Companii

Investiţi în România! Un proiect ZF & CEC Bank. Sorin Blaga, Liebrecht & wooD: Investiţiile în infrastructură vor permite dezvoltarea de „sateliţi“ în jurul marilor aglomerări urbane

Investiţi în România! Un proiect ZF & CEC Bank. Sorin Blaga, Liebrecht & wooD: Investiţiile în infrastructură vor permite dezvoltarea de „sateliţi“ în jurul marilor aglomerări urbane

Sorin Blaga, CEO al Liebrecht & wood

Autor: Bogdan Alecu

13.05.2021, 00:07 336

Dezvoltarea infrastructurii ru­tie­re şi feroviare va permite con­struc­ţia de proiecte imo­bi­­lia­re de tip „satelit“, mini­oraşe con­stru­ite în apro­piere de marile oraşe, dar bine conectate la acestea.

„Infrastructura va aju­ta dez­vol­tarea unor ast­fel de noi cartiere, de mi­ni­oraşe. Spre exemplu noi încă de la începutul pro­iec­tului am luat în cal­cul faptul că la câţi­va kilo­me­tri avem o linie fe­rată, pen­tru o legă­tu­ră cu Bucu­reştiul. Avem deja discuţii cu ope­ra­torul liniei pen­tru a folosi halta din proximitatea pro­iectului pentru a creş­te facilităţile de trafic. De ase­menea, cen­tura ac­tuală a Bucu­reş­tiului va fi mo­der­nizată la un mo­ment dat şi mai avem şi noua A0 care va fi în apro­pie­re de noi. Ne-am uitat şi la cea mai apro­pia­tă staţie de me­trou şi ce posibilitate de park & ride avem. Noi ne-am uitat la master­planul de dez­voltare a Bucu­reştiului pâ­nă în 2035 pentru a înţe­le­ge ce se urmăreşte din dez­voltarea zo­nei me­tro­politane şi desigur urmă­rim şi ce se realizează“, a de­clarat  Sorin Ioan Blaga, CEO al Liebrecht & wooD.

AFACERI DE LA ZERO