Companii

Ministrul Sănătăţii clasifică spitalele. Medlife şi Euroclinic au fost clasificate în categoria a 4-a. CMU Regina Maria a primit clasificarea a cincea

Ministrul Sănătăţii clasifică spitalele. Medlife şi Euroclinic au fost clasificate în categoria a 4-a. CMU Regina Maria a primit clasificarea a cincea

Autor: Elvira Gheorghita - Mediafax, Ioana David

26.05.2011, 18:01 5918

Un singur spital privat a fost clasificat în categoria a II-a,alte 50 în categoriile a IV-a şi a V-a, în timp ce nouă nu au fostclasificate, din totalul celor 66 de unităţi sanitare particularecare vor să primească bani publici, a declarat, joi, pentruMediafax, ministrul Sănătăţii, Cseke Attila.

"Din totalul celor 94 de spitale private care funcţionează înRomânia cu autorizaţie, 66 au cerut să fie clasificate, adică săprimească bani publici pentru anumite servicii. Din cele 66, unuls-a clasificat la categoria a II-a cu plan de conformare. Estevorba despre Spitalul clinic «Pelican» din Oradea, care de ani dezile are activitate universitară, dar cu plan de conformare. Alte11 spitale private sunt de categoria a IV- a, 39 la categoria aV-a, iar nouă nu au fost clasificate. Alte şase trebuie să facăplan de conformare", a spus ministrul Sănătăţii.

În Bucureşti, Spitalul Medlife a cerut clasificare pentrucategoria a III, dar a primit categoria a IVa, pentru că nu arezece linii de gardă, ci doar şase, a adăugat ministrulSănătăţii.

Euroclinic şi Delta Health Care au fost incluse tot în aceastăcategorie, dar cu plan de conformare. CMU "Regina Maria" a fostclasificat la categoria a V-a , în timp ce CMU din stradaClucerului este neclasificabil pentru că are numai chirurgie pediferite specialităţi.

Noul spital de Oftalmologie Europe Eye şi Spitalul Clinic deangiografie şi terapia endovasculară au cerut categoria a IV-a, darau primit categoria a V-a.

Clasificarea spitalelor private se face după aceleaşi criteriica şi spitalele publice, a spus Cseke Attila, care a a dăugat cădacă vor bani publici spitalele private trebuie să soliciteclasificarea într-o anumită categorie.

Până în prezent, un număr de 5 unităţi sanitare au fostclasificate în categoria I de competenţă, dar cu condiţia de arealiza, până la data de 31 decembrie 2011, un plan de conformarespecific fiecărei unităţi. Este vorba despre Spitalul ClinicUniversitar de Urgenţă Bucureşti, Spitalul Clinic de UrgenţăFloreasca Bucureşti, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara,Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Tg. Mureş şi Spitalul ClinicJudeţean de Urgenţă Sf. Spiridon din Iaşi.

În Capitală, alte 6 institute, respectiv Institutul OncologicProf dr. Al. Trestioreanu, Institutul de Fonoaudiologie şiChirurgie Funcţională O.R.L. "Prof. Dr.D.Hociotă", Institutul dePneumoftiziologie "Marius Nasta", Institutul de Diabet, Nutriţie şiBoli Metabolice "N. C. Paulescu", Institutul national derecuperare, medicina fizica si balneoclimatologie, InstitutulNational de geriatrie si gerontologie ANA ASLAN au fost clasate încategoria I Monospecialitate. Acestea se adaugă celor 2 instituteclasificate în această categorie la începutul săptămânii.

Ministerul Sănătăţii a propus clasificarea spitalelor în5 categorii:

- spitale de categoria V: nivel de competenţă limitat - spitalecare asigură, după caz, următoarele servicii medicale: serviciimedicale pentru îngrijirea bolnavilor cronici, servicii medicaleîntr-o singură specialitate sau servicii paleative;

- spitale de categoria IV: nivel de competenţă bazal - spitalecare deservesc populaţia pe o rază administrativ-teritorialălimitată, pentru afecţiuni cu grad mic de complexitate;

- spitale de categoria III: nivel de competenţă mediu - spitalecare deservesc populaţia judeţului din ariaadministrativ-teritorială unde îşi are sediul şi, doar prinexcepţie, din judeţele limitrofe, pentru afecţiuni cu grad mediu decomplexitate;

- spitale de categoria II (cu subcategoria II M pentru unităţilemonoprofil) : nivel de competenţă înalt - spitale care deservescpopulaţia judeţului din aria sa administrativ-teritorială, precumşi din judeţele limitrofe, cu nivel înalt de dotare şi încadrareresurse umane şi care asigură furnizarea serviciilor medicale cugrad mare de complexitate;

- spitale de categoria I (cu subcategoria I M pentru unităţilemonoprofil): nivel de competenţă foarte înalt - spitale careasigură asistenţa medicală la nivel regional, deservind populaţiajudeţului din aria sa administrativ-teritorială, precum şi altejudeţe, cu cel mai înalt nivel de dotare şi încadrare cu resurseumane şi care asigură furnizarea serviciilor medicale cu grad decomplexitate foarte înalt

AFACERI DE LA ZERO