• Leu / EUR4.7216
  • Leu / GBP5.2121
  • Leu / USD4.2706
Companii

Pavăl a dublat reţeaua Dedeman în 30 de luni şi se îndreaptă spre vânzări de 400 mil. euro

Autor: Cristi Moga

1 iul 2011 3189

Retailerul de articole de bri­colaj şi materiale de con­strucţiiDedeman, con­­­trolată de fraţii Adri­an şi Dragoş Pavăl din Bacău,şi-a dublat reţeaua de ma­gazine în ultimii doi ani şi jumătate,prac­tic de la izbucnirea crizei, şi con­ti­nuă să se extindă, pânăla finalul aces­tui an urmând a fi deschise alte două unităţi.

Astăzi, în Baia Mare, Dedeman des­chide al treilea magazin dinacest an, după cele din Cluj şi Severin, iar până la fi­nalulanului mai sunt programate încă două deschideri, dintre care una înAlba Iulia.

Investiţiile realizate în ultimii doi ani şi jumătate au duscompania pe pri­mul loc în topul reţelelor de bricolaj, cu afa­ceride 360 de milioane de euro anul tre­cut, iar pentru acest ancreşterea ve­niturilor cu 10%, până la circa 400 de milioane deeuro, este "în grafic".

În Alba Iulia, pe locul fostei fabriciAlbalact

"În ceea ce priveşte evo­luţia vânzărilor putem spu­ne că suntemîn gra­fic, con­form pla­nu­rilor şi bu­getelor stabilite.Magazinul din Alba Iu­lia va fi deschis în oc­tom­brie-no­iem­briepe un te­ren cum­­pă­rat de la Alba­lact. Pot spu­ne doar căma­­­ga­zinul din Alba Iulia nu va fi ultimul des­chis în acest an.Va fi penul­ti­mul", a pre­cizat Pavăl pentru ZF.

Compania din Bacău a intrat în criză cu 12 magazine.

În 2008, când prin­cipalii con­curenţi - Prak­tiker şiBrico­store - des­chideau câte cinci ma­ga­zine, Dede­man afinalizat doar două investiţii.

Ulterior, Dedeman a deschis 12 unităţi, în timp ce Praktiker şiBricostore doar câte două.

Pavăl a profitat de scăderea pre­ţu­rilor la imobiliare şi acumpărat terenuri la "preţuri de criză", mizând şi pe spri­jinulbăncilor colaboratoare - BCR, ING, Raiffeisen, RBS şi UniCreditŢiriac.

Programul companiei de expan­siune din perioada crizei a fostcel mai agresiv din întregul comerţ modern, ca va­loare ainvestiţiilor putând fi com­parat doar cu cel al germanilor de laLidl, care în aceeaşi perioadă au cum­părat 107 magazine Plus careau fost re­branduite, investiţiile totale putând fi estimate deasemenea la circa 150 de milioane de euro.

Investiţie de 12,5 milioane de euro laBaia Mare

Cel mai recent magazin, cel din Baia Mare, a implicat oinvestiţie de 12,5 mil. euro, va avea o suprafaţă de 14.700 demetri pătraţi şi 330 de locuri de parcare. În oraşul dinnord-vestul ţării principalii compe­ti­tori ai Dedeman vor figer­manii de la Praktiker, precum şi reţelele de distribuţie dema­teriale de construcţie Ambient şi Arabesque.

Se justifică investiţiile Dedeman în condiţiile în care piaţaconstrucţiilor rămâne în con­tinuare amorţită?

"Există un reviriment şi pe par­tea de construcţii, dar uşor.Reparaţiile şi reno­vările rămân prin­ci­pala activitate pen­truclienţii maga­zi­nelor noastre. Dru­mul pieţei este con­formaşteptărilor", spu­ne Pavăl, care nu ofe­ră mai multe de­taliireferitoare la vân­zările din prima ju­mătate a anului.

Dedeman a ajuns la la 4.500 de angajaţi, fiind unul dintre ceimai mari an­gajatori cu capital autoh­ton, în timp ce suprafaţă devân­za­re a magazinelor este de 246.000 de metri pătraţi,echi­va­len­tul a şase centre comerciale de di­mensiunea BucureştiMall. Planurile companiei sunt de extindere a reţelei la 40 deunităţi p­nă în 2015, în urma unui ritm anual de expansiune cu 4-5magazine.

Cele mai mari firme din retailul de bricolaj, listă pe care maiintră şi com­pa­niile Praktiker, Bricostore, BauMax, Horn­bach şiOBI, au avut anul trecut vânzări de aproape un miliard de euro, încreş­tere datorită continuării pro­ce­sului de extindere. În lunaaugust un nou jucător interna­ţio­nal va intra pe această pia­ţă -fran­cezii de la Leroy Merlin - ast­fel că pia­ţa de bricolaj vacontinua să fie una din­tre cele mai competitive din comerţ.

Principalele valute BNR - joi, 13:15
EUR
USD
GBP
CHF
Azi: 4.7216
Diferență: -0,1438
Ieri: 4.7260
Azi: 4.2706
Diferență: 0,3077
Ieri: 4.2652
Azi: 5.2121
Diferență: 0,9921
Ieri: 5.1738
Azi: 4.3268
Diferență: -0,5196
Ieri: 4.3396