Companii

Multinaţionale au raportat pierderi de 2 mld. lei, antreprenorii au făcut profit de 14 mld. lei

Multinaţionale au raportat pierderi de 2 mld. lei,...

Autor: Dana Ciriperu

18.09.2015, 00:08 4346

Companiile cu capital stră­in au avut în perioa­da 2008-2014 un sold al pro­fi­­tu­lui net, calculat ca di­fe­­renţă între profitul şi pier­derile nete raportate, de numai 2,5 mld. lei. Acelaşi indicator în cazul an­tre­prenorilor a fost de 55 mld. lei, potri­vit datelor Registrului Comerţului.

 „Amplitudinea mişcărilor este mult mai mare în cazul companiilor mari, terenul pe care joacă multinaţio­nale­le. De exemplu, dacă ne uităm nu­mai la sistemul bancar, pierderile ra­portate de bănci în ultimii ani au ras pro­fitul raportat de întregul sistem pri­vat străin, iar acest lucru poate explica diferenţele din bilanţurile compa­ni­ilor“, spune Codruţ Pascu, managing part­ner al companiei de consultanţă Roland Berger.

În România sunt numai 35 de firme con­­trolate de antre­prenori care au trecut de 500 mil. lei în 2014, adică 15% din numă­rul total de com­pa­nii care au tre­cut de acest prag în economia româ­neas­că. Restul de 85% este împărţit între câteva companii de stat, dar majoritatea sunt multinaţionale. Analiza ZF nu ia în calcul firmele cu capital de stat, o felie în jurul a 100 mld. lei anual cifră de afaceri.

În patru din ultimii şapte ani pierderile nete rapor­tate de capitalul străin din economie au fost mai mari decât profi­tul net, în timp ce capitalul privat ro­mânesc a raportat în toţi cei şapte ani pro­fituri mai mari decât pierderile.

„În criză, antre­pre­­­norul român s-a spe­riat şi a restruc­turat, îna­in­te nu era atent la dimen­siu­nea organizaţiei, mai ales că era im­plicat emoţional“, crede Aliz Kosza, stra­teg de business, care a condus în tre­cut patru multinaţionale din industrii diferite.

Restructurarea companiilor antre­pre­no­riale se vede şi în datele statistice, care arată că peste 720.000 de angajaţi au părăsit firmele cu capital privat românesc în criză. Cu toate acestea, antreprenorii au rămas în continuare cel mai mare angajator din mediul privat, cu o pondere de 67% din sala­riaţi faţă de 33% la multinaţionale. În 2008 însă, antreprenorii aveau 73% din cei 4,3 milioane de oameni care lucrau în mediul privat.

 
 
 

Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels

AFACERI DE LA ZERO