Companii

Şeful H&M în Europa Centrală şi de Est: 99% din shoppingul din România se face la mall

Şeful H&M în Europa Centrală şi de Est: 99% din shoppingul din România se face la mall

Ralf Wein

Autor: Cristina Roşca

13.07.2015, 00:07 961

Retailerul suedez H&M a ajuns la patru ani de la intrarea pe piaţa lo­ca­lă la o reţea de 41 de magazine şi con­ti­nuă expansiunea în contextul în care exis­­tă potenţial pentru dublarea reţe­lei, po­trivit lui Ralf Wein, germanul care con­­duce opera­ţiu­ni­le com­­paniei în Europa Cen­­trală şi de Est. „De la înce­pu­tul anului am des­chis trei magazine, însă urmea­ză şi alte inau­gu­rări. Dacă gă­sim spaţii, mergem cu expan­siunea în ritmul ani­lor anteriori (circa zece ma­gazine noi pe an - n.red.). În pre­zent, în Ro­mânia există po­tenţial pentru 75-80 de magazine H&M, însă nu există nicio ga­ranţie că le vom deschi­de, depindem de dezvol­tările de pro­iec­te noi şi de evoluţia econo­mi­ei“, spune exe­cutivul german în primul său inter­viu acordat presei locale.

Ralf Wein spune că în România 99% din shopping se face la mall, aces­ta fiind motivul pentru care retailerii pre­feră mallurile. Situaţia este similară şi în regiune, unde 95% din populaţie îşi face cumpărăturile la mall, mai puţin în Praga şi Budapesta unde există şi ar­tere de cumpărături. Cele două oraşe sunt ajutate şi de arhitec­tu­ră şi de fap­tul că sunt mult mai atrăgătoare turistic de­cât Var­şovia sau Bucureşti.

H&M a încercat şi în România comerţul stra­dal, mergând pe Lipscani în centrul vechi al Bucu­reştiului. Suedezii au des­chis magazin într-o clă­di­re construită special pen­tru ei, într-o zonă do­mi­­nată de construcţii vechi, unele nerenovate. „Cen­trul vechi creşte, însă în­cet. În câţiva ani Lips­cani-ul ar putea deveni o arteră de cumpărături, însă mai du­rează. Am văzut însă că au fost re­novate o parte din clădiri şi treptat mai vin şi alţi retaileri.“ Din totalul de 41 de magazine, doar unu este însă stradal.

Citește continuarea pe
zfcorporate.ro
AFACERI DE LA ZERO