Companii

PwC: Ce noutăţi aduce Codul fiscal: Tichetele cadou vor putea fi acordate de acum doar salariaţilor

Opinie

PwC: Ce noutăţi aduce Codul fiscal: Tichetele cadou vor...

În prag de sărbători, mediul de afaceri din România, aşa cum s-a obişnuit în fiecare lună decembrie din ultimii ani, trebuie să închidă anul şi totodată să pregătească de pe acum implementarea unor noi măsuri fiscale care presupun uneori schimbări de strategii, de planificări si bugete deja aprobate pentru categoriile de contribuabili afectate.

O astfel de schimbare vizează şi acordarea tichetelor cadou către persoane fizice, subiect intens discutat în ultimii ani, atât public, cât şi în cadrul controalelor şi inspecţiilor fiscale desfăşurate de către inspectorii antifraudă sau inspectorii fiscali.

Prin OUG 130/2021, publicată pe 18 decembrie în Monitorul oficial, apar modificări privind tichetele cadou acordate persoanelor fizice, modificări care vizează zona fiscală (Legea 227/2015 privind Codul fiscal), precum şi cadrul de reglementare al acestora (Legea nr.165/2018 privind acordarea biletelor de valoare).

De ce sunt necesare aceste modificări? Credem că răspunsul este deja cunoscut de către mediul de afaceri: consecinţele operaţiunii Pandora şi ale inspecţiilor fiscale care au urmat acesteia şi care au avut ca rezultat reclasificarea veniturilor aferente tichetelor cadou acordate de unii distribuitori către angajaţii partenerilor de afaceri drept venituri asimilate salariului pentru care se datorau contribuţii sociale obligatorii, pe lângă impozitul pe venit.

Aşa cum ştim din alte situaţii care au precedat operaţiunea Pandora, într-o zonă lacunară sau interpretabilă de-a lungul timpului din legislaţia fiscală,  în care formularele de declarare nu au fost ajustate în timp util pentru ca astfel de obligaţii fiscale să poată fi îndeplinite de către contribuabili, autorităţile fiscale au venit şi au aplicat legea în favoarea bugetului, colectând sume adiţionale.

Reglementările din OUG 130 sunt justificate prin nevoia de a modifica legislaţia conform situaţiilor constatate în teren de către organele fiscale de control şi prin faptul că neimplementarea acestora ar avea consecinţe negative, precum: plata unor drepturi salariale fără a plăti contribuţii sociale obligatorii, diminuarea cuantumului pensiei pentru persoanele fizice respective remunerate cu tichete cadou, distorsiuni din punct de vedere al concurenţei pe piaţa muncii, diminuarea veniturilor bugetelor de asigurări sociale.

Astfel, pentru a alinia modificările din zona fiscală, textul OUG aduce modificări Legii 165/2018, astfel încât tichetele cadou să poată fi acordate exclusiv propriilor angajaţi, fiind interzisă acordarea lor altor categorii de persoane fizice. Totodată, tichetele cadou vor putea fi emise exclusiv în format electronic pentru a obţine, probabil, un mai mare control asupra beneficiarilor care primesc aceste tichete cadou. Prin urmare, de la momentul intrării în vigoare a noilor reglementări, tichetele cadou nu mai pot fi acordate şi altor categorii de beneficiari, pentru campaniile de marketing, studiul pieţei, promovare, protocol sau cheltuielile de reclamă şi publicitate, aşa cum legea prevedea până la introducerea acestor modificări.

Automat, modificările din zona fiscală sunt uşor predictibile: tichetele cadou sunt excluse din categoria veniturilor din alte surse şi sunt impozitate strict după regulile de impunere proprii veniturilor din salarii şi asimilate salariilor. Pentru a întări această idee, în cazul veniturilor salariale şi asimilate salariului, tichetele cadou au fost eliminate din categoria celor scutite de la plata contribuţiilor sociale obligatorii şi au fost incluse în mod expres în baza de calcul a acestora (rămânând exceptate doar situaţiile în care sunt acordate cu ocaziile şi în condiţiile speciale menţionate de Codul Fiscal, cum ar fi cele acordate cu ocazia Crăciunului, Paştelui, 8 martie etc. şi respectând noua limita de 300 lei/ eveniment, majorată de la 150 lei prin intermediul aceleiaşi OUG).

Astfel, solicitările de clarificare a tratamentului fiscal aplicabil tichetelor cadou acordate persoanelor fizice care nu au o relaţie de muncă cu plătitorul acestor venituri au primit o rezolvare din partea autorităţilor, rezultatul fiind cel de mai sus. Practic, contribuabilii care foloseau tichetele cadou pentru campanii de marketing şi promovare trebuie să se orienteze către alte metode de stimulare a potenţialilor clienţi persoane fizice.

Totuşi, OUG 130 nu oferă o soluţie pentru trecut care este mult aşteptată, mai ales, de către contribuabilii supuşi controalelor în trecut. Unii dintre aceştia încă aşteaptă comunicarea deciziilor, alţii le-au primit şi le-au contestat fără a primi vreun răspuns, iar alţii au depus declaraţii rectificative pentru a beneficia de amnistia dobânzilor şi penalităţilor. Aceşti contribuabili speră la o amnistie, aşa cum s-a întâmplat în cazul reîncadrării activităţilor independente, spre exemplu, sau cum se discută în ultima perioadă în cazul diurnelor acordate transportatorilor (un proiect de lege fiind adoptat recent de Senat şi depus la Camera Deputaţilor spre avizare).

Daniel Anghel, Partener, liderul serviciilor fiscale şi juridice PwC România

Irina Nuţescu, Senior Manager PwC România