Companii

UTI a pierdut contractul pentru emiterea online a actelor de stare civilă

UTI a pierdut contractul pentru emiterea online a actelor de stare civilă

Autor: Adrian Dumitrache

04.02.2015, 17:45 1640

"Autoritatea contractantă, în temeiul articolului 209, alineatul (1), litera c) şi alineatului (4), litera b) din OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, anulează procedura de achiziţie publică de servicii, deoarece autoritatea contractantă se află în imposibilitatea de a încheia contractul şi de a adopta măsuri corective fără ca acestea să ducă la încălcarea principiilor prevăzute la articolul 2, alineatul (2) din OUG 34/2006 necesar finalizării procedurii de achiziţie publică", se arată în anunţul de participare al licitaţiei, disponibil pe www.e-licitatie.ro.

Conform articolului 2, alineatul (2) din OUG 34/2006, principiile care stau la atribuirii unui contract de achiziţie publică sunt nediscriminarea, tratamentul egal, recunoaşterea reciprocă, transparenţa, proporţionalitatea şi eficienţa utilizării fondurilor.

În decembrie 2013, Ministerul pentru Societatea Informaţională (MSI) a desemnat asocierea formată din Romsys, Indra Sistemas şi Mercury 360 Comunication câştigător al licitaţiei, consorţiul solicitând 117,8 milioane de lei, cu TVA, pentru realizarea proiectului "Sistem Informatic Integrat de Emitere a Actelor de Stare Civilã - SIIEASC".

UTI Grup a contestat rezultatul în instanţă, care a hotărât reevaluarea ofertelor de către minister. Oferta UTI, în consorţiu cu CertSign şi AM Project Design & Consulting SRL, a fost de 150,8 milioane de lei, cu TVA.

La licitaţie a participat şi asocierea S&T România, Siveco România, Expert One Research, Frontal Communications şi BCS Business Consulting Software, cu o ofertă de 150 milioane de lei, cu TVA.

MSI a reevaluat ofertele şi a stabilit drept câştigător al licitaţiei consorţiul condus de UTI Grup, conform datelor instituţiei furnizate la solicitarea MEDIAFAX în a doua parte a lunii mai 2014.

După reevaluare, Romsys a contestat rezultatul la CNSC, care a respins cererea în iulie 2014.

Ulterior, decizia CNSC a fost contestată de Indra Sistemas la Curtea de Apel Bucureşti, care a decis să respingă plângerea formulată.

"Respinge plângerea pentru neconstituirea garanţiei de bună conduită. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, joi, 11 septembrie 2014", se arată pe pagina web a Curţii de Apel Bucureşti.

Finanţat din fonduri structurale, obiectivul general al proiectului îl constituia îmbunătăţirea şi automatizarea sistemului de depunere a cererilor pentru emitere/eliberare şi eliberarea efectivă a documentelor de stare civilă.

Sistemul IT ar fi trebuit să fie livrat înainte de 1 iulie 2015, conform anunţului de participare al licitaţiei, publicat în prima parte a lunii august 2013.

În cadrul proiectului urmau să fie scanate şi digitizate toate actele de stare civilă din ultimii 100 de ani, aproximativ 75 milioane de documente.

Proiectul prevedea servicii de dezvoltare si implementare, servicii de scanare şi stocare a arhivei istorice pentru SIIEASC, furnizarea de echipamente hardware - servere şi echipamente de stocare (PC, UPS, imprimante, echipamente comunicaţii, certificate digitale) - pentru toate cele 3.188 de unităţi teritorial administrative, inclusiv dotarea unui datacenter.

Printre beneficiarii proiectului s-ar fi numărat Direcţia Generală de Asistenţă Socială, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Ministerul Finanţelor, Casa Naţională pentru Pensii Publice, Casele de pensii private, Casa de Pensii Militare, Institutul Naţional de Statistică, Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă şi Curtea de Conturi.

AFACERI DE LA ZERO