• Leu / EUR4.7785
  • Leu / GBP5.6554
  • Leu / USD4.3069
Eveniment

A început: Ministerul Justiţiei demarează selecţia procurorilor pentru conducerea DNA

A început: Ministerul Justiţiei demarează selecţia procurorilor pentru conducerea DNA
09.07.2018, 14:16 133

Ministerul Justiţiei a anunţat că organizează în perioada 9 iulie -30 iulie 2018 selecţia procurorilor în vederea efectuării propunerii de numire în funcţia vacantă de procuror şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie. Ministerul Justiţiei organizează, în perioada 09 – 30.07.2018, la sediul său din Bucureşti, str. Apolodor, nr. 17, sectorul 5, cod 050741, selecţia procurorilor în vederea efectuării propunerii de numire în funcţia vacantă de procuror şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie.

Selecţia procurorilor pentru numirea procurorului-şef DNA se va desfăşura în următoarele condiţii:

a) publicarea anunţului privind funcţiile de conducere vacante pentru care ministrul justiţiei urmează să formuleze propuneri de numire şi a modului de desfăşurare a selecţiei;
b) depunerea cererilor de înscriere;
c) afişarea şi publicarea listei procurorilor participanţi la selecţie care îndeplinesc condiţiile legale de participare, lista cererilor respinse, cu indicarea motivului respingerii (nedepunerea înscrisurilor, neîndeplinirea condiţiei de vechime, etc.);
d) lista menţionată la lit.c), precum şi programarea interviurilor vor fi anunţate în aceeaşi zi, prin afişare la sediul Ministerului Justiţiei şi prin publicarea pe pagina de Internet a acestuia;
e) analiza şi evaluarea de către ministrul justiţiei a înscrisurilor depuse de către procurorii participanţi la selecţie;
f) susţinerea de către procurorii participanţi a unui interviu în faţa ministrului justiţiei. Programarea interviurilor se va face la ore diferite, în ordine alfabetică, în funcţie de numărul procurorilor participanţi. Principalele aspecte ale interviurilor (întrebările şi răspunsurile) vor fi consemnate în scris, pentru a servi ulterior la evaluarea procurorilor participanţi la selecţie;
g) evaluarea de către ministrul justiţiei a îndeplinirii de către procurorii participanţi la selecţie a standardelor de evaluare a interviului;
h) formularea propunerii/propunerilor motivate de numire în funcţiile de conducere;
i) afişarea la sediul Ministerului Justiţiei şi pe pagina de Internet a acestuia a propunerii/propunerilor motivate de numire în funcţiile de conducere;
j) transmiterea propunerii/propunerilor la Consiliul Superior al Magistraturii Secţia pentru procurori, însoţite de înscrisurile depuse de procurorii selectaţi în vederea propunerii de numire în funcţiile de conducere, pentru emiterea avizului;
k) transmiterea, de către Consiliul Superior al Magistraturii, ministrului justiţiei, a avizului privind numirea în funcţiile de conducere;
l) transmiterea la Preşedintele României a propunerii de numire în funcţia de conducere prevăzută de art. 54, alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, însoţită de avizul Consiliului Superior al Magistraturii.

Funcţia de conducere vacantă pentru care se iniţiază selecţia, data şi locul interviului, precum şi modul de desfăşurare a selecţiei se aprobă de către ministrul justiţiei, după care se afişează la sediul Ministerului Justiţiei şi se publică pe pagina de Internet a acestuia.

Procurorii care vor să candideze trebuie să îndeplinească anumite condiţii. Astfel, pot fi propuşi pentru numirea în funcţiile de conducere procurorii care au o vechime minimă de 10 ani în funcţia de judecător sau procuror. Condiţia de vechime trebuie îndeplinită până la data susţinerii interviului în faţa ministrului justiţiei. Nu pot fi propuşi pentru numirea în funcţiile de conducere procurorii care au făcut parte din serviciile de informaţii înainte de 1990 sau au colaborat cu acestea, precum şi cei care au un interes personal, ce influenţează sau ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate şi imparţialitate a atribuţiilor prevăzute de lege. Procurorii care participă la selecţie sunt obligaţi să dea o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu au făcut parte din serviciile de informaţii înainte de anul 1990 şi nici nu au colaborat cu acestea, precum şi o declaraţie de interese care se actualizează anual ori în termen de 15 zile de la apariţia unei schimbări sau de la data la care procurorul a luat cunoştinţă despre aceasta.

