Companii

Pensia medie lunară a fost în T1 2022 de 1.846 lei, în creṣtere cu 9,9% faṭă de trimestrul precedent, în timp ce numărul de pensionari s-a redus cu 34.000 de persoane, la 5,02 milioane

Pensia medie lunară a fost în T1 2022 de 1.846 lei, în...

Autor: Roxana Rosu

14.06.2022, 09:54 1015

Pensia medie lunară a fost în primul trimestru de 1846 lei, în creṣtere cu 9,9% faṭă de trimestrul precedent, în timp ce numărul de pensionari s-a redus cu 34.000 de persoane, la un total de 5,02 milioane, arată datele publicate marţi de INS.

Numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat a fost de 4,61 milioane persoane, în scădere cu 26.000 faṭă de trimestrul precedent. Pensia medie de asigurări sociale de stat a fost de 1.772 lei, în creştere cu 10,2%, iar raportul dintre pensia medie nominală netă de asigurări sociale de stat pentru limită de vârstă cu stagiu complet de cotizare (fără impozit ṣi contribuṭia de asigurări sociale de sănătate) şi câştigul salarial mediu net a fost de 54,4% (comparativ cu 50,9% în trimestrul precedent).

Indicele pensiei medii reale faţă de trimestrul precedent, calculat ca raport între indicele pensiei nominale pentru calculul pensiei reale şi indicele preţurilor de consum, a fost de 106,0%.

Comparativ cu T1 2021, numărul de pensionari a scăzut cu 75.000 de persoane, iar cel al categoriei aparţinând asigurărilor sociale de stat a scăzut cu 48.000 persoane.

În acelaşi interval, pensia medie lunară şi pensia medie de asigurări sociale de stat au crescut cu 11,9% , respectiv cu 11%.

Pensionarii de asigurări sociale deţin ponderea majoritară (99,98%) în numărul total de pensionari.

Pensionarii de asigurări sociale de stat reprezintă 91,9% în totalul celor de asigurări sociale.

Pe categorii de pensii, numărul pensionarilor pentru limită de vârstă a fost preponderent (79,4%) în cadrul pensionarilor de asigurări sociale. Pensionarii cuprinşi în categoriile de pensii – anticipată şi anticipată parţial ­­- au reprezentat 2,3%.

Raportul pe total dintre numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat şi cel al salariaţilor a fost de 8 la 10, dar  acest raport prezintă variaţii semnificative în funcţie de regiune, de la numai 4 pensionari la 10 salariaţi în judeṭul Ilfov, la 15 pensionari la 10 salariaṭi în judeţul Teleorman, 14 la 10 în judeṭele Giurgiu ṣi Vaslui.

Pensia medie de asigurări sociale de stat a variat cu discrepanţe semnificative în funcţie de zonă, ecartul dintre valoarea minimă şi cea maximă fiind de 943 de lei (1407 lei în judeţul Botoṣani, 1419 lei în judeṭul Giurgiu, 1426 lei în judeṭul Vrancea faţă de 2350 lei în judeṭul Hunedoara, 2245 lei în Municipiul Bucureşti ṣi 2084 lei în judeṭul Braṣov).

Numărul total al beneficiarilor prevederilor OUGprivind instituirea pensiei sociale minim garantate (în prezent - indemnizaţie socială), în trimestrul I 2022, a fost  de 1,16 milioane persoane, din care 1,026 milioane persoane din sistemul asigurărilor sociale de stat, reprezentând 22,2% din totalul pensionarilor din această categorie, iar 132.300 persoane din rândul pensionarilor proveniţi din fostul sistem pentru agricultori, reprezentând 64,2% din totalul acestora. Alte 6.500 persoane provin din sistemul militar, reprezentând 3,4% din totalul acestei categorii.