Cum să locuiești mai bine?

Ce înseamnă cadastru, comodat sau releveu?

11.06.2024, 18:00 Autor: Alina-Elena Vasiliu

Achiziţia unei locuinţe este în sine o experienţă complicată, prin etapele pe care le implică, prin procesul de căutare a proprietăţii ideale, prin implicarea tuturor entităţilor care contribuie la finalizarea cu succes a tranzacţiei. La toate acestea se adaugă şi jargonul specific, cu care nu multă lume este familiarizată Ziarul Financiar a conturat un mic dicţionar cu zece dintre cei mai frecvenţi termeni implicaţi în procesul de achiziţie sau de închiriere a unei locuinţe.

Brokerul de credite: oferă servicii gratuite, prin lege, persoanelor interesate de obţinerea unei finanţări. Acesta cunoaşte ofertele băncilor şi ale instituţiilor financiare, oferă consultanţă personalizată pentru alegerea creditului potrivit şi îşi oferă sprijinul pe parcursul procesului de tranzacţionare pană la semnarea contractului de vânzare-cumpărare.

Cadastrul: realizează identificarea, măsurarea, descrierea şi înregistrarea imobilelor în documentele cadastrale şi reprezentarea lor pe hărţi şi planuri cadastrale. Cadastrul şi cartea funciară formează un sistem obligatoriu de evidenţă tehnică, economică şi juridică a tuturor imobilelor din România.

Cartea funciară: cuprinde descrierea imobilelor şi înscrierile referitoare la drepturile reale imobiliare, la drepturile personale, la actele, faptele sau la raporturile juridice care au legătură cu imobilele.

Certificatul de performanţă energetică: reprezintă un document oficial care atestă cât de eficientă este o clădire sau un apartament din privinţa consumului de energie necesar pentru asigurarea confortului ocupanţilor. Eficienţa energetică se calculează pe baza consumului pentru apă caldă menajeră, iluminat, încălzire, ventilare şi climatizare.

Comodatul: este un contract prin care se împrumută unei persoane un lucru pentru ca aceasta să-l folosească, având ulterior îndatorirea de a-l înapoia. Comodatul este gratuit, deci proprietarul nu ar trebui să solicite bani chiriaşului într-o astfel de situaţie.

Garanţia: este o sumă de bani solicitată chiriaşilor de către proprietari. Aceasta este, în cele mai multe cazuri, echivalentă cu valoarea chiriei pe una până la trei luni şi este menită să acopere eventualele pierderi aduse de chiriaşi pe parcursul şederii lor, indiferent că discutăm despre daune sau despre neplata cheltuielilor curente.

Intabularea: reprezintă înscrierea în cartea funciară a unui imobil prin care se constituie, se grevează, se restrânge sau se stinge un drept real.

Releveul sau planul releveu: se realizează prin măsurarea, proiectarea prin desen şi reprezentarea la scară a elementelor unei construcţii. Este obligatoriu dacă îţi doreşti înscrierea unei proprietăţi în cartea funciară şi include practic cotele şi suprafeţele fiecărei încăperi.

Uzucapiunea: reprezintă obţinerea dreptului de proprietate asupra unui teren sau unui imobil prin posesia acestuia. Obţinerea stării de drept asupra unei proprietăţi, alături de înscrierea în cartea funciară este posibilă prin posedarea neîntreruptă şi publică a bunului timp de 5, 10, 20 sau 30 de ani, în funcţie de tipul uzucapiunii.

Uzufructul: este dreptul de a folosi bunul altei persoane, întocmai ca proprietarul, însă cu îndatorirea de a-i conserva substanţa. Este un drept temporar, pe o perioadă de cel mult 30 de ani.

Sursa explicaţiilor: Imobiliare.ro