Eveniment

ASF: Piaţa de capital a avut o volatilitate mică în semestrul I, dar a crescut la toţi indicatorii

ASF: Piaţa de capital a avut o volatilitate mică în semestrul I, dar a crescut la toţi indicatorii

Autor: Dan Straut, Mediafax

20.09.2017, 13:38 214

Pe parcursul semestrului I 2017 au fost autorizate următoarele demersuri privind alte evenimente corporative:
- 7 documente aferente ofertelor publice de cumpărare a căror valoare se ridică la 614.521.619 lei;
- un document de ofertă publică de preluare obligatorie a cărei valoare a fost de 8.406.870 de lei;
- un anunţ privind declanşarea procedurii de retragere în baza dispoziţiilor art. 42 din Legea 24/2017;
- 8 retrageri de la tranzacţionare de pe BVB/sistemul alternativ administrat de BVB/SIBEX având în vedere declanşarea procedurii falimentului/finalizarea unei fuziuni/finalizarea procedurii instituite în baza dispoziţiilor art. 206, ca urmare a hotărârii acţionarilor, după răscumpărarea acţiunilor deţinute de acţionarii care nu au fost de acord cu adoptarea acestei hotărâri.

De asemenea în primul semestru al anului a fost aprobată oferta publică secundară iniţială de vânzare în vederea admiterii la tranzacţionare a acţiunilor emise de AAGES SA Sângiorgiu de Mureş – societate privată, a cărei valoare a fost de 5,55 milioane de lei, arată ASF în raportul privind evoluţia pieţei de capital în primul semestru din 2017..

Potrivit ASF, în primul semestru al anului 2017 toţi indicii generali ai bursei româneşti au avut evoluţii pozitive. Cele mai semnificative creşteri remarcate comparativ cu finele anului 2016 sunt de 16,85% şi 16,33% aferente indicilor BET-TR, respectiv BET-XT-TR. Indicele ROTX, dezvoltat de Bursa de la Viena împreună cu BVB a înregistrat o creştere de 12,44% faţă de valoarea consemnată la 30 decembrie 2016.

„În primul semestru al anului 2017, numărul de tranzacţii derulate la BVB a crescut cu 9,93% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului anterior, iar valoarea totală a tranzacţiilor derulate la BVB a crescut cu 37,17%. Creşterea înregistrată se datorează în mare parte tranzacţiilor cu acţiuni, acestea fiind preferate de către investitori atât din perspectiva numărului de titluri tranzacţionate cât şi a valorii. Astfel, valoarea tranzacţiilor cu acţiuni a reprezentat 96,36% din valoarea totală tranzacţionată în primele şase luni ale anului 2017. Totodată, valoarea tranzacţiilor cu produse structurate a înregistrat un nivel de 2,23% din valoarea totală tranzacţionată în primul semestru al anului 2017, derulându‐se un număr de 87.346 de tranzacţii”, notează ASF.

„Indicii BVB au înregistrat modificări la 3 luni situate între -5,20% şi +2,72%. Cea mai semnificativă creştere la trei luni se constată în cazul indicelui BET-XT-TR (+2,72%), urmat de BET-FI şi BET-TR (+2,12%). În cel de-al doilea trimestru al anului 2017, piaţa de capital din România este caracterizată de un regim de volatilitate relativ redusă, cu o creştere mai importantă la începutul lunii iulie. În medie, volatilitatea manifestată în cazul României nu a fost semnificativ diferită faţă de ceea ce s-a putut observa pe alte pieţe din vecinătate sau la nivel UE. După ultimul episod de volatilitate înregistrat la sfârşitul lunii iunie 2016, indicii europeni şi internaţionali au intrat în regim de volatilitate scăzută, turbulenţele de pe piaţa de capital reducându-se”, mai arată ASF.

Cea mai ridicată valoare a tranzacţiilor cu titluri de capital (acţiuni şi unităţi de fond), înregistrată în primul semestru al anului 2017, a fost de aproximativ 2,11 miliarde de lei, în luna mai (tot atunci a fost înregistrat şi cel mai mare număr de tranzacţii), în timp ce în luna aprilie a fost înregistrată cea mai mică valoare tranzacţionată (494 de milioane de lei). Valoarea totală tranzacţionată cu titluri de capital a crescut în primul semestru al anului 2017 comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent cu aproximativ 49,94%, iar numărul tranzacţiilor a crescut cu circa 29,02%.

