Eveniment

Achiziţii publice centralizate, noutatea legii aflate în dezbatere

Achiziţii publice centralizate, noutatea legii aflate...

Autor: Corina Mirea, Adelina Mihai

23.07.2015, 00:07 2749

Legea privind achiziţiile publice, unul dintre cele mai aşteptate proiecte legislative, a fost pusă ieri în dezbatere publică pe site-ul Ministerului de Finanţe, la rubrica transparenţă decizională.

Printre modificările aduse de noul proiect, care are 88 de pagini, se află reglementări privind preţul de achiziţie de bunuri şi servicii de către instituţiile statului.

În proiect se menţionează că în cazul în care autoritatea contractantă are în structura sa unităţi operaţionale separate, valoarea estimată se calculează prin luarea în considerare a valorii estimate totale pentru toate unităţile operaţionale luate separat.

„Noutatea este că, de acum încolo, toate ministerele, de exemplu, vor putea achiziţiona la acelaşi preţ motorină şi benzină sau alte tipuri de consumabile. Este un pas important, pentru că există astfel o transparenţă mai mare şi se evită unele abuzuri“, spune Cristian Pârvan. secretarul general al Asociaţiei Oamenilor de Afaceri din România (AOAR). Totuşi, proiectul de lege mai specifică fapul că, „dacă o unitate operaţională este responsabilă în mod independent pentru achiziţiile sale sau pentru anumite categorii ale acestora, valorile estimate se pot calcula la nivelul uni­tăţii în cauză“.

„Probabil că există excepţii, pentru că nu cred că vom şti, de exemplu, care sunt achiziţiile făcute de Apărare. Alte noutăţi, la o primă citire, sunt legate de apariţia «parteneriatelor pentru ino­vare», dar şi a reglementărilor din zona de apărare şi securitate“, a mai spus Pârvan.

Pe de altă parte, Delia Ropan, avocat senior al casei de avocatură NNDKP, susţine că, dacă până acum existau patru acte normative care reglementau achiziţiile publice, odată ce noua lege va fi pusă în aplicare, toate tipurile de achiziţii publice vor fi operate sub umbrela unui singur act normativ.

„Până acum au fost puse în dezbatere publică, parte din noua lege, directive care se referă la achziiţiile publice clasice şi la modul în care se poate ataca un proces de achiziţie sau un rezultat al acesteia. Achiziţia publică clasică este cea prin care, spre exemplu, o autoritate, cum ar fi o primărie sau un consiliu judeţean cumpără servicii sau produse“, explică Delia Ropan.

Ea susţine că legea nouă va fi, în realitate, un nou act normativ, nu doar o îmbunătăţire a celui existent anterior. Cu alte cuvinte, legea care încă este în vigoare va fi abrogată pentru ca o alta nouă să îi ia locul.

Printre modificările cele mai importante pe care avocata le-a sesizat în directivele publicate ieri de Ministerul de Finanţe este apariţia unui document unic de achiziţii european, respectiv E-Certis, care este acceptat de autoritatea contractantă la momentul depunerii solicitărilor de participare sau ofertelor.

Documentul constă într-o declaraţie pe propria răspundere actualizată, ca dovadă preliminară în locul certi­ficatelor eliberate de către autorităţile publice sau de către terţi care confirmă că operatorul economic în cauză îndeplineşte toate condiţiile de partici­pare la o un astfel de proces.

 

Unele dintre cele mai importante modificări din proiectul de lege privind achiziţiile publice

 

Secţiunea a 8-a -  Documentul unic de achiziţie european. E-Certis

Autoritatea contractantă acceptă la momentul depunerii solicitărilor de participare sau ofertelor documentul unic de achiziţie european (DUAE), constând într-o declaraţie pe propria răspundere actualizată, ca dovadă preliminară în locul certificatelor eliberate de către autorităţile publice sau de către terţi care confirmă că operatorul economic în cauză îndeplineşte următoarele condiţii este eligibil pentru a participa la licitaţia pentru achiziţie.

- DUAE include, printre altele, şi informaţii cu privire la autoritatea publică sau beneficiarii contractelor prezentate, precum şi o declaraţie oficială care să ateste că operatorul economic va putea să furnizeze, la cerere şi fără întârziere, documentele justificative respective.

- Operatorii economici pot reutiliza un DUAE deja utilizat într-o procedură de atribuire precedentă cu condiţia să confirme că informaţiile cuprinse în acesta sunt în continuare corecte.

- DUAE se elaborează pe baza unui formular standard aprobat de Comisia Europeană şi se furnizează exclusiv în format electronic.

 

Capitolul V - Executarea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru

- Autoritatea contractantă are dreptul de a stabili prin anunţul de participare sau prin documentaţia de atribuire şi sub rezerva ca acestea să fie în legătură cu obiectul contractului.

- Autoritatea contractantă are dreptul să efectueze plăţi corespunzătoare părţii/părţilor din contract îndeplinite de către subcontractanţii nominalizaţi în ofertă, atunci când natura contractului permite acest lucru şi dacă subcontractantul/subcontractanţii nominalizaţi şi-au exprimat opţiunea în acest sens.

Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels