Companii

Un business verde: care sunt tendinţele eco din energie, transport, agricultură sau construcţii?

Tendinţa eco merge însă şi mai departe, către casele care produc mai multă energie decât consumă. Cel mai cunoscut proiect de acest gen din ultima perioadă este casa Prispa.

Tendinţa eco merge însă şi mai departe, către casele care produc mai multă energie decât consumă. Cel mai cunoscut proiect de acest gen din ultima perioadă este casa Prispa.

La finalul săptămânii trecute, ener­gia verde a devenit mai im­por­tantă în structura producţiei, în anumite intervale de timp, faţă de energia nucleară sau hidro. În aceste condiţii este clar că deja nu mai este vorba despre o tendinţă, ci despre un fenomen cu o pondere de 20% în total.

România s-a "înverzit" în ultimii trei ani de zile cu investiţii de peste 3 miliarde de euro în sectorul eolian, mai ales în Do­brogea, unde au fost montate turbine cu o capacitate de aproape 2.000 MW, aproape cât trei reactoare de la Cernavodă, şi se pregăteşte pentru un nou boom al ener­giei verzi, cel al proiectelor solare. Toa­te acestea au prins contur în urma unei sche­me de sprijin foarte generoase pusă la dis­po­ziţie de statul român.

Dacă producţia de energie electrică de­vine tot mai verde, atunci şi consumatorii sunt mai dispuşi să adopte tendinţele eco în viaţa de zi cu zi
 

Casa Prispa şi clădirea eco

Astfel, din ce în ce mai mulţi arhitecţi, ingineri, con­struc­tori, investitori şi au­to­rităţi au în­ce­put să devină la rân­dul lor mult mai atenţi la con­cep­tul de clădire "ver­de", care folo­seş­te eficient resursele de energie. Deşi construirea unui imobil eco este de cele mai multe ori mai scumpă decât a unei clădiri clasice, în mod paradoxal, criza a crescut apetitul pentru conceptul "verde", în contextul în care costurile de întreţinere sunt mai mici şi investiţia este mai avantajoasă pe termen lung.

"Avem o creştere din punctul de ve­dere al interesului dezvoltatorilor pentru a de­ţine sau a construi o clădire care să satis­facă cerinţe «green»", spune Florin Popa, ma­na­ging partner al companiei de con­sultanţă în construcţii Vitalis Consulting.

În timp ce până în toamna anului trecut în România singurul automobil electric comercializat a fost Mitsubishi iMiEV, anul acesta este aşteptat noul smart electric alături de gama de modele electrice a Renault, care include ZOE, Fluence ZE şi utilitara Kangoo ZE.

 

Prima clădire de birouri ecologică din Capitală a fost imobilul Euro Tower, dez­vol­tat de compania Cascade Group, care a fost finalizat pe timp de criză. Clădirea are un consum de energie redus cu până la 30%, datorită sistemului inteligent de utili­zare a energiei, potrivit celor mai recente in­formaţii. În plus, lifturile sunt plasate în cen­trul imobilului, astfel că niciun birou nu este situat la o distanţă mai mare de opt me­tri de geam, pentru a avea acces la lumină naturală.

Tendinţa eco merge însă şi mai departe, către casele care produc mai multă energie decât consumă.

Cel mai cunoscut proiect de acest gen din ultima perioadă este casa Prispa, la care au colaborat studenţi de la Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti, Univer­si­ta­tea de Arhitectură şi Urbanism Ion Mincu, Universitatea Politeh­nică Bucureşti şi Uni­versi­tatea Naţională de Arte. Casa a fost deja achizi­ţio­nată de o fa­mi­lie din Ba­cău, lucrările de mon­tare fiind pe ulti­ma sută de me­tri. Casa are un preţ de 70.000 de euro.
 

Citiţi alte detalii pe ZF Corporate.