• Leu / EUR4.9437
  • Leu / GBP5.6284
  • Leu / USD5.0679
Companii

Mirela Călugăreanu, preşedintele ANAF: PNRR reprezintă una dintre cele mai mari provocări ale ultimilor ani pentru ANAF

Cum arată estimările pentru economie şi pentru politicile fiscal-bugetare în 2022, un proiect editorial al ZF susţinut de PwC

09.12.2021, 00:05 408

Anul 2022 va fi extrem de important şi încărcat pentru proiectele de digitalizare cuprinse în PNRR, derularea procedurilor de achiziţii publice pentru acestea fiind pasul cheie pentru această perioadă.

ANAF şi-a concentrat toate eforturile pentru a continua ritmul accelerat de implementare a proiectelor de reformare şi modernizare.

Prin Strategia Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală 2021-2024, ne-am asumat următoarele obiective strategice: îmbunătăţirea serviciilor oferite contribuabililor; soluţii digitale integrate; prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale; eficienţă şi transparenţă.

Digitalizarea este o prioritate pentru noi şi reprezintă cheia consolidării capacităţii administrative necesare transformării instituţiei într-o organizaţie transparentă şi eficientă, care să ofere servicii de calitate menite să crească nivelul de încredere al contribuabililor.

Strategia de digitalizare a ANAF a fost elaborată în anul 2020, fiind supusă consultării publice, şi publicată pe portalul agenţiei. Strategia cuprinde un număr de 18 proiecte cu termene de finalizare cuprinse în perioada 2021-2025, astfel: în anul 2021 - 5 proiecte; în anul 2022 - 4 proiecte; în anul 2023 - 4 proiecte; în anul 2024 - 3 proiecte; în anul 2025 - 2 proiecte.

Toate proiectele asumate în anul 2021 au fost finalizate sau sunt în curs de finalizare, fiind implementate până la sfârşitul anului.

ANAF a accelerat procesul de informatizare pentru a creşte gradul de colectare prin conformare voluntară. Printre cele mai importante proiecte se numără: depunerea electronică a declaraţiilor fiscale, dezvoltarea sistemului e-Factura, operaţionalizarea sistemului SAF-T; implementarea serviciului de chat.

În anul care urmează vom continua demersurile de digitalizare a formularelor fiscale care se depun în format letric, de stimulare a conformării voluntare, ca răspuns la solicitările contribuabililor de îmbunătăţire a interacţiunii cu ANAF. Vom finaliza 61 de astfel de documente în primul semestru al anului 2022. Adică vom digitaliza toate formularele şi declaraţiile.

Proiectul vizând introducerea facturii electronice a fost demarat în anul 2020. ANAF a fost implicată activ, în mod direct, în cadrul grupurilor de lucru constituite la nivelul Ministerului Finanţelor pentru dezvoltarea acestuia. Ca urmare a activităţii grupului de lucru din anul 2021, a fost elaborată legislaţia secundară necesară pentru implementarea proiectului în cauză. Începând cu data de 11 noiembrie 2021 este operaţional sistemul naţional RO e-Factura, care va permite încărcarea, stocarea şi descărcarea facturilor emise de operatorii economici în relaţia cu instituţiile publice.

În anul 2022, sistemul urmează a fi testat şi dezvoltat în funcţie de cerintele şi feedbackul primit din mediul de afaceri. De asemenea, în paralel, vor fi analizate posibilităţile reale de interconectare cu reţeaua internaţională, astfel încât să se asigure accesul la acest sitem şi pentru contribuabilii nerezidenţi.

Un alt proiect important dezvoltat de ANAF este SAF-T. Acesta reprezintă o metodă modernă care sprijină contribuabilii să se conformeze mai uşor şi mai ieftin. În egală măsură, autorităţile fiscale vor desfăşura controale mai eficiente datorită accesului rapid la informaţii fiscale şi având posibilitatea de a acţiona imediat pentru identificarea timpurie a cazurilor de neconformare.

Se vorbeşte de mulţi ani de implementarea SAF-T. De la lansarea publică a proiectului în decembrie 2019 şi până în prezent au fost organizate peste 30 de întâlniri cu reprezentanţi ai mediului de afaceri şi cu toate părţile implicate în realizarea acestui proiect.

