Companii

Studiu: Capitalul privat românesc scade la 44% din totalul economiei, dar marja sa de profit urcă la 7,8%, faţă de capitalul străin cu 3,7%

Studiu: Capitalul privat românesc scade la 44% din totalul economiei, dar marja sa de profit urcă la 7,8%, faţă de capitalul străin cu 3,7%

Autor: Sorin Pâslaru

08.06.2020, 00:07 1161

Capitalul privat românesc a mai pierdut încă un procent din totalul cifrei de afaceri din economie, ajungând la o pondere de 44%, în timp ce capitalul străin a ajuns la 52%, iar statul rămâne la 4%, arată datele studiului „Capitalul privat românesc“ realizat în colabo­ra­re cu compania Bilka Steel, producător de sisteme de acoperişuri din Braşov.

Pe de altă parte, profitabilitatea com­paniilor private româneşti calculată ca raport între rezultatul net şi cifra de afaceri a urcat la 7,8%, faţă de 6,7% în anul anterior, în timp ce pentru compa­niile străine a rămas constantă la 3,7%, arată datele de la Registrul Comerţului. Rezultatul net este calculat pentru fie­care categorie scăzând din profiturile nete totale pierderile nete totale.

Companiile private româneşti do­mi­nă în continuare transporturile, con­struc­ţi­ile, agricultura, industria ali­men­tară, ho­telurile şi restaurantele în timp ce fir­me­le stră­ine sunt puternice în sec­toarele in­dus­triale: auto, maşini şi echi­pamente, me­ta­lurgie, chimie sau rafinarea petrolului.

Pe baza unei profitabilităţi în con­ti­nuă creştere în perioada 2014-2018, com­paniile private româneşti au înre­gis­trat profituri nete totale de 238 mld. lei (50 mld. euro) în cei cinci ani anali­zaţi. Din aceşti bani, acţionarii au lăsat în capitalurile proprii ale companiilor doar 11 mld. euro, în condiţiile în care ca­pitalurile proprii ale firmelor româ­neşti au crescut în această perioadă de la 30 mld. euro la 41 mld. euro. Pe de altă parte, companiile străine au obţinut profituri nete totale de 35 mld. euro în aceeaşi perioadă din care au re­in­vestit în firme 20 mld. euro, majorând capi­ta­lurile proprii de la 17 mld. euro la 37 mld. euro între 2014 şi 2018.

Studiul cuprinde un capitol dedicat com­paniilor industriale cu capital privat ro­mânesc. O singură companie indus­trială din România are o cifră de afaceri de peste 1 mld lei, producătorul de mo­bile Aramis Invest din Baia Mare. În top 20 cei mai mari industriaşi se mai află alte companii de mobilă, mulţi pro­du­cători de carne, producători de com­po­nente auto, de acoperişuri, de termo­pan, de vopsea şi echipamente industriale.

Citiţi suplimentul Capitalul Privat Românesc

AFACERI DE LA ZERO