Eveniment

0,8 mil. euro de la UE pentru infiintarea de sere de legume

0,8 mil. euro de la UE pentru infiintarea de sere de legume
25.03.2010, 00:00 814

Persoanele fizice si juridice care desfasoara activitatiagricole pot sa obtina fonduri europene de pana la 800.000 de europentru infiintarea sau modernizarea unei sere de legume.

"Printre activitatile eligibile in vederea realizarii unei sere(adica acele activitati pentru care se ramburseaza investitiilerealizate) se numara atat construirea, cat si modernizarea serelor,inclusiv achizitionarea centralelor termice si a instalatiilor deirigat, precum si asigurarea utilitatilor in vederea respectariiconditiilor de mediu", precizeaza George Stoian, consultant infonduri europene in cadrul firmei de consultanta InitialAdvisory.

O alta investitie eligibila in cadrul realizarii unei sere oreprezinta achizitionarea de masini, utilaje, instalatii,echipamente si accesorii, precum si a echipamentelor si apachetelor software necesare desfasurarii activitatilor din cadrulproiectului.

De asemenea, sunt acoperite investitiile pentru procesareaproduselor agricole la nivelul fermei, aceasta cuprinzandechipamente necesare pentru vanzarea produselor procesate, inclusivdepozitare si racire. Cheltuielile cu achizitia sau arendareaterenului nu sunt eligibile.

"Terenul pe care se face investitia trebuie sa fie inproprietate personala sau in arenda. De retinut este faptul cabeneficiarul sau reprezentantul legal al proiectului trebuie sadovedeasca o anumita pregatire profesionala in raport cu proiectulpe care doreste sa-l implementeze", precizeaza Stoian.

El mai spune ca cei care vor sa beneficieze de finantareeuropeana trebuie sa aiba in vederea faptul ca trebuie sa asigurecofinantarea pentru diferenta dintre valoarea totala eligibila aproiectului si cofinantarea publica.

"Aceasta depinde de varsta solicitantului, de zona in care se vaimplementa proiectul si de tipul proiectului. Totodata beneficiarulva trebui sa asigure finantarea integrala a cheltuielilorneeligibile implicate de realizarea proiectului."

Suma maxima care se poate obtine din fonduri europene este de800.000 de euro, aceasta reprezentand maxim 40% din valoareaeligibila a unui proiect. Proiectele se finanteaza prin masura 121- "Modernizarea exploatatiilor agricole" din cadrul ProgramuluiNational de Dezvoltare Rurala (PNDR).

Anul acesta sunt estimate a fi lansate doua apeluri de proiecte,in mai si octombrie.

Bugetul alocat pentru 2010 pentru cei care doresc sa ia fondurieuropene prin masura 121 este de 250 de milioane de euro si se maipot obtine finantari europene in cadrul acestui program pentruinfiintarea plantatiilor de pomi, arbusti fructiferi si capsuni,infiintarea pepinierelor de vita de vie, pomi fructiferi siarbusti, investitii pentru producerea si utilizarea durabila aenergiei din surse regenerabile in cadrul fermei, investitii inapicultura, cu exceptia celor realizate prin Programul NationalApicol.

Ce trebuie sa stiti pentru infiintarea uneisere:

  • Se finanteaza: construirea/ modernizarea serelor, inclusivachizitionarea centralelor termice si a instalatiilor de irigat,precum si asigurarea utilitatilor in vederea respectariiconditiilor de mediu
  • Se pot achizitiona masini, utilaje, instalatii, echipamente siaccesorii, precum si echipamente si pachete software necesaredesfasurarii activitatilor din cadrul proiectului
  • Se finanteaza procesarea produselor agricole la nivelul fermei,aceasta cuprinzand echipamente necesare pentru vanzarea produselorprocesate, inclusiv depozitare si racire
  • Terenul pe care se face investitia trebuie sa fie inproprietate personala sau in arenda
  • Cheltuielile cu achizitia sau arendarea terenului nu sunteligibile
  • Poti sa iei maxim 800.000 de euro de la UE
AFACERI DE LA ZERO