ASF mai arată că în primul semestru al anului 2017 capitalizarea BVB a înregistrat cel mai ridicat nivel în luna mai, când a atins o valoare de 177,77 miliarde de lei, iar cel mai diminuat nivel a fost înregistrat în luna ianuarie, atunci când capitalizarea bursieră a ajuns la minimul înregistrat în semestrul I 2017, de aproximativ 149,02 miliarde de lei. „Se observă o evoluţie ascendentă a capitalizării bursiere începând cu luna iunie 2016, când a fost înregistrată cea mai mică valoare a capitalizării bursiere din perioada ianuarie 2016 - iunie 2017 (aproximativ 114,9 miliarde de lei)”, se arată în raport.

În cursul primului semestru al anului 2017 în clasamentul celor mai lichide companii la BVB (piaţa principală, acţiuni) pe primul loc se situează Banca Transilvania (TLV), care deţine o pondere de circa 19,47% din valoarea totală tranzacţionată în intervalul menţionat. Pe următoarele poziţii din acest top s-au clasat Fondul Proprietatea (FP), Romgaz (SNG), BRD - Groupe Société Générale (BRD) şi OMV

Petrom (SNP). De asemenea, în cadrul acestui clasament se remarcă şi cele cinci societăţi de investiţii financiare. Se observă faptul că sectorul bancar şi cel energetic sunt cel mai bine reprezentate în topul lichidităţii bursiere. Medlife (M), listată la BVB din decembrie 2016 şi DIGI Communications (DIGI), listată la BVB din mai 2017, se află de asemenea printre cele mai lichide companii.

Referitor la cea de-a doua platformă a bursei (ATS), autorii raportului arată că, la finalul semestrului I 2017, existau 290 instrumente disponibile la tranzacţionare pe segmentul ATS: 275 instrumente tranzacţionabile pe piaţa XRS1 şi 15 instrumente tranzacţionabile pe piaţa XRSI. În primul semestru al anului 2017, s-au înregistrat 28.618 tranzacţii pe secţiunea ATS în valoare de 96,20 milioane de lei. Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului anterior, valoarea totală tranzacţionată s-a diminuat cu aproximativ 20,38%, iar numărul de tranzacţii a crescut cu 15,33%. În anul 2016 au

avut loc 54.123 de tranzacţii pe ATS în valoare de aproximativ 217 milioane de lei, cele mai multe în trimestrele III şi IV ale anului. Şi pe secţiunea ATS, în primele şase luni ale anului 2017, instrumentele preferate de către investitori au fost acţiunile, reprezentând circa 97,61% din valoarea totală tranzacţionată.

ASF mai menţionează, în raport, că acţionarii Sibex (bursa monetar-financiară Sibiu) au aprobat fuziunea prin absorbţie dintre Bursa de Valori Bucureşti SA, în calitate de societate absorbantă, şi Sibex-Sibiu Stock Exchange SA, în calitate de societate absorbită conform termenilor şi condiţiilor prevăzute în proiectul de fuziune din data de 24 februarie 2017. De asemenea, data de 19 iunie 2017 a fost aprobată ca dată de încetare a operaţiunilor şi activităţii de tranzacţionare pe pieţele reglementate administrate de Sibex.

În primul semestru din anul 2017, valoarea medie lunară a tranzacţiilor cu contracte futures a fost de aproximativ 9,10 milioane de lei, iar în anul 2016 aceasta a înregistrat nivelul de aproximativ 9,33 milioane de lei. Cea mai ridicată valoare tranzacţionată cu contracte futures din anul 2016 s-a înregistrat în luna iunie, de aproximativ 17,97 milioane de lei, aproape dublu faţă de media lunară a tranzacţiilor. În luna martie s-a înregistrat cea mai ridicată valoare tranzacţionată din primele şase luni ale anului 2017 (13,71 milioane de lei).

