• Leu / EUR4.9211
  • Leu / GBP5.7073
  • Leu / USD4.6615
Eveniment

Angajaţii Fiscului au primit noi puteri pentru a stabili veniturile nedeclarate ale contribuabililor cu averi mari

Angajaţii Fiscului au primit noi puteri pentru a stabili veniturile nedeclarate ale contribuabililor cu averi mari

Autor: Razvan Voican

02.01.2011, 23:58 55

"Situaţia fiscală personală" este noul concept după care Fisculva încerca să evalueze şi să monitorizeze averile mari în raport cuveniturile impozabile declarate de posesorii averilorrespective.

După modelele de lucru practicate de multă vreme în Occident,inspectorii vor avea puterea de a "scana" conturile bancare,fluxurile de numerar şi orice creştere seminificativă a averii uneipersoane fizice. Desigur, cu obligaţia păstrării "secretuluifiscal".

Miza acestor puteri sporite acordate Fiscului: determinarea şitaxarea veniturilor a căror sursă nu poate fi justificată de cătrecontribuabil, adică penalizarea evaziunii.

Cum vor fi determinate aceste situaţii fiscale individuale?Codul fiscal îi împuterniceşte pe oamenii Fiscului să strângăinformaţii privind "totalitatea drepturilor şi a obligaţiilor denatură patrimonială, a fluxurilor de trezorerie şi a altor elementede natură să determine starea de fapt fiscală reală acontribuabilului".

Pe baza evaluării situaţiei fiscale personale, inspectorulfiscal va estima veniturile reale pe seama cărora contribuabilul aajuns la averea respectivă.

Ţinta finală este compararea acestor venituri reale estimate cuveniturile declarate de contribuabil spre a fi impozitate şitaxarea diferenţei în cazul în care aceasta este mai mare de 10%,dar nu mai mică de 50.000 de lei.

Modalităţile practice de stabilire a bazei de impozitare care arurma să reflecte o evaluare corectă a veniturilor reale ale uneipersoane fizice rămâne să fie aprobate printr-o hotărâre de guvern,însă Codul fiscal prevede trei metode indirecte prin careinspectorul fiscal va putea reconstitui veniturile sau cheltuielileunui contribuabil. În primul rând, vor fi comparate cheltuielileefectuate într-o anumită perioadă cu veniturile declarate la Fiscpe perioada respectivă. În cazul unei discrepanţe vizibile,inspectorul va avea dreptul de a analiza conturile bancare şifluxurile de cash pentru a stabili mişcările de lichidităţi şi a leasocia cu surse de venit şi cu destinaţii de cheltuire.

De asemenea, pe baza acumulării de informaţii în timp, oameniiFiscului vor putea compara valoarea patrimoniului net al unuicontribuabil la începutul perioadei de verificare şi la finalulacesteia. În cazul creşterii valorii respective, va fi determinatvenitul impozabil pe care Fiscul îl consideră ca fiind sursacreşterii patrimoniului atât timp cât contribuabilul nu poateprezenta documente justificative.

Acţiunea de evaluare a modului în care un contribuabil cu averevizibilă mare şi-a achitat impozitele porneşte ca o "verificareprealabilă documentară a ansamblului situaţiei fiscalepersonale".

Dacă inspectorul constată o diferenţă mai mare de 10% întreveniturile declarate şi situaţia fiscală personală (dar nu mai micăde 50.000 de lei), verificarea continuă şi se stabileşte bazaimpozabilă din oficiu.

În acest caz, contribuabilul vizat va avea la dispoziţie maximum60 de zile de la comunicarea avizului de verificare pentru aprezenta documente justificative sau alte clarificări relevantepentru situaţia fiscală constatată de inspector. Cu acordulacestuia, termenul poate fi prelungit o singură dată, cu 30 dezile.

Prin avizul de verificare i se va comunica data de începere,perioada supusă verificării, i se vor solicita informaţii şiînscrisuri şi i se va da posibilitatea de a solicita o amânare.

Verificarea persoanelor fizice va fi făcută la sediul organuluifiscal sau, la cererea contribuabilului supus evaluării, ladomiciliul acestuia sau la sediul avocatului.

În cadrul măsurilor de creştere a încasărilor bugetare, Guvernuls-a angajat faţă de FMI să extindă definiţia veniturilorimpozabile, astfel încât Fiscul să aibă instrumente legale maiclare pentru a determina veniturile nedeclarate şi a le impozitadin oficiu, rezultând astfel un control mai eficient asuprafenomenului evaziunii fiscale.

Iniţial, era vorba despre o ordonanţă de urgenţă dedicatăimpozitării averilor mari care ar fi trebuit adoptată până lasfârşitul lunii august.

Ca şi în cazul altor reglementări promise de Executiv, termenula fost depăşit, a fost fixat un al doilea pentru sfârşitul luinoiembrie, pentru ca în ultima scrisoare de intenţie trimisă laWashington să fie asumată adoptarea unui text legislativ în acestsens până la sfârşitul anului.

Rămâne de văzut când şi cum vor începe să fie aplicate înpractică noile reglementări, implementarea urmând a fi asistată deun expert al FMI.

AFACERI DE LA ZERO
Principalele valute BNR - astăzi, 13:15
EUR
USD
GBP
CHF
Azi: 4.9211
Diferență: 0,0386
Ieri: 4.9192
Azi: 4.6615
Diferență: -0,5058
Ieri: 4.6852
Azi: 5.7073
Diferență: 0,1949
Ieri: 5.6962
Azi: 4.9963
Diferență: 0,4544
Ieri: 4.9737