Constructii & Imobiliare

Contzilla.ro: Facilităţi la plata impozitului anual pe clădiri până la 31 decembrie 2020

Contzilla.ro: Facilităţi la plata impozitului anual pe clădiri până la 31 decembrie 2020
25.06.2020, 12:10 1059

În 24 iunie 2010 a fost transmis spre promulgare proiectul legii pentru aprobarea OUG nr. 69 din 14 mai 2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale.

Singura modificare propusă ordonanţei este cea care priveşte capitolul care reglementează acordarea unor facilităţi la plata impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri, în sensul extinderii posibilităţii de acordare a facilităţilor până la 31.12.2020, aşa cum se arată mai jos.  Astfel, conform modificării propuse, pentru durata stării de urgenţă, a stării de alertă şi pentru durata ulterioară încetării stării de alertă până la sfârşitul anului fiscal 2020, în cazul contribuabililor plătitori de impozit pe clădiri/taxă pe clădiri consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti pot adopta hotărâri până la data de 14 august 2020 privind:

a) reducerea impozitului anual pe clădiri cu o cotă de până la 50%, pentru clădirile nerezidenţiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economică proprie a acestora sau date în folosinţă printr-un contract de închiriere, comodat sau prin alt tip de contract pentru desfăşurarea unor activităţi economice către alte persoane fizice sau juridice, după caz, dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă, ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, proprietarii sau utilizatorii clădirilor au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea economică sau deţin certificatul pentru situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri prin care se certifică întreruperea parţială a activităţii economice;

b) scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri datorate de către concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinţă a unei clădiri proprietatea publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, după caz, dacă, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, utilizatorii clădirilor au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea economică.

În textul iniţial al Ordonanţei se prevedea că doar pentru durata stării de urgenţă decretate în anul 2020 se pot adopta aceste măsuri. Aşadar, dacă acestă formă a legii va fi promulgată, se va extinde termenul pentru posibilitatea acordarea facilităţilor până la 31.12.2020.

Ordonanţa 69/2020 mai prevede că în cazul în care autorităţile adoptă astfel de hotărâri de acordare a reducerii impozitului pe clădirile nerezidenţiale, pentru a beneficia de reducerea menţionată, proprietarii clădirilor vor trebui ca până la data de 15 septembrie 2020 inclusiv, să depună la organul fiscal local în a cărui rază se află clădirea o cerere de acordare a reducerii şi o declaraţie pe propria răspundere.

Dacă proprietarii de clădiri nerezidenţiale  le utilizează în activitatea economică proprie, în declaraţia pe propria răspundere vor menţiona fie întreruperea totală a activităţii economice proprii stabilită conform prevederilor legale, fie întreruperea parţială a activităţii economice. Proprietarii care şi-au întrerupt parţial activitatea vor anexa la cerere o copie a certificatului pentru situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri.

În cazul proprietarilor care deţin clădiri nerezidenţiale date în folosinţă pentru desfăşurarea unor activităţi economice către alte persoane fizice sau juridice, pe perioada în care s-a instituit starea de urgenţă, din declaraţia pe propria răspundere trebuie să reiasă că aceştia se regăsesc concomitent în următoarele situaţii:

a)  fie au renunţat la cel puţin 50% din dreptul de a încasa contravaloarea chiriei, redevenţei sau altă formă de utilizare a clădirii, stabilită conform prevederilor contractuale, pe perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă;

b) fie cel puţin 50% din suprafeţele totale deţinute şi afectate activităţilor economice nu au fost utilizate, ca urmare a faptului că titularii dreptului de folosinţă a clădirilor respective au fost obligaţi, in baza legii, să îşi întrerupă total şi/sau parţial activitatea economică. Pentru încadrarea în această situaţie proprietarii care deţin clădiri nerezidenţiale verifică dacă cel puţin 50% din suprafaţa totală deţinută şi dată în folosinţă pentru desfăşurarea unor activităţi economice către alte persoane fizice sau juridice este afectată de întreruperea totală şi/sau parţială a activităţii acestora la data de 14 mai 2020.

 
 


 

AFACERI DE LA ZERO