Eveniment

Avocata Ioana Hrisafi: Prin noul Cpc, s-a dorit o reaşezare a competenţelor judecătoreşti

Avocata Ioana Hrisafi: Prin noul Cpc, s-a dorit o reaşezare a competenţelor judecătoreşti

Autor: Laura Mitran

19.03.2013, 13:47 530

Ioana Hrisafi este avocat asociat la societatea Ţurca Zbârcea & Asociaţii, care a participat la realizarea unui studiu de impact al noilor coduri, inclusiv cel de procedură civilă, dar a lucrat şi ca judecător timp de şapte ani şi a deţinut funcţii de conducere în cadrul sistemului judiciar.

În cadrul conferinţei "Cum se aplică Noul Cod de Procedură Civilă de la 15 februarie? Provocările noilor reglementări şi impactul asupra mediului de afaceri", organizată de agenţia MEDIAFAX şi societatea de avocaţi Ţuca Zbârcea&Asociaţii, avocata Ioana Hrisafi a susţinut că, prin elaboarea noul Cod de procedură civilă, s-a urmărit ca judecătoriile să rămână competente să judece cazurile de importanţă mai mică, dar de o frecvenţă mai mare, tribunalele să aibă plenitudinea de competenţă, curţile de apel să judece în principal apelurile, şi nu cea mai mare parte a recursurilor, cum era anterior, iar Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) să devină instituţia de judecată de drept comun în materia recursurilor, pentru a-şi îndeplini mai bine rorlul care asigură practica unitară la nivelul întregii ţări.

Judecătoriile nu mai judecă însă orice cauze care nu sunt date de lege în competenţa altor instanţe, această dispoziţie fiind transferată la tribunale. Judecătoriile se vor ocupa de cauzele date în mod expres date în competenţa lor.

Competenţa judecătoriilor se restrânge după criteriul valoric, de la pragul de 500.000 de lei, la cel de 200.000 de lei.

Aceste instanţe sunt competente să se ocupe de litigiile privind raportul juridic stabilit de asociaţiile de proprietari, procese de vecinătate şi procese privind limitările aduse dreptului de proprietate, obligaţia de a face sau nu face reevaluabile în bani, evacuări.

Totodată, judecătoriile rămân competente să soluţionaze cereri de încuviinţare a executării silite, contestaţii la executare, validări de proprire etc.

Tribunalele au competenţe de primă instanţă conform legilor speciale (insolvenţă, conflicte de muncă, achiziţii publice, proprietate intelectuală, contencios administrativ etc.). Totodată, acestea se ocupă de litigii privind raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici, apeluri împotriva hotărârilor pronunţate de judecătorii în primă instanţă şi recursuri în cazurile prevăzute de lege.

Curţile de apel reprezintă prima instanţă în unele procese din materia contenciosului administrativ (actele administrative ale autorităţilor publice centrale, acte privind taxe şi impozite de peste 1.000.000 de lei, acte privind sume reprezentând finanţare nerambursabilă din partea Uniunii Europene). La curţile de apel, se judecă apeluri la hotărârile pronunţate de tribunale în primă instanţă, recursurile în cazurile prevăzute expres de lege, dar şi cereri de strămutare a cauzelor de la judecătorii şi tribunale pentru motive de bănuială legitimă.

ICCJ judecă recursurile împotriva hotărârilor pronunţate de curţile de apel în primă instanţă, cererile în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor probleme de drept, recursurile în interesul legii şi strămutările cauzelor de la curţile de apel şi strămutările pentru motive de siguranţa proprie.

O serie de modificări au fost aduse şi în ceea ce priveşte stabilirea competenţei după valoare obiectului cererii: nu se au în vedere, la calcularea obiectului cererii, accesoriile pretenţiei principale (dobânzi, penalităţi etc.) şi nici prestaţiile periodice ajunse la scadenţă în cursul judecăţii, la mai multe capete de cerere principale, se ia în calcul cel mai valoros, iar dacă nu există o strânsă legătură între ele, se va dispune disjungerea şi declinarea.

Pe de altă parte, în cauzele privind contracte de închiriere, leasing, arendă - se ţine cont de chiria, rata de leasing sau arenda anuală, iar în litigiile privind contracte cu prestaţii succesive pe durată nedeterminată - se ţine cont de valoarea prestaţiilor anuale. La moşteniri, nu se scad sarcinile sau datoriile moştenirilor.

Peste 250 de persoane participă marţi la conferinţa "Cum se aplică Noul Cod de