Procurorii care depun cererile de participare la selecţie trebuie să le însoţească de următoarele înscrisuri:
a) dovada îndeplinirii condiţiilor de vechime prevăzute de lege;
b) declaraţiile prevăzute de art. 54 alin. (2) raportat la art. 48 alin. (10-11) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
c) un proiect managerial privind exercitarea atribuţiilor specifice funcţiei de conducere pentru care participă la selecţie, care se depune atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic, pe suport specific. Proiectul se va încadra într-o limită de 30 pagini, iar anexele nu vor putea depăşi 10 pagini. Planul şi anexele vor fi redactate cu caractere de mărimea 12, font Times New Roman, spaţiere la 1,5 rânduri;
d) un curriculum vitae al procurorului, conform modelului comun european prevăzut în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1021/2004 pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae;
e) minim 10 lucrări întocmite de procuror în compartimentele în care şi-a desfăşurat activitatea, în ultimii 5 ani;
f) ultimul raport de evaluare a activităţii profesionale a procurorului participant la selecţie;
g) orice alte înscrisuri relevante.

Procurorii participanţi la selecţie susţin în faţa ministrului justiţiei un interviu care constă în:

a) susţinerea proiectului privind exercitarea atribuţiilor specifice funcţiei de conducere pentru care participă la selecţie, sub următoarele aspecte:
- prezentarea sintetică a unităţii/structurii pentru a cărei conducere participă la selecţie;
- identificarea unor eventuale disfuncţii şi vulnerabilităţi în activitatea unităţii structurii pentru a cărei conducere participă la selecţie, precum şi a soluţiilor propuse pentru prevenirea şi înlăturarea acestora;
- propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii manageriale a unităţii/structurii pentru a cărei conducere participă la selecţie;
b) compatibilitatea proiectului privind exercitarea atribuţiilor specifice funcţiei de conducere întocmit de procurorul participant la selecţie cu rolul şi funcţiile Ministerului Public;
c) verificarea aptitudinilor manageriale şi de comunicare, vizând, în esenţă, capacitatea de organizare,asumarea responsabilităţilor, rapiditatea în luarea deciziilor, rezistenţa la stres, autoperfecţionarea, capacitatea de analiză, sinteză, previziune, strategie şi planificare pe termen scurt, mediu şi lung, iniţiativa în modernizarea managementului unităţii/structurii, capacitatea de adaptare rapidă, capacitatea de relaţionare şi comunicare, capacitatea şi disponivilitatea de a lucra în echipă şi de a colabora colegii;
d) prezentarea viziunii asupra modului în care înţelege să organizeze instituţia în vederea îndeplinirii atribuţiilor constituţionale de promovare a intereselor generale ale societăţii şi apărării ordinii de drept, precum şi a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;
e) prezentarea viziunii cu privire la atribuţiile funcţiei pentru care participă la selecţie în ceea ce priveşte coordonarea activităţilor de prevenire şi combatere a criminalităţii în general şi a unor fenomene specifice: criminalitate organizată, corupţie, evaziune fiscală etc.;
f) verificarea cunoştinţelor specifice funcţiei pentru care participă la selecţie;
g) verificarea aspectelor legate de motivaţia, conduita, integritatea şi deontologia profesională, precum şi alte împrejurări rezultate din analiza înscrisurilor depuse de procurorul participant la selecţie.

În cadrul interviului ministrul justiţiei este sprijinit de secretarii de stat din cadrul Ministerului Justiţiei. Ulterior, ministrul Justiţiei formulează propunere/propunerile motivată/motivate de numire pentru funcţiile de conducere. Apoi, propunerea/propunerile motivată/motivate de numire în funcţia de conducere, însoţită de înscrisurile depuse de procurorul propus, se transmite Consiliului Superior al Magistraturii, în vederea emiterii avizului şi se aduce, concomitent, la cunoştinţa publicului, prin afişarea la sediul Ministerului Justiţiei şi publicarea pe pagina de Internet a acestuia.

Propunerea de numire în funcţia de conducere prevăzută de art. 54 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, însoţită de avizul Consiliului Superior al Magistraturii, se transmite Preşedintelui României, în vederea numirii în funcţie a procurorului propus.

Marius Iacob, procurorul şef adjunct al DNA, asigură interimatul la conducerea Direcţiei, până când Augustin Lazăr, procurul general, va delega o persoană care să preia atribuţiile până la desemnarea unui nou procuror şef.

Potrivit regulamentului intern al DNA, atribuţiile şefului Direcţiei sunt preluate de către adjuncţii acestuia. Procurorii şefi adjuncţi sunt Marius Iacob şi Călin Nistor. Având în vedere că Nistor este în concediu, atribuţiile, după revocarea Laurei Codruţa Kovesi, sunt preluate de către Marius Iacob.

Urmează ca Augustin Lazăr, procurul general, să delege o persoană la conducerea DNA, până la desemnarea unui nou procuror şef.

Principalele valute BNR - ieri, 13:15
EUR
USD
GBP
CHF
Azi: 4.7785
Diferență: 0,044
Ieri: 4.7764
Azi: 4.3069
Diferență: 0,0046
Ieri: 4.3067
Azi: 5.6554
Diferență: 0,0088
Ieri: 5.6549
Azi: 4.3582
Diferență: 0,0459
Ieri: 4.3562