Retail&Agrobusiness

Vânzările angro au crescut cu 8,3% în iunie după un „raliu“ al comerţului cu produse agricole

Vânzările angro au crescut cu 8,3% în iunie după un...

Autor: Cristina Rosca

13.08.2015, 00:05 190

Vânzările angro de alimente, ce­re­ale, medicamente, mobilă şi haine au crescut în luna iunie cu 8,3% comparativ cu perioada similară a anului trecut, po­tri­vit INS. Evoluţia din luna iunie a sus­ţi­nut avansul modest de doar 2,1% din pri­mul semestru al anului.

Comerţul cu ridi­ca­ta reprezintă o pia­ţă cu vân­zări de 234 mld. lei anul tre­cut, fiind astfel prin­cipala „in­dus­trie“ a eco­nomiei locale. Re­zul­ta­tele ce­lor 67.600 de com­pa­nii din sector re­pre­zintă 21% din ci­fra de afa­ceri a tu­turor com­pa­ni­ilor din eco­no­mie anul trecut, po­tri­vit cal­culelor ZF pe ba­za datelor de la Mi­nis­terul de Finanţe. Mai mult, acest sec­tor an­ga­jează circa 300.000 de oameni, po­tri­vit datelor depu­se de companii în 2014.

Citește continuarea pe
zfcorporate.ro