Companii

Nimeni nu mai poate garanta în licitaţii preţuri la publicitatea pe ProTV fără acordul companiei

Nimeni nu mai poate garanta în licitaţii preţuri la publicitatea pe ProTV fără acordul companiei

Zoe Vasilescu este directorul de vânzări al PRO TV SA, liderul pieţei locale de televiziune: Am adoptat această politică foarte fer­mă în privinţa licitaţiilor de media după ce din 2009 până în 2011 ne-am con­frun­tat cu situaţii extrem de neplă­cu­te în care clienţilor le erau prezentate nişte preţuri fără ca echipa de vânzări a PRO TV SA să aibă cunoştinţă sau să vali­deze aceste preţuri

Autor: Cristina Roşca, Ana Raduta

21.10.2011, 00:05 2772

Compania PRO TV SA, li­de­rul pieţei locale de tele­vi­­ziune, care operează pos­­­turile PRO TV, PRO TV Internaţional, Acasă, PRO Cinema, Sport.ro şi MTV România, a anunţat că nu va mai permite pla­sarea de spoturi pu­bli­citare pe staţiile grupului decât pentru acei clienţi care, după finalizarea licitaţiei de media, semnează un contract în trei, respectiv PRO TV SA, agenţie şi client.

Măsura luată de PRO TV SA vine în contextul în care, potrivit informa­ţi­ilor din piaţa de publicitate, existau li­ci­taţii de media în cadrul cărora agenţiile de publicitate promiteau preţuri clien­ţi­lor fără a consulta echipele de vânzări ale furnizorilor, forţând astfel mâna aces­tor furnizori pentru scăderea preţurilor.

"Am adoptat această politică foarte fer­mă în privinţa licitaţiilor de media după ce din 2009 până în 2011 ne-am con­frun­tat cu situaţii extrem de neplă­cu­te în care clienţilor le erau prezentate nişte preţuri fără ca echipa de vânzări a PRO TV SA să aibă cunoştinţă sau să vali­deze aceste preţuri", spune Zoe Va­si­lescu, directorul de vânzări al PRO TV SA.

Ea adaugă că echipa de vânzări a PRO TV S.A. este singura în măsură să garanteze condiţiile de cumpărare pentru clienţii de publicitate, prin urma­re, toate ofertele pe care agenţiile de media le înaintează clienţilor trebuie să aibă confirmarea scrisă a departamen­tului de vânzări. "Vor fi acceptate la di­fu­zare pe post spoturile clienţilor care au finalizat licitaţia numai după sem­na­rea contractului de către toate cele trei părţi implicate", spune Zoe Vasilescu.

Doris Dezzani, di­rec­torul de mar­keting al Raiffeisen, spune că aceasta nu este o miş­care ma­joră. "Este sta­tu­tul de fapt, şi eu cred că doar se re­ite­rează o situaţie actuală."

De aceeaşi păre­re sunt şi agenţiile.

"Intenţia PRO TV mi se pare de bun-simţ. Aşa şi trebuie să se întâmple. E o decizie corectă, care va reglementa piaţa de media. De fapt, noi aşa am lu­crat dintotdeauna, cu contracte sem­na­te în trei", comentează Bogdan Enoiu, şe­ful grupului McCann Erickson din România şi unul dintre publicitarii cu cea mai mare experienţă din piaţă. Şi Stefan Iordache, COO al agenţiei de pu­bli­citate Leo Burnett, susţine aceeaşi teorie şi crede că demersul PRO TV nu va face decât să promoveze o mai mare transparenţă a pieţei către clienţi şi au­di­tori. "În contextul în care cele mai mul­te licitaţii de media îşi găsesc răs­pun­sul doar prin diferenţierea de preţ, cred că acest pas către transparenţă poate să de­ter­mine ca balanţa licitaţiei să fie mai de­grabă înclinată de strategie şi nu de ofer­te spe­cu­la­tive", preci­zează Ior­da­che. Totodată, aces­ta subliniază că pro­ble­mele de mar­ke­ting ale clienţilor sunt mult mai difi­ci­le şi nu pot fi re­zol­­vate prin­tr-un preţ ofer­tat mai mic decât este cel realist.

Mihai Geor­ges­cu, şeful pe Ro­mâ­nia al Wrigley, com­panie în porto­foliul căreia se gă­sesc branduri precum Orbit, Wrigley şi Winterfresh, este la rândul său de păre­re că această mişcare va ajuta la transpa­rentizarea pieţei. "Este o intenţie bună, şi dacă va fi pusă în aplicare, va ajuta la transparentizarea pieţei."

Criza financiară care a început la finalul lui 2008 a dus la o avalanşă de scăderi ale preţurilor în publicitate în toate mediile - TV, radio, print, online, outdoor -, fiecare jucător oferind dis­counturi substanţiale faţă de tarifele de listă, în încercarea de a nu pierde niciun ban în favoarea concurenţei. Astfel, de la o valoare estimată de 500 de milioane de euro net în 2008 piaţa totală de pu­blicitate a coborât sub 300 de milioane de euro în 2011. Pe TV, unde concu­renţa pentru audienţă este extrem de du­ră având în vedere numărul mare de canale, piaţa de publicitate a scăzut de la estimarea de 350 milioane euro în 2008, anul de vârf, până la 200 milioane de euro în 2011.

Compania PRO TV SA explică faptul că licitaţiile de media au fost unul dintre factorii care au condus la scă­derea semnificativă a preţurilor în pe­rioada ianuarie 2009 - august 2011 şi implicit a volumului total al pieţei. În această perioadă, mulţi clienţi au or­ga­nizat astfel de licitaţii fără intenţia de a schimba agenţiile de publicitate, ci doar pentru a verifica competitivitatea con­diţiilor de cumpărare, spun oficialii PRO TV SA.

"PRO TV SA, compania care ope­rează în România operaţiunile Cen­tral European Media Enterprises, îşi fina­li­zează bugetul pe 2012. Estimăm că acest proces se va finaliza în prima ju­mă­tate a lunii noiembrie 2011. Doar după această dată PRO TV SA va putea să facă publică politica oficială de vânzări, valabilă pentru 2012. Astfel, orice estimare sau previziune ofe­­rită de agenţiile de advertising clien­ţilor cu privire la orice aspect legat de con­diţiile de cumpărare media pentru 2012 nu are valoare comercială sau le­gală în re­laţie cu PRO TV S.A.", spune scri­soa­rea adresată de PRO TV agen­ţiilor de publicitate şi clienţilor. Potrivit aceleiaşi scrisori, validarea condiţiilor de achiziţie pentru 2012 poate fi făcută doar de departamentul de vânzări al PRO TV SA, cu semnături oficiale.

Scăderea preţurilor din publicitate s-a văzut şi în afacerile companiei PRO TV SA, care anul trecut a raportat afaceri de 509 mil. lei (121 mil. euro), în scădere de la 534 mil. lei (126 de milioane de euro) în 2009.

Compania PRO TV SA face parte din grupul de media american CME, care are operaţiuni în şase ţări din Europa Centrală şi de Est, respectiv Cehia, România, Slovacia, Slovenia, Croaţia şi Bulgaria.

Cei mai importanţi acţionari ai grupului sunt omul de afaceri american Ronald Lauder şi gigantul media Time Warner. Preşedintele şi directorul executiv al CME este Adrian Sârbu, cel care a creat PRO TV acum 16 ani. Printre alte active media el deţine şi Ziarul Financiar.