Companii

Linde Gaz România: Am alocat toate resursele de producţie de oxigen către sectorul sanitar. În unele cazuri, cererea a crescut de zeci de ori de la o zi la alta, dar multe spitale nu au instalaţii adecvate

Ciprian Islai, director general al Linde Gaz România: Linde Gaz România a investit, de la începutul pandemiei, peste patru milioane de euro doar pentru adaptarea producţiei şi logisticii din jurul oxigenului medicinal. Sumele au vizat achiziţia de noi echipamente de stocare şi distribuţie a oxigenului la spitale, extinderea liniilor de producţie pentru gaz medicinal, suplimentarea numărului de butelii, instalarea de analizoare sau dotarea cu mijloace suplimentare pentru transportul gazului lichefiat. În continuare, depunem eforturi considerabile pentru a oferi în timp util toate cantităţile de oxigen necesare depăşirii crizei sanitare.

Ciprian Islai, director general al Linde Gaz România: Linde Gaz România a investit, de la începutul pandemiei, peste patru milioane de euro doar pentru adaptarea producţiei şi logisticii din jurul oxigenului medicinal. Sumele au vizat achiziţia de noi echipamente de stocare şi distribuţie a oxigenului la spitale, extinderea liniilor de producţie pentru gaz medicinal, suplimentarea numărului de butelii, instalarea de analizoare sau dotarea cu mijloace suplimentare pentru transportul gazului lichefiat. În continuare, depunem eforturi considerabile pentru a oferi în timp util toate cantităţile de oxigen necesare depăşirii crizei sanitare.

Autor: Roxana Petrescu

05.11.2021, 00:07 2207

♦ Linde Gaz România, filiala locală a grupului industrial Linde Plc., cel mai mare furnizor de gaze industriale la nivel global, spune că livrările de oxigen către spitale au crescut cu până la 170% faţă de valul 3 al pandemiei, în unele cazuri cererea fiind de zeci de ori mai mare de la o zi la alta ♦ Dincolo de presiunea pe livrări, una dintre problemele majore este chiar lipsa instalaţiilor adecvate pentru distribuţia oxigenului cu care se confruntă multe unităţi medicale locale.

„Linde Gaz România este furni­zor de oxigen lichefiat şi oxigen îmbuteliat pentru mai mult de 250 de spitale din ţară. Compania distri­bu­ie către acestea oxigen medicinal lichid, prin alimentarea rezervoarelor din curtea acestor unităţi, şi oxigen medical îmbuteliat, pen­tru transportul pacienţilor între secţii. Livrările de oxigen medicinal îmbuteliat au crescut cu 150% comparativ cu perioada similară a anului trecut (valul 3) şi cu circa 450% faţă de perioada prepandemică. Livrările de oxigen lichid s-au majorat cu 170% comparativ cu perioada similară a anu­lui trecut (valul 3) şi cu 300% faţă de pe­rioa­da prepandemică“, au precizat repre­zen­tanţii Linde Gaz România.

Potrivit acestora, creşte­rea consumului pune pre­siu­ne pe livrările către re­zer­voa­rele spitalelor sau impune suplimen­ta­rea ne­cesarului de butelii.

„Pentru spitalele care suplimentează oxi­genul din reţeaua de distribuţie de la re­zer­vor, cu ajutorul bu­te­liilor, cererea a cres­cut, în unele cazuri, chiar şi de zeci de ori de la o zi la alta.“

Compania mai spune că pentru aco­pe­ri­rea cererii actuale a alocat toate re­sur­sele privind capacităţile de producţie, cisternele de distribuţie oxigen lichefiat, bu­te­lii de oxi­gen către sectorul sanitar.

„Cererea mare de pe segmentul de oxi­gen medicinal îmbu­te­liat, venită pe fon­dul unor probleme de in­frastructură din spi­ta­le, a pus o pre­siu­ne pe capacităţile exis­ten­te de îm­buteliere. Multe uni­tăţi medicale nu au ins­talaţii adecvate pentru distri­bu­ţia oxi­ge­nu­lui din stocator. De asemenea, puţine uni­tăţi medicale au surse secundare de ali­mentare pentru acoperirea consumului în si­tuaţii de criză, potrivit nor­ma­tivelor euro­pene în domeniu. Livrările de oxigen îm­bu­teliat sunt limitate de numărul de butelii care pot fi încărcate şi de capa­cităţile de îm­buteliere din fabrici“, explică reprezentanţii Linde Gaz România.

Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels

Citește continuarea pe
zfcorporate.ro
Urmează ZF Power Summit’24
AFACERI DE LA ZERO