Eveniment

Anul 2013: fără tichete de masă, cadou şi de vacanţă, gratuităţi limitate la CFR, angajări îngheţate

Anul 2013: fără tichete de masă, cadou şi de vacanţă, gratuităţi limitate la CFR, angajări îngheţate

Foto: Shutterstock

Autor: Thomas Dinca

13.12.2012, 00:05 2547

Guvernul nu va acorda bugetarilor nici anul viitor tichete de masă, tichete-cadou sau de vacanţă, va sista în continuare plata unor indemnizaţii lunare reparatorii pentru o categorie de revoluţionari, va limita gratuităţile la transportul feroviar şi va păstra îngheţate angajările în sistemul public.

Aceste drepturi nu au mai fost acordate începând cu anul 2009, iar actualul guvern intenţionează să blocheze plăţile şi anul viitor, conform unui proiect de ordonanţă de urgenţă elaborat de Ministerul Finanţelor.

Documentul stabileşte categoriile de plăţi şi facilităţi care nu vor fi acordate nici anul viitor, după modelul aplicat în ultimii ani de fostele guverne.

Astfel, instituţiile şi auto­rităţile publice centrale şi locale, indiferent de sistemul de fi­nan­ţare şi de subordonare, inclusiv activităţile finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă instituţiile publice, cu excepţia instituţiilor finanţate integral din venituri proprii, nu vor acorda nici anul viitor tichete de masă pentru angajaţi.

De asemenea, în bugetele acestor instituţii nu vor fi prevăzute sume pentru acordarea de tichete-cadou şi tichete de vacanţă. Fostul guvern hotărâse totodată că indemnizaţiile lunare reparatorii destinate unei anumite categorii de revoluţionari, prevăzute în Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nu se acordă.

Proiectul elaborat de Ministerul Finanţelor relevă că prevederea care stabilea că aceste indemnizaţii nu sunt acordate în 2012 va fi aplicată şi anul viitor.

De asemenea, Guvernul va limita şi anul viitor reducerile de tarife sau, după caz, gratuităţile la transportul feroviar în limita a 3 călătorii dus-întors sau 6 călătorii simple, conform OG 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate române, şi va îngheţa în continuare anga­jările în sistemul public.

Astfel, prevederea care stabileşte şi în pre­zent că se suspendă ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante din auto­ri­tăţile şi instituţiile publice, cu excepţia celor apro­bate de Guvern prin memorandum, va fi valabilă şi anul viitor.

Prin excepţie, ordona­torii princi­pali de credite, în cazuri temeinic justificate, pot aproba ocuparea unui cuantum de maxim 15% din totalul posturilor ce se vor va­cante, dar numai în condiţiile încadrării în cheltuielile de personal aprobate prin buget.

Pentru posturile din sistemul de învăţământ de stat, urmărirea încadrării în procentul de maxim 15% se realizează la nivelul întregului sistem.

Guvernul poate aproba punctual, prin hotărâre, ocuparea posturilor vacante din anumite domenii de activitate sau pentru anumite categorii de personal, cu condiţia încadrării în cheltuielile de personal.

Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels

Urmează ZF Bankers Summit'24