Companii

Investiţiile străine directe s-au prabuşit în acest an. Va reuşi România să atragă mai multe investiţii în 2011 sau va continua căderea?

Investiţiile străine directe s-au prabuşit în acest an. Va reuşi România să atragă mai multe investiţii în 2011 sau va continua căderea?

Autor: Mihaela Claudia Medrega

29.12.2010, 15:53 431

România nu a fost foarte atractivă pentru nerezidenţi în acestan, investiţiile străine directe scăzând cu aproximativ 25% faţă de2009, iar semnalele pentru 2011 nu sunt favorabile, având în vedereşi amânarea aderării la Schengen.

Totodată, capacitatea regiunii de a atrage investiţii ar puteafi afectată de criza datoriilor suverane din zona euro, după cum aavertizat Erik Berglof, economistul- şef al Băncii Europene pentruReconstrucţie şi Dezvoltare.

Investiţiile străine directe în România au coborât în 2010 la unsfert faţă de anul de vârf 2008, deşi pentru acest an nu sepreviziona continuarea scăderii, ci un nivel comparabil cu cel din2009.

Pentru 2011 există unele estimări ceva mai optimiste, în ipotezarevenirii economiei în teritoriul pozitiv.

În viziunea Consiliului Investitorilor Străini (CIS)investiţiile străine directe ar putea depăşi în 2011 nivelul dinacest an, estimat la 4 miliarde euro, în condiţiile în care pentruanul viitor este prognozată revenirea economiei pe creştereeconomică.

CIS reprezintă peste 100 de companii din România, ale cărorinvestiţii cumulate reprezintă două treimi din totalulinvestiţiilor străine de pe piaţa locală.

Cele 15 companii reprezentate în conducerea ConsiliuluiInvestitorilor Străini au planuri de investiţii în România de douămiliarde de euro pentru 2011 şi de peste 10 miliarde de euro înurmătorii cinci ani.

Pe de altă parte, potrivit unui sondaj realizat de Agenţiapentru Garantare Multilaterală a Investiţiilor, parte a grupuluiBăncii Mondiale, în 2011 investiţiile străine directe în ţările încurs de dezvoltare vor creşte cu 20%, la 501 miliarde de dolari,respectiv cu 13% în 2012, la 575 miliarde dolari,

În acest an investiţiile străine directe în ţările în curs dedezvoltare au crescut cu 17%, la 416 miliarde dolari, sub nivelulde 587 miliarde dolari din 2008, anul declanşării crizei mondiale,conform estimărilor a aproape 200 de directori de multinaţionale,consultaţi de divizia Bancii Mondiale.

Reducerea semnificativă a volumului investiţiilor nerezidenţilorîn România a fost semnalul cel mai clar al crizei care a cuprinseconomia, tendinţa descendentă din 2009 continuând şi în acestan.

În primele zece luni din 2010, investiţiile străine directe autotalizat 2,14 miliarde de euro, în scădere cu 26% faţă de aceeasiperioada a anului trecut, când s-a înregistrat un nivel de 2,9miliarde de euro, conform datelor BNR.

Anul acesta sectorul financiar a atras grosul investiţiilor -care au mers în special în acoperirea pierderilor -, în timp cesumele rămase pentru investiţii noi în producţie au fostnesemnificative.

Investiţiile au fost realizate în cea mai mare parte dinparticipaţii la capital, care au însumat 1,4 miliarde de euro,restul intrărilor, de 711 milioane de euro, reprezentând crediteintra-grup.

Creşterea atractivităţii României ca destinaţie pentruinvestiţiile străine directe este foarte importantă, având învedere dependenţa de capitalul extern în condiţiile în care graduleconomisirii interne este redus.

În 2009 investiţiile străine directe au scăzut la 4,89 miliardede euro, jumătate din valoarea înregistrată în 2008, acoperind înproporţie de 96,9% deficitul de cont curent. În 2008, nerezidenţiiau realizat investiţii străine directe în România de 9,49 miliardede euro.

De asemenea, investiţiile străine directe nete au fost anultrecut de 3,5 miliarde de euro, companiile fiind nevoite să aducăaport la capital de 1,4 miliarde euro pentru acoperireapierderilor.

La valul precedent de investitori străini, înainte de criză,elementele principale de atracţie au fost cota unică şi procesul deconvergenţă la UE. Iar printre atuuri figurau piaţa de defaceremare şi forţa de muncă ieftină. România rămâne în continuareatractivă pentru investitorii care caută forţă de muncă ieftină,însă pentru următorii ani se impune creşterea competitivităţiiproduselor şi serviciilor româneşti pentru a face faţă concurenţeiinternaţionale.

Ce a propus CIS pentru sprijinirea noilorinvestiţii

Consiliul Investitorilor Străini a propus pentru atragerea unornoi investiţii dezvoltarea pieţei de capital prin stabilirea unuiprogram accelerat, clar şi transparent de privatizare a companiilorde stat, precum şi prin listarea locală şi internaţională aFondului Proprietatea.

Stimularea dezvoltării domeniilor în care România ar putea aveaun avantaj competitiv, precum şi oferirea de stimulente pentruinvestiţii pe scară largă pe termen lung - în energieinfrastructură şi agricultură - sunt alte direcţii sugerate deinvestitorii străini.

CIS a mai propus definirea unui plan de acţiune pentru plasareaRomâniei în Top 20 cele mai competitive economii din Europa înurmătorii 10 ani şi promovarea strategiei pentru liberalizareapieţei energiei şi gazelor naturale.

Investitorii străini au cerut respectarea promisiunilor făcuteiniţial pentru a menţine un climat investiţional pozitiv şi aasigura creşterea exporturilor.

AFACERI DE LA ZERO