Pe site-ul ANAF există deja publicat încă din luna iulie a.c. ”Ghidul contribuabilului pentru pregătirea şi transmiterea Declaraţiei informative D406 – fişierul standard de control fiscal (SAF-T)”, care cuprinde informaţii detaliate referitoare la modalitatea de transmitere şi completare a declaraţiei D406 SAF-T.

La sfârşitul lunii august a fost adoptată legislaţia primară prin modificarea Codului de procedură fiscală. La începutul lunii noiembrie a fost aprobată legislaţia secundară, respectiv OPANAF nr. 1783/2021 privind natura informaţiilor pe care contribuabilul/plătitorul trebuie să le declare prin fişierul standard de control fiscal, modelul de raportare, procedura şi condiţiile de transmitere, precum şi termenele de transmitere şi data/datele de la care categoriile de contribuabili/plătitori sunt obligate să transmită fişierul standard de control fiscal.

La nivel tehnic, sistemul SAF-T este în etapa de testare, ce reprezintă o formă de asistenţă pentru contribuabili oferită de ANAF. Orice contribuabil îşi poate testa Declaraţia informativă D406T, generată de sistemele proprii, fără ca datele transmise să fie preluate în cadrul analizelor fiscale realizate de direcţiile interne din cadrul ANAF.

Obligaţia de transmitere a fişierului standard de control fiscal prin intermediul Declaraţiei informative D406, în ceea ce priveşte marii contribuabili, devine efectivă astfel:

  • pentru contribuabilii încadraţi în categoria mari contribuabili la data de 1 ianuarie 2022, care au făcut parte din această categorie şi în anul 2021, obligaţia de depunere a Declaraţiei informative D406 începe de la data de 1 ianuarie 2022, care reprezintă data de referinţă pentru mari contribuabili;
  • pentru contribuabilii încadraţi în categoria mari contribuabili la data de 1 ianuarie 2022, dar care nu au făcut parte din această categorie în anul 2021, obligaţia de depunere a Declaraţiei informative D406 începe de la data de 1 iulie 2022, care reprezintă data de referinţă pentru noii mari contribuabili.

De asemenea, contribuabilii beneficiază de o perioadă de graţie de:

  • şase luni pentru prima raportare, respectiv cinci luni pentru a doua raportare, patru luni pentru a treia raportare, trei luni pentru a patra raportare, două luni pentru a cincea raportare, pentru contribuabilii care au obligaţia de transmitere lunară a fişierului SAF-T;
  • trei luni pentru prima raportare pentru contribuabilii care au obligaţia de transmitere trimestrială a fişierului SAF-T.

Perioada de graţie se calculează pornind de la ultima zi a perioadei de raportare pentru care aceasta se acordă, când obligaţia de transmitere devine efectivă pentru respectivul contribuabil. Perioada de graţie se va aplica tuturor contribuabililor, deci implicit şi celor care vor raporta ulterior (2023, 2025).

În anul 2022, vor fi continuate activităţile de informare şi dezbatere cu mediul privat pentru asigurarea unei bune implementări a SAF-T.

Mai nou, ANAF are şi serviciu de chat. Acesta a fost lansat în luna noiembrie 2021, fiind disponibil pe portalul ANAF, în fază de testare, până la sfârşitul anului. Prin intermediul acestui serviciu, agenţii call-center oferă asistenţă contribuabililor în vederea accesării serviciilor electronice disponibile pe portalul ANAF. Pentru anul 2022 avem în vedere efectuarea modificărilor necesare în cadrul aplicaţiei suport ca urmare a rezultatelor testării şi în egală măsură dezvoltării acestui proces.

Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), document strategic dezvoltat în cursul anului 2021, reprezintă una dintre cele mai mari provocări ale ultimilor ani pentru ANAF, oferind cea mai mare sursă de finanţare nerambursabilă de care organizaţia a beneficiat de când a fost înfiinţată, de 355,7 milioane de euro, fără TVA, pentru implementarea unor reforme fundamentale necesare transformării sale.

În egală măsură, PNRR a oferit cadrul de excelenţă pentru dezvoltarea unei serii de reforme structurale care vor remodela administraţia fiscală şi contextul în care aceasta evoluează.

