Companii

Salariul mediu net a ajuns în ianuarie 2023 la 4.254 lei, cu 15% peste ianuarie 2022, dar creşterea este anulată de impactul inflaţiei

Salariul mediu net a ajuns în ianuarie 2023 la 4.254...

Autor: Roxana Rosu

15.03.2023, 09:17 7903

Salariul mediu net la nivel naţional se ridica în ianuarie la 4.254 lei, în scădere cu 144 lei (-3,3%) faţă de luna decembrie 2022, dar în creştere cu 15% faţă de ianuarie 2022, potrivit datelor INS.

Câştigul salarial mediu brut a fost 6.831 lei, cu 276 lei (-3,9%) mai mic decât în luna decembrie 2022.

Cele mai mari salarii medii nete au rămas şi în acest an în activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice), de 10.041 lei, iar cele mai mici în hoteluri şi restaurante, de 2.412 lei.

Indicele câştigului salarial real a fost 99,9% în luna ianuarie 2023 faţă de luna ianuarie 2022.

Indicele câştigului salarial real a fost 96,4% în luna ianuarie 2023 faţă de luna decembrie 2022.

Faţă de luna octombrie 1990, indicele câştigului salarial real a fost 225,4%, cu 8,4 puncte procentuale mai mic decât cel înregistrat în luna decembrie 2022.

În cursul anului se înregistrează fluctuaţii ale câştigului salarial determinate, în principal, de acordarea premiilor anuale şi a primelor de sărbători (decembrie, martie/aprilie). Acestea influenţează creşterile sau scăderile în funcţie de perioada în care sunt acordate, conducând, în cele din urmă, la estomparea fluctuaţiilor câştigului salarial lunar la nivelul întregului an.

Evoluţia câştigului salarial real depinde, atât de fluctuaţiile câştigului salarial mediu net, cât şi de rata inflaţiei.

În sectorul bugetar, în luna ianuarie 2023, s-au înregistrat creşteri ale salariului mediu net comparativ cu luna precedentă în învăţământ (5%), sănătate şi asistenţă socială (2,8%), respectiv în administraţia publică (2,7%).

În luna ianuarie 2023, salariul mediu net a scăzut în majoritatea activităţilor comparativ cu luna decembrie 2022, ca urmare a acordării în lunile precedente de prime ocazionale (prime trimestriale, anuale, pentru sărbătorile de iarnă, pentru performanţe deosebite sau al 13-lea salariu), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). De asemenea, scăderile câştigurilor salariale medii nete din luna ianuarie au fost determinate de nerealizările de producţie ori încasările mai mici (funcţie de contracte/proiecte), cât şi de angajările de personal cu câştiguri salariale mai mici faţă de medie, din unele activităţi economice.

Cele mai semnificative scăderi au fost în fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului, cu 31,3%, respectiv cu 26,4% în extracţia cărbunelui superior şi inferior.

Salariile din fabricarea produselor din tutun, intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii), producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, industria metalurgică, depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi, extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale s-au redus cu procente cuprinse între 18,5% şi 24,5%.

Scăderi între 8,5% şi 16,5% au fost în fabricarea substanţelor şi a produselor chimice, alte activităţi extractive, tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor, activităţi auxiliare pentru intermedieri financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii, fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice, fabricarea altor mijloace de transport, telecomunicaţii, fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice, transporturi pe apă, activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale), colectarea şi epurarea apelor uzate, activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice, agricultură, vânătoare şi servicii anexe.

Creşterile câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă s-au datorat aplicării prevederilor legale, acordării de prime ocazionale (prime trimestriale, anuale sau pentru performanţe deosebite), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi alte fonduri (inclusiv bilete de valoare), precum şi realizărilor de producţie ori încasărilor mai mari (în funcţie de contracte/proiecte).

Cele mai semnificative creşteri s-au înregistrat în fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută (cu excepţia mobilei, inclusiv fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite), transporturi aeriene, între 6,5% şi 9,5%.

De asemenea, creşteri între 1% şi 5% s-au raportat în activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport, activităţi de poştă şi de curier, alte activităţi industriale n.c.a., fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a, construcţii.