Companii

Isărescu, îndemn către bancheri, la ZF Bankers Summit ‘18: Creaţi-vă o altă piaţă, creditaţi firmele. Retailul nu mai poate alimenta creşterea

Isărescu, îndemn către bancheri, la ZF Bankers Summit ‘18: Creaţi-vă o altă piaţă, creditaţi firmele. Retailul nu mai poate alimenta creşterea

Cererea de credite pe retail s-a plafonat, iar potenţial de expansiune a creditării există pe segmentul corporate, declară oficialii BNR. În cazul ROBOR, putem să vedem o plafonare. Cursul va fi relativ stabil.

Modelul de creditare al băn­ci­lor de pe piaţa locală, orien­tat preponderent spre re­tail şi spre sectorul imo­bi­liar în special, limitează creş­­terea creditării „sănătoase, durabile şi echili­brate“ având în vedere şi indiciile de su­pra­îndatorare a populaţiei. În aceste condiţii, băncile ar trebui să se orienteze mai mult spre creditarea companiilor pentru a da un impuls şi inves­tiţiilor, şi economiei, le-a recomandat Mugur Isărescu, guvernatorul BNR, ban­cherilor prezenţi la evenimentul ZF Bankers Summit ‘18.

„Este o problemă pe care dumneavoastră, bancherii, o aveţi: consideraţi creditul ipotecar ca un bulevard larg, pentru că nu ridică mo­men­tan probleme. El este de fapt o uliţă în­gustă şi mai este şi înfundată. Nu puteţi con­tinua aşa. Nu BNR va descura­ja cre­ditarea, ci va fi descurajată de mo­delul actual al băncilor şi de rea­litatea pieţelor. Dacă nu vă cre­aţi o altă piaţă, în special în do­meniul cor­po­rate (…) debuşeul cre­ditului spre gospo­dării este li­mi­tat“, a explicat Isărescu.

Stocul creditului acordat secto­ru­lui privat ar trebui să crească cu un ritm anual de circa 10% timp de 10 ani dacă PIB s-ar majora în me­die cu 6% pe an pentru ca intermedierea fi­nan­ciară să revină spre ni­velul maxim de circa 40% din PIB atins în urmă cu 7 ani, de la nive­lul de 27% din PIB din pre­zent, cel mai scăzut din UE, a spus gu­ver­natorul BNR. O aseme­nea evoluţie ar fi „de do­me­niul posibilului, dar pu­ţin pro­babil să se întâmple dacă băncile vor miza în con­ti­nuare pe mo­delul de business axat pe retail“.

Împrumuturile corporate în lei avansează lent, cu un ritm mai mic decât avântul econo­miei şi de aproa­pe trei ori mai scăzut decât rit­mul creditării populaţiei, de peste 20%.

Iar creditarea privată totală creşte cu circa 6%, în timp ce PIB-ul creşte cu aproape 7%.

Liviu Voinea, viceguvernator al BNR, a arătat că în acest an ritmul de creştere al creditului ar putea să fie superior ritmului de creştere a economiei, însă ca urmare a decelerării PIB.

În condiţiile tendinţei de majorare a dobânzilor, preocuparea BNR, dar şi provocarea băncilor comerciale constă în convingerea clienţilor să aleagă dobânzile fixe atunci când iau credite.

În timp ce BNR recomandă bancherilor să crediteze companiile, unii bancheri insistă că încă mai există potenţial pe segmentul creditării persoanelor fizice, deşi mai mic decât până acum, şi nu anticipează o scădere a cererii ca urmare a creşterii dobânzilor, deoarece creşterea salariilor compensează creşterea dobânzilor.

Pe de altă parte, bancherii recunosc că pe segmentul companiilor potenţialul este mai mare, dar şi prudenţa persistă având în vedere problemele structurale ale unor companii mici, cum ar fi capitalizarea scăzută, argumentând că nu vor să genereze riscuri viitoare.

Citește continuarea pe
zfcorporate.ro
AFACERI DE LA ZERO