Companii

Peste jumătate din managerii români îşi plătesc singuri MBA-ul. Cum să faci rost de bani

Peste jumătate din managerii români îşi plătesc singuri MBA-ul. Cum să faci rost de bani

Autor: Adelina Mihai, Alina Pahoncia

12.04.2011, 23:50 154

Şase din cele 15 programe de MBA care activează pe piaţa localăacordă burse în valoare totală de 150.000 de euro în acest an, carepot să acopere integral sau mai bine de jumătate din costurileprogramului. University of Sheffield, spre exemplu, acordă douăburse de studiu care acoperă integral costurile EMBA-ului, de14.950 de euro.

Cea mai complexă ofertă o are Maastricht School of Mana­gement,care oferă şapte tipuri de burse, una adresându-se stu­denţilorcare lucrează în mediul public sau în organizaţii non-profit şicare este de 9.300 de euro, respectiv 50% din costurile totale aleprogramului de EMBA. Şcoala acordă patru burse de acest tip.

Ce bănci dau credite

Cel puţin trei bănci prezente pe piaţa locală - Bank of Cyprus,UniCredit Ţiriac Bank şi Bank Leumi - oferă credite pentrustudenţii care vor să urmeze un program de MBA, iar împrumuturilesunt, în general, mai rentabile decât creditele pentru nevoipersonale. Una dintre băncile care au lansat recent un creditpentru MBA este Bank Leumi, care acordă celor care vor să urmeze unMBA un împrumut de până la 5.000 de euro, fără a le solicitagaranţii imobiliare.

"Am lansat acest pachet pentru că am observat diminuareatendinţei companiilor angajatoare de a mai plăti cheltuielileaferente unui program MBA pentru salariaţii proprii, situaţiedestul de obişnuită în prima fază a lansării programelor înRomânia", explică decizia băncii Manfred Rauchwerger, seniorvicepreşedinte executiv în cadrul Bank Leumi România. În prezent,banca este în discuţii pentru încheierea de parte­neriate cuşcolile de afaceri, pentru a facilita accesul stu­denţilor laaceste credite.

Bank of Cyprus, care are parteneriate cu şcolile de afaceri TheOpen University Business School/CODECS şi City University ofSeattle/In­ter­collegeIBS, acordă finanţări care pot acoperiintegral cos­turile programului de MBA, pentru o perioadă cuprinsăîntre 2 şi 10 ani, la o dobândă variabilă de 15% la creditele îneuro.

UniCredit Ţiriac Bank, care acordă credite studenţilor la MBA depână la 8.000 de euro pentru o perioadă de maximum 7 ani, are unparteneriat cu şcoala de afaceri Maastricht School of Management şioferă o dobândă variabilă la creditele în euro de 12,2%.

Modelul practicat de decenii în cadrul şcolilor de afaceri cutradiţie nu a ajuns decât recent în România, când au apărut primeleoferte de finanţare din partea băncilor special destinatestudenţilor de MBA.

Elena Neculai, 25 de ani, absolventă a programului de MBA oferitpe piaţa locală de City University of Seattle în parteneriat cuIntercollegeIBS România, spune că în 2008, atunci când a începutprogramul, nu ştia că există bănci care acordă credite pentrustudenţii la MBA. Ea a plătit 7.500 de euro pentru cele 15 moduledin cadrul programului.

"Am achitat costurile programului din fonduri proprii, înprincipal cu ajutorul părinţilor. Nici nu ştiam la vremearespectivă că există bănci care oferă credite pentru MBA", spuneElena Neculai, care în prezent este relationship manager pentruIMM-uri pentru Banca Românească, în cadrul căreia lucrează încă dinanul II de facultate.

Absolventă a Facultăţii de administrare a afacerilor în limbaengleză din cadrul Academiei de Studii Economice, Elena Neculaispune că MBA-ul a reprezentat pentru ea o continuare a studiilordin facultate şi că este o variantă mult mai bună decât un programde masterat obişnuit. "După absolvirea programului de MBA, am fostpromovată de pe poziţia de ofiţer bancar pe poziţia de relationshipmanager pentru divizia de IMM-uri, pe un salariu cu 20% maimare."

AFACERI DE LA ZERO