Prin intermediul PNRR s-au creionat şi dezvoltat măsuri de reformă complexă, de natură legală, organizatorică sau care promovează schimbarea, sprijinite de o serie de investiţii în digitalizare cu obiectivul final de modernizare şi digitalizare a ANAF.

Reformele cuprinse în PNRR vizează informatizarea, îmbunătăţirea serviciilor oferite contribuabililor, tratamentul fiscal pe baza analizei de risc, reforma instituţională şi o abordare inteligentă pentru domeniile operaţionale ale Agenţiei care să conducă la servicii performante şi la eficienţa colectării.

Pentru realizarea reformelor stabilite prin PNNR sunt finanţate 12 investiţii majore. În zona serviciilor pentru contribuabili, urmărim dezvoltarea de noi funcţionalităţi specifice serviciilor puse la dispoziţie în prezent, la distanţă, pentru a schimba interacţiunea administraţiei fiscale cu contribuabilii, prin: dezvoltarea call center-ului; dezvoltarea serviciului webinar dedicat asistenţei contribuabililor; dezvoltarea funcţionalităţilor pentru o comunicare la distanţă personalizată/prin e-mail şi video; introducerea unei posibilităţi de înregistrare on-line pentru anumite categorii de contribuabili. Vom asigura, în acelaşi timp, asistenţă şi alternative acolo unde accesul la internet şi tehnologii este limitat.

În zona proceselor de administrare fiscală avem în vedere introducerea unui tratament fiscal adaptat în funcţie de riscul fiscal asociat fiecărui contribuabil şi adaptarea/ reproiectarea proceselor de admnistrare fiscală în consecinţă.

Una dintre marile provocări pentru administraţia fiscală în acest an a reprezentat-o definirea reformelor şi a investiţiilor din cadrul PNRR.

Programarea paşilor următori a fost realizată având în vedere o serie de elemente care sunt esenţiale pentru implementarea cu succes a PNRR. În acest sens, la nivelul ANAF au fost parcurse o serie de etape extrem de importante pentru a asigura cadrul implementării cu succes a programului: aprobarea şi implementarea guvernanţei programului prin ordine ale preşedintelui ANAF; nominalizarea managerilor de proiect; stabilirea echipelor de proiect şi atribuţiilor acestora.

La planificarea acţiunilor din următoarea perioadă am avut în vedere faptul că implementarea reformelor se va realiza prin intermediul  mai multor componente care, împreună, conduc la atingerea obiectivelor şi a rezultatelor preconizate. Acesta este motivul pentru care punem accent pe realizarea temeinică a fazelor actuale, deosebit de importante pentru succesul proiectelor prevăzute în PNRR.

Pentru îndeplinirea acestor obiective, ANAF a elaborat un plan de implementare a PNRR pentru perioada 2021-2026. Vorbim despre o foaie de parcurs care prevede foarte clar  reformele, proiectele necesare, dar şi indicatorii de măsurare a gradului de îndeplinire a obiectivelor, a eficienţei şi a performanţei. Echipele de proiect lucrează deja la implementarea reformelor asumate.

ANAF trebuie să realizeze 6 ţinte şi jaloane. Trei sunt deja atinse în avans şi încă una va fi îndeplinită, tot în avans, până la sfârşitul acestui an. Rămân 22 pentru următorii ani.

Anul 2022 va fi extrem de important şi încărcat pentru proiectele de digitalizare cuprinse în PNRR, derularea procedurilor de achiziţii publice pentru acestea fiind pasul cheie pentru această perioadă. Aici ne referim la proiectele de digitalizare ale agenţiei precum SFERA, BigData, Valorificare bunuri intrate în proprietatea statului etc.

Suplimentar, în anul ce urmează, împreună cu specialiştii de la Inspecţia Muncii, vom depune toate eforturile pentru operaţionalizarea planului de acţiune comun pentru a preveni şi a limita fenomenul evaziunii privind munca la gri sau la negru, în termenul asumat.

Pe palierul reformelor referitoare la managementul integrat al riscurilor, vom finaliza criteriile de risc pentru clasificarea contribuabililor. De asemenea, vor fi întărite acţiunile de verificare documentară în contextul acţiunilor de control fiscal efectuate de administraţia fiscală, pentru a atinge procentul asumat de 30% până la finalul anului 2022.

