Companii

O mână de oameni cu o misiune: cum au devenit campioni în business 12 antreprenori români

O mână de oameni cu o misiune: cum au devenit campioni în business 12 antreprenori români

Autor: Roxana Petrescu

25.11.2011, 00:07 1967

Perseverenţă, încăpăţânare, un ţel bine stabilit şi multă muncă, acestea sunt doar câteva dintre ingre­dien­tele care i-au ajutat pe 12 antre­pre­nori români să-şi construiască afaceri puternice, rezistente la criză şi care au per­spective bune de dezvoltare şi în anii următori.

ZF, alături de Enter­prise In­ves­tors şi BCR, cu spri­jinul Asociaţiei Triple Helix, au acor­dat miercuri seară, la Bu­cureşti, pre­miile "Cam­pioni în business", pentru unii dintre cei mai dina­mici antreprenori din Ro­mânia.

Ajuns deja în cel de-al patrulea an con­se­cutiv, proiectul ZF îşi propune să premieze cele mai dinamice companii cu capital autohton din cele mai importante regiuni ale ţării şi Bucureşti. Ca şi în anii anteriori, ZF a scanat, pe baza datelor de la Registrul Co­merţului, com­pa­niile cu capital românesc şi le-a selectat pe cele care au avut cea mai mare creştere în ul­timii trei ani.

"Este vorba de foarte multă muncă, de încredere în mine şi în echipa mea. România are atuul de a produce la preţuri mici lucruri de ca­litate", spune Doina Cepalis, acţionar unic al Te-Rox Prod, o firmă din Paşcani ale cărei pro­duse, huse şi centuri pentru scaunele autor pentru copii, se distribuie în 52 de ţări, din Euro­pa de Vest până în Rusia sau America.

Umplerea unui gol

Omul de afaceri Mihai Miron, care con­tro­lea­ză compania din industria medica­men­telor Ropharma şi care a câştigat premiul pen­tru an­tre­prenorul anu­lui, spune că cel mai important lucru pentru a reuşi pe cont propriu este să ai o misiune clară. "Noi am avut o şansă extraor­di­nară la înce­pu­tul anilor '90 de a umple un gol care se afla în piaţa me­dicamentelor. Este nevoie de hotărâre pen­tru a reuşi, de a avea un ţel bine stabilit. Să faci cu plăcere ceea ce este de făcut", a precizat Miron.

Alţi antreprenori pre­miaţi de ZF au spus că nu a fost uşor de la înce­put, că nu au crescut aşa acum şi-au imaginat, dar că se văd trecând cu bine de criză şi nu se gândesc să-şi vândă com­pa­niile dintr-un singur motiv: nu se văd făcând altceva. "Este mai greu acum pentru că nu ne mai bu­curăm de creş­te­ri­le cu care eram obişnuiţi înain­te de criză, dar această perioadă a avut şi avan­tajele ei. Oa­menii îşi pre­ţu­iesc mai mult lo­cul de muncă", spune Ruc­san­dra Hu­re­zeanu, pro­­prie­tara com­paniei de produse cos­metice Ivatherm, care a câş­ti­gat Premiul spe­cial pen­tru va­lori­fi­ca­rea re­sur­selor na­tu­ra­le ro­mâ­neşti. Cos­me­ti­cele Iva­therm au la bază apa termală de la Her­culane.

"Nu a fost aşa uşor precum cre­deam, nu am crescut atât de repede. Am pri­mit şi oferte de cumpărare, dar le-am refuzat pen­tru că nu mă văd făcând altceva", a mai spus reprezentanta Ivatherm.

Condamnaţi la creştere

Cristian Nacu, partener în cadrul Enter­prise Investors, spune că antreprenorii români s-au clădit din necesitate în contextul în care în urmă cu 20 de ani capitalul străini era aproape ine­xistent, iar nevoile de consum erau imense, singura opţiune pe care o au în lupta pentru supravieţuire fiind creşterea.

"Capitalul străin nu era, aşa că trebuia să se des­curce prin forţe proprii. Antreprenorii sunt creativi, dar le lipseşte dorinţa de a face mai mult, de a creşte mai mult. Ajung la un anu­mit nivel şi se opresc, dar ei trebuie să înţe­leagă că atunci când nu cresc îi lasă pe alţii să creas­că şi aceştia îi vor scoate din piaţă", a declarat Nacu

În cadrul proiectului "Campioni în business" au fost premiate următoarele firme: Dante International Bucureşti, Metaplast Bucureşti, Salbac Dry Salami Bacău (pentru regiunea Bucureşti-Muntenia), Alpin 2003 Bra­şov (Transilvania), Super Ball Timiş (Banat-Crişana) şi Te-Rox Prod Iaşi (Moldova).

Alte premii acordate miercuri au fost: Antreprenorul Anului (Ropharma Braşov), Premiul special pentru creştere prin investiţii în tehnologie (Pet Star Holding Ialomiţa), Premiul special pentru strategie sustenabilă de creştere (Urgent Curier Bucureşti), Premiul special pentru inovare (MB Telecom Ilfov), Premiul special pentru perseverenţă în afaceri (International Leasing Bucureşti) şi Premiul special pentru valorificarea resurselor naturale româneşti (Ivatherm Mureş).

Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels

Comandă anuarul ZF TOP 100 companii antreprenoriale
AFACERI DE LA ZERO