Companii

Irina Marinescu, Director PwC România: Cum pot beneficia de şomaj tehnic salariaţii firmelor a căror activitate este suspendată în contextul restricţiilor COVID-19

Opinie

Irina Marinescu, Director PwC România: Cum pot beneficia...
26.10.2021, 10:48 305

Salariaţii companiilor a căror activitate este suspendată, total sau parţial, în contextul creşterii numărului de îmbolnăviri cu Covid-19, restricţiilor şi prelungirii stării de alertă, pot beneficia de şomaj tehnic. Guvernul a reintrodus măsura şomajului tehnic, până la 31 decembrie 2021, prin OUG nr. 111/2021.

Aceste prevederi sunt aplicate şi în cazul suspendării temporare a contractului individual de muncă, din iniţiativa angajatorului, ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2 sau ca urmare a anchetelor epidemiologice. Excepţie fac salariaţiii aflaţi în concediu medical şi care primesc indemnizaţia de asigurări sociale aferentă.

Cuantumul indemnizaţiilor este de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat şi se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut, prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021.   Pentru a putea acorda astfel de indemnizaţii angajaţilor, angajatorii depun la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, prin poşta electronică, o cerere însoţită de o declaraţie pe propria răspundere şi de lista persoanelor ce beneficiază de indemnizaţie. Plata indemnizaţiilor se efectuează din bugetul asigurărilor de şomaj către angajatori în termen de cel mult 15 zile de la depunerea documentelor. Odată primite, angajatorii efectuează plata indemnizaţiilor către angajaţi în cel mult 3 zile lucrătoare.

Indemnizaţia se calculează pentru numărul de zile în care activitatea a fost suspendată, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2021 şi este supusă impozitării şi plăţii contribuţiilor sociale obligatorii.

Calculul, reţinerea şi plata impozitului pe venit, a contribuţiei de asigurări sociale de stat şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se realizează de către angajator din indemnizaţiile încasate din bugetul asigurărilor pentru şomaj. Pentru aceste indemnizaţii se menţine exceptarea de la plata contribuţiei asiguratorie pentru muncă a angajatorului.

Angajaţii care au încheiate mai multe contracte individuale de muncă din care cel puţin un contract este activ pe perioadele menţionate mai sus din care obţin venituri la nivelul indemnizaţiei nu beneficiază de indemnizaţia pentru şomaj tehnic. În cazul în care  toate contractele de muncă sunt suspendate, angajaţii beneficiază de indemnizaţia pentru şomaj tehnic aferentă contractului individual de muncă cu drepturile salariale cele mai avantajoase.

Dacă bugetul angajatorului pentru plata cheltuielilor de personal permite, indemnizaţia pentru şomaj tehnic poate fi suplimentată de angajator.

Această indemnizaţie (de cel mult 75% din câştigul salarial mediu brut) se acordă similar şi profesioniştilor, persoane autorizate, persoanelor fizice care obţin venituri din drepturi de autor sau drepturi conexe. Plata se efectuează de către agenţiile teritoriale exclusiv în conturile bancare deschise de beneficiarii indemnizaţiei, în termen de maximum 30 de zile de la data depunerii prin poşta electronică, a cererii, declaraţie pe propria răspundere, însoţită de documentul care atestă întreruperea temporară a activităţii, total sau parţial.

Persoanele fizice care beneficiază de astfel de indemnizaţii suportate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, respectiv din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, nu pot dispune de suma de până la 3,5% din impozitul pe venit aferent indemnizaţiilor, pentru susţinerea entităţilor nonprofit/unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private.

Nu beneficiază de indemnizaţia pentru şomaj tehnic salariaţii următorilor angajatori: instituţii şi autorităţi publice, firme care la data solicitării indemnizaţiei se află în faliment, dizolvare, lichidare sau care au activităţile suspendate sau au impuse restricţii din alte motive decât cele generate de răspândirea SARS-CoV-2.

 

Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels

Urmează ZF Bankers Summit'24