• Leu / EUR4.9005
  • Leu / GBP5.4945
  • Leu / USD4.4823
Cum să locuiești mai bine?

CUM SĂ LOCUIEŞTI MAI BINE? Pe încredere sau nu. E nevoie de verificarea în detaliu a calităţii construcţiei? De ce?

28.01.2022, 17:00 Autor: Alina-Elena Vasiliu

O locuinţă nouă vine la pachet cu en­tu­ziasmul achiziţiei şi al statutului de proprietar, însă ceea ce poate părea foarte frumos la exterior poate să ascundă multe defecte la interior. În acest caz, cât de mult contează verifi­carea în detaliu a calităţii cons­trucţiei?

„Este o perioadă de creşteri fără precedent, o perioadă în care, dacă nu ne asigurăm că lucrurile se întâm­plă aşa cum ne dorim, vom descoperi mai târziu gunoiul de sub preş. Este im­portant să ştim că unii dezvoltatori care nu şi-au previzionat aceste creş­teri de preţuri pot face rabat la ca­lita­te tocmai pentru a se încadra în buge­tul construcţiei“, spune Cosmin Răileanu, fondatorul businessului cu materiale de construcţii Vindem-Ieftin.

În acest moment, spune el, auto­rită­ţile nu pot ţine pasul cu explozia dez­voltărilor, iar verificarea calităţii cons­trucţiei nu este totdeauna amă­nun­ţită, aşa că stă sub semnul între­bării de multe ori. Tocmai de aceea, dacă un cumpărător vrea să se înca­dre­ze în buget şi alege ţinând cont de cri­teriul preţului, trebuie neapărat să se asigure că ceea ce cumpără cores­punde normelor de siguranţă. Cum poate face asta?

„O sugestie ar fi ca la fiecare eta­pă a construcţiei să se facă o vizită. Este nevoie, de ase­me­nea, de o aten­ţie sporită la detali­ile de infrastructură, în­trucât sunt zone un­de va fi o supra­populare, iar infra­struc­tura rutieră nu per­mite mai mult şi se vor crea ambu­te­iaje în anumite pe­rioa­de“, mai spune Cosmin Răileanu.

Cum piaţa cons­truc­ţiilor nu dă semne că preţurile la materiale ar putea da înapoi, ba chiar dimpotrivă, el precizează că poten­ţialii cumpără­tori ar trebui să fie foarte riguroşi când vine vorba de calitatea imobilelor.

 

♦ Ziarul Financiar a început o serie de articole despre cum putem locui mai bine şi despre criteriile de care trebuie să ţinem cont atunci când alegem cum va arăta viitorul „acasă“ ♦ Dacă doriţi să ne împărtăşiţi idei, sugestii, noi teme de abordat în cadrul rubricii, aşteptăm mesajele dumneavoastră pe adresa alina.vasiliu@zf.ro.