Companii

Noua etapă din viaţa mallurilor din Capitală: unu din cinci magazine are obloanele trase

Noua etapă din viaţa mallurilor din Capitală: unu din cinci magazine are obloanele trase
25.08.2010, 23:46 36

În mallurile din Capitală, în care acţionarii români sau străiniau investit peste 1,1 mld. euro se întâmplă în fiecare săptămânăcâte ceva: se mai deschide un magazin, se mută un altul, se maiînchide ceva, dar de cele mai multe ori activitatea mergeînainte.
Pentru a observa câtă viaţă este în aceste proiecte, cum seadaptează chiriaşii pentru a traversa mai uşor această perioadă şicare este tendinţa în consum, revista Business Construct va analizaperiodic situaţia spaţiilor disponibile din malluri.
Primul demers în această direcţie a fost făcut în luna aprilie aacestui an, când în cele opt malluri din Bucureşti erau disponibileaproximativ 171 de spaţii. La distanţă de patru luni, la mijlocullunii august, numărul acestora a crescut cu 18%, la 202, în şasedin cele 8 pro­iecte analizate numărul spaţiilor disponibile fiindîn creştere.
Per total, în cele opt malluri sunt aproxi­mativ 1.000 de spaţiipentru magazine, potrivit cifrelor anunţate de cătreadministra­torii mallu­rilor, ceea ce înseamnă că unu din cinci arfi disponibil. În condiţiile în care, în general, marile spaţii alemallurilor sunt ocupate, gra­dul de disponibilitate, calculat înmetri pătraţi, este mult mai mic, undeva până în 10%.

Care sunt cele mai ocupate

Doar două malluri din Capitală stau mai bine decât în aprilie:Bucureşti Mall din Vitan, primul mall din România, mai are doarşase spaţii disponibile, faţă de şapte în luna aprilie, în timp ceîn Sun Plaza numărul spaţiilor disponibile a scăzut de la 24 la 17,ca urmare a mai multor deschideri operate de retaileri care aveausemnate contracte mai vechi.
"Pe parcursul ultimelor luni s-au deschis noi magazine în centrulcomercial Sun Plaza. În grupul retailerilor de fashion s-au adăugatbrand-urile premium Karen Millen şi Desigual, în vreme ce Aldo adeschis un magazin de încălţăminte şi accesorii, iar Parfois ounitate de accesorii. Luna iunie a marcat şi deschiderea zonei dedivertisment şi relaxare din Sun Plaza, operatorul Cinema Cityinau­gurând un cinematograf cu 15 săli şi o capa­citate de 2.800 delocuri", au declarat repre­zentanţii Sun Plaza.
În plus, a fost deschis clubul de biliard şi bowling Oxygen, pe unspaţiu de 2.000 de metri pătraţi, iar "cel mai nou magazin în SunPlaza este brandul spaniol de fashion Mango, deschis luni, 16august".
Cu alte cuvinte, datorită faptului că aceşti chiriaşi au "ratatstartul" deschiderii spaţiilor în luna februarie, la inaugurareamallului, Sun Plaza iese pe plus în ceea ce priveşte numărulmagazinelor operaţionale, deşi după doar şase luni de operarerestaurantul Deutscher Grill a fost închis în zona defood-court.
Operatorii reţelei de restaurante cu mân­care specific germană auînchis, de altfel, şi unitatea din mallul Cotroceni Park, unde afuncţionat, de ase­menea, mai puţin de un an. Aici însă mai suntîncă disponibile şi alte spaţii în zona de food-court,con­­si­derată de către consultanţii imobiliari drept unul dintrepunc­tele slabe ale celui mai scump mall din România.
Per total, în Cotroceni Park mai sunt disponi­bile 37 de spaţii,faţă de 34 în luna aprilie, după ce re­prezentanţii mallului auadmis faptul că de la momentul inaugu­rării
13-14 magazine au fost închise. În plus, venirea suede­zilor de laH&M, care ar trebui să-şi preia spaţiul din Cotroceni Park pânăîn luna noiembrie, a început să provoace mutări în rândulchiriaşilor. Nissa şi Reserved şi-au plasat deja banne­rele pespaţiile unde îşi vor muta maga­zinele aflate acum lângă C&A,în timp ce Rafar Brands a închis magazinul si­tuat într-un spaţiuîn care H&M îşi va vinde produsele.
Pe de altă parte, deasupra hipermar­ke­tului Real sunt nume­roasespaţii goale, unde este anunţată deschiderea ma­ga­zinelor pentrucopii Kids Fun Expo şi Zorky Planet, pre­cum şi a centrului defitness Pure Health & Fitness.

Plaza aşteaptă un mare retailer

Principalul com­petitor al Co­troceni Park din zona de vest aCa­pitalei, Plaza Ro­mânia, mi­zează însă, de ase­menea, petransfor­marea unui spaţiu de mari dimensiuni în zonă de joacăpentru copii, dar şi pentru întreaga fa­milie, astfel că înextensia finalizată la în­ce­putul anului trecut au fost eliberatenumeroase spaţii pen­tru a face loc unui operator care a în­chiriatun spaţiu de 7.000 mp pe două niveluri.
Per total în mall sunt 35 de spaţii în care nu este activitate, 21dintre acestea aflându-se tocmai în zona vizată pentru locul dejoacă, în timp ce alte spaţii vor fi ocupate ca urmare a mutăriiunor chiriaşi din spaţiile de la parterul mallului destinateretailerului H&M.
O serie de malluri din sudul oraşului au însă alte probleme. ÎnGrand Arena, Liberty Cen­ter şi City Mall nu se aud "trâmbiţele"venirii H&M, iar numărul spaţiilor disponibile este încreştere. Faţă de luna aprilie, numărul spaţiilor goale în celetrei proiecte a crescut de la 61 la 75.

AFACERI DE LA ZERO