„Din analiza structurii tranzacţiilor cu contracte futures rezultă un mai interes ridicat al investitorilor pentru instrumentele având ca activ suport indicele internaţional Dow Jones Industrial Average, urmate de contractele având ca activ suport cursul de schimb. Pe parcursul primului semestru din anul 2017 nu au avut loc tranzacţii cu opţiuni, aceste instrumente fiind suspendate de la tranzacţionare”, menţionează ASF.

Referindu-se la activitatea de intermediere, ASF arată că la finele primului semestru al anului 2017 pe piaţa reglementată din cadrul BVB îşi desfăşurau activitatea un număr total de 37 de intermediari, dintre care 26 Societăţi de Servicii de Investiţii Financiare (SSIF), 5 instituţii de credit locale şi 6 entităţi autorizate în alte state membre UE. De asemenea, în cadrul sistemului alternativ de tranzacţionare, Aero, au activat la 30 iunie 2017 un număr total de 31 de intermediari, din care 25 de Societăţi de Servicii de Investiţii Financiare (SSIF), 5 instituţii de credit locale şi o firma de investiţii autorizată într-un alt stat membru UE.

Cei mai activi intermediari pe pieţele la vedere (reglementată şi ATS) în primul semestru al anului 2017 au fost Societăţile de Servicii Financiare (SSIF), valoarea tranzacţionată de acestea fiind de aproximativ 6,1 miliarde de lei. Intermediarii locali (SSIF şi instituţiile de credit) au realizat aproximativ 68% din valoarea totală a tranzacţiilor. Dintre intermediarii autorizaţi în alte state membre UE care au efectuat tranzacţii pe pieţele la vedere, cele mai active au fost firmele de investiţii, acestea cumulând o cotă de piaţă de 31%.

Numărul de contracte futures tranzacţionate pe piaţa reglementată la termen administrată de Sibex a fost de 8.670 de contracte, fiind activi doar trei intermediari: o firmă de investiţii autorizată într-un alt stat membru UE care a cumulat o cotă de piaţă de circa 50% şi două Societăţi de Servicii de Investiţii Financiare (SSIF) cu cote de piaţă de 40% şi respectiv 10%.

Grupurile bancare au reprezentat categoria dominantă din totalul societăţilor de administrare a investiţiilor (SAI), controlând cea mai mare parte din totalul cumulat al activelor administrate de SAI. Primele cinci SAI după volumul activelor sunt toate societăţi afiliate sistemului bancar, iar activele administrate de acestea, la data de 30 iunie 2017, însumau 21,9 miliarde de lei, respectiv 93,79% din activul total aferent industriei fondurilor de investiţii.

ASF mai arată în raport că gradul de concentrare pe piaţa serviciilor de depozitare a activelor fondurilor de investiţii „este ridicat”, iar în cazul administratorilor fondurilor închise de investiţii, gradul de concentrare „este mediu”. Pentru piaţa fondurilor deschise de investiţii, deşi numărul acestora este mare totuşi indicele Herfindahl-Hirschman are valoarea de 0,2506, ceea ce arată un grad ridicat de concentrare. Acest lucru este confirmat şi de indicatorii CR („concentration risk”) utilizaţi de Consiliul Concurenţei.

Referitor la activitatea organismelor de plasament colectiv, (OPC) din România, ASF arată că valoarea totală a activelor acestora este de 42,54 miliarde de lei la data de 30 iunie 2017, în creştere cu circa 2,65% comparativ cu nivelul consemnat la finele lunii decembrie 2016. O analiză pe categorii de organisme de plasament colectiv arată că în cazul fondurilor deschise de investiţii (FDI) „a continuat dinamica pozitivă manifestată pe parcursul trimestrelor şi anilor anteriori”. Şi în cazul fondurilor închise de investiţii se constată o creştere a activelor totale faţă de sfârşitul anului precedent, de aproximativ 33%.

Societăţile de investiţii financiare înregistrează o creştere cu aproximativ 0,75 miliarde de lei, adică 10%, fiind categoria de OPC cu cea mai semnificativă contribuţie la evoluţia activelor totale în perioada analizată, în timp ce în cazul Fondului Proprietatea s-a constatat o scădere a activului total de circa 5%.

ASF este autoritatea naţională pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital, care însumează peste 10 milioane de participanţi.

AFACERI DE LA ZERO