Companii

România este a doua sursă principală de recrutare de personal din Europa, după Polonia

România este a doua sursă principală de recrutare de personal din Europa, după Polonia

Foto Shutterstock

Autor: Adelina Mihai

01.02.2012, 00:04 1947

Cele mai multe joburi vacante în Euro­pa sunt cele de muncitori necali­fi­caţi (17%) şi de aceea angajatorii din Ger­mania, Italia sau Spania recrutează per­sonal din statele din Europa de Est, unde există forţă de muncă compe­ten­tă, arată un studiu al firmei cu activităţi în domeniul resurselor umane Man­po­werGroup.

Studiul, realizat în 39 de ţări în pe­rioa­da iulie-august 2011, pe un eşantion de 25.000 de angajatori, a inclus răspun­su­rile a 400 de angajatori de pe piaţa lo­cală. România este cea de-a doua sursă prin­cipală de recrutare de personal ta­len­tat din Europa (8%), după Polonia (12%), după care urmează Germania (7%), Italia (5%) şi Rusia (5%).

"Confirmată mai nou şi de către angajatori, migraţia forţei de muncă de­vine o prioritate îngrijorătoare pen­tru piaţa muncii din România. Lipsa argu­men­telor şi a unei strategii cu care să atragă pe piaţa locală personalul emi­grat expune România riscului de a pier­de un avantaj esenţial în contextul eco­no­mic actual - potenţialul uman", este de părere Valentin Petrof, country ma­na­ger al ManpowerGroup România.

Principalii competitori ai Manpo­wer­Group România sunt Adecco Ro­mâ­nia, Lugera & Makler, Trenkwalder sau APT.

Cei mai îngrijoraţi de migraţia for­ţei de muncă locale sunt angajatorii din Bul­garia (73%), Grecia (72%) şi Turcia (64%). Mai bine de jumătate din anga­ja­torii români (56%) care au participat la studiu sunt îngrijoraţi de impactul pe care migrarea angajaţilor îl are asupra pie­ţei muncii locale, iar 88% dintre aceştia consideră că atât mediul de afaceri, cât şi Guvernul ar trebui să ia mă­suri care să stopeze migrarea angaja­ţilor şi să-i aducă înapoi în ţară pe cei ple­caţi la muncă în străinătate. Pe de altă parte, de la începutul crizei până la fina­lul lui 2011 peste 540.000 de sala­riaţi au dispărut din statistici, iar marile firme au trecut prin procese ample de restruc­turare. "Având în vedere pers­pec­tivele noului climat economic, Ro­mâ­nia va avea nevoie de mai multe locuri de muncă taxabile. Înfiinţarea unui Con­si­liu format din reprezentanţi ai Execu­ti­vu­lui şi reprezentanţi ai mediului eco­no­mic privat, dedicat în mod activ creării de noi locuri de muncă şi com­ba­terii migraţiei forţei de muncă, ar putea avea un real succes", mai spune Petrof.

La nivel european, 56% dintre an­ga­jatorii participanţi la studiu caută per­sonal în afara ţării, pentru că poli­ti­cile UE au facilitat acordarea permi­se­lor de muncă, însă întâmpină probleme în ceea ce priveşte barierele lingvistice.