Companii

Piaţa de fuziuni şi achiziţii se dezmorţeşte cu trei tranzacţii de aproape 100 mil. euro

Piaţa de fuziuni şi achiziţii se dezmorţeşte cu trei tranzacţii de aproape 100 mil. euro

Autor: Cristina Roşca

17.02.2016, 00:07 1618

Piaţa locală de fuziuni şi achiziţii s-a dezmorţit în ultimele luni după ce trei giganţi internaţionali - Carrefour, Ikea şi Lactalis - au decis să scoată din buzunare circa 100 mil. euro pentru a-şi se­cu­riza poziţia pe pieţele pe care activează, arată o ana­liză a ZF care ia în cal­cul cele mai im­portante acor­duri sem­nate în ulti­me­le şase luni (15 august 2015 - 15 fe­brua­rie 2016).

Mai mult, o efer­ves­cen­ţă pe pieţele imo­bi­lia­re, în comerţ şi servicii me­dicale indică un opti­mism al in­vestitorilor ro­mâni şi străini în per­spec­ti­vele economiei locale care pos­tează una dintre cele mai importante creşteri de la nivelul UE.

„Ce se întâmplă pe piaţa locală a fu­ziunilor şi achiziţiilor este o surpriză plăcută şi un bun motiv de optimism în ceea ce priveşte perspectivele de viitor ale economiei locale“, spune avocatul Flo­rentin Ţuca, managing partner al casei de avocatură Ţuca, Zbârcea & Aso­ciaţii, una dintre cele mai im­portante de pe piaţa locală.

În 2015, piaţa de fu­ziuni şi achiziţii s-a dez­mor­ţit la nivel in­ter­na­ţional, iar Ro­mâ­nia a simţit şi ea „o gură de aer proas­păt“. Unele din­tre tran­zac­ţi­ile gi­gant de la nivel in­ter­na­ţional îşi fac simţit im­pactul şi în România, prin­tre aces­tea numă­rân­du-se achi­ziţia pro­du­căto­ru­lui de bere SAB Miller de către AB InBev sau prelua­rea Cameron de către gigantul din do­meniul energiei Schlum­berger.

Totuşi, cele mai importante tran­zac­ţii care au „zguduit“ piaţa locală au fost unele pregătite în „bucătăriile“ lo­cale ale unor astfel de giganţi.

Citește continuarea pe
zfcorporate.ro
AFACERI DE LA ZERO