­tale, a fost una dintre con­clu­ziile videoconferinţei ZF/BRD Bucu­reşti şi Centru. Tabla finan­ţărilor 2021.

„Pe partea de digitalizare a producţiei sunt acum sisteme moderne pentru gestiu­nea plan­taţiilor viticole, sunt sisteme de su­pra­veghere, deci ar fi variante pentru utili­zarea acestor bani din digitalizare. Nu aş spu­ne că este prioritatea numărul unu pen­tru noi ca dez­voltare. Noi avem nevoie de in­vestiţii în partea de producţie şi procesare a stru­gurilor şi avem un proiect depus, este în analiză. (...) Orice ajutor este bine-venit, dar noi am prefera granturi, am prefera să inves­tim în echipa­men­te“, a de­cla­rat Şerban Dâmbovi­cea­nu, adminis­tra­tor şi cofon­da­tor al com­pa­niei Viti­cola Corcova.

Discuţiile des­pre di­gitalizarea IMM-urilor au apă­rut în contextul în care Cristian Ghinea, fost mi­nistru al inves­ti­ţiilor şi pro­iec­telor europene, a spus în cadrul eve­ni­mentului că cea mai mare schemă de ajutor de stat din componenta PNRR pentru me­diul de afaceri va fi pentru digitalizare. „În com­po­nenta de granturi din PNRR, cea mai mare schemă de ajutor de stat va fi pentru digitalizare. Avem o problemă aici – rata de digitalizare din sectorul de IMM-uri“, a spus fostul ministru.

Felix Daniliuc, direc­to­rul Departamen­tu­lui pentru IMM-uri din ca­drul BRD Groupe So­ciété Générale, a subliniat că această componentă de digitali­zare şi ino­vare din PNRR se poate traduce în finan­ţa­rea de tehno­logie performantă pentru întreprin­ză­torii locali.

„Această componentă nouă din PNRR este o ţintă, una care înseamnă 1,25 mld. euro. Cu toţii simţim că este focus de­balansat în sensul digitalizării, dar cred că trebuie să comunicăm ce înseamnă digitalizare, ce înseamnă inovare. Eu cred că partea de inovarea înseamnă tehnologie la nivelul anului 2021. Avem nişte direcţii clare şi mi se pare o ţintă pe care să o urmărim cu mai multă concentrare şi mai mult interes“, a detaliat el.

Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels

Citește continuarea pe
zfcorporate.ro
AFACERI DE LA ZERO