Reformele care vizează resursa umană din ANAF sunt de asemenea o provocare pentru agenţie. Pregătirea profesională, schimbarea mentalităţii, reconversia profesională a personalului în paralel cu digitalizarea proceselor, schimbarea culturii organizaţionale, întinerirea aparatului fiscal sunt obiective majore pentru noi. Comunicarea, transparenţa, legătura permanentă cu organizaţiile profesionale în domeniul fiscal, cu mediul academic, cu contribuabilii reprezintă o prioritate pentru noi.

Digitalizarea ANAF aduce o serie de beneficii atât pentru contribuabili, cât şi pentru administraţia fiscală. Dintre beneficiile aduse contribuabililor, amintim: reducerea costului conformării pentru contribuabilii corecţi, a timpului de răspuns la solicitările acestora, diminuarea timpului petrecut la sediul unui contribuabil în vederea realizării unei inspecţii fiscale, precum şi reducerea timpului de derulare a inspecţiei fiscale, prin realizarea unui control documentar eficient.

Răspundem astfel solicitărilor mediului de afaceri cu privire la exercitarea timpurie de către organele fiscale a rolului activ de îndrumare şi prevenţie, care să conducă la creşterea gradului de conformare la declarare şi plată.

Digitalizarea va conduce, de asemenea, la creşterea echităţii activităţii economice atât prin creşterea gradului de conformare, cât şi prin identificarea corectă şi sancţionarea fermă a comportamentelor neconforme.

Prin dezvoltarea serviciului de chat se vor obţine informaţii în timp real de către contribuabili prin intermediul portalului ANAF. Prin implementarea SAF-T se va simplifica procesul de raportare pentru companii şi se va reduce numărul de controale la care sunt supuşi contribuabilii, va creşte transparenţa şi standardizarea informaţiilor transmise către ANAF.

Automatizarea procedurilor administrativ-fiscale şi mutarea acestora în mediul online vor duce la creşterea gradului de încredere reciprocă dintre administraţia fiscală şi contribuabili, asigurarea unui nivel ridicat de transparenţă între părţi, simplificarea procesului anevoios de pregătire a documentelor necesare în cadrul unui control fiscal, precum şi la eliminarea inechităţilor şi a competiţiei neloiale în rândul contribuabililor.

În egală măsură, sunt beneficii şi la nivelul administraţiei fiscale, cum ar fi: sporirea nivelului veniturilor colectate la bugetul general consolidat, utilizarea unor instrumente eficace de combatere a evaziunii fiscale, facilitarea accesului inspectorilor la informaţii standardizate, precum şi creşterea calităţii actului administrativ prin utilizarea unui instrument modern şi automatizat de lucru.

De asemenea, digitalizarea va conduce la simplificarea procedurilor de lucru în procesul de analiză a riscurilor şi eliminarea redundanţelor din activitatea inspectorilor fiscali, precum şi la îmbunătăţirea abilităţilor şi competenţelor de utilizare a datelor şi efectuarea de analize de risc comparative.

Implementarea SAF-T, precum şi a celorlalte proiecte complexe pe care le avem în derulare - factura electronică, interconectarea aparatelor de marcat electronice -, va aduce beneficii  progresive, în sensul în care se va diminua povara administrativă gradual, reducând decalajul fiscal şi contribuind la combaterea evaziunii fiscale.

Analizând experienţa altor ţări, reducerea decalajului fiscal la TVA a fost ca urmare a aplicării unui set integrat de măsuri ce a inclus implementarea SAF-T şi a sistemului de facturare electronică, precum şi alte reforme vizând legislaţia şi administrarea fiscală şi suntem optimişti că vor fi rezultate similare şi pentru noi.

AFACERI DE LA ZERO
Principalele valute BNR - vineri, 13:15
EUR
USD
GBP
CHF
Azi: 4.9437
Diferență: 0,0506
Ieri:
Azi: 5.0679
Diferență: 1,1496
Ieri:
Azi: 5.6284
Diferență: -0,5934
Ieri:
Azi: 5.1569
Diferență: 0,4578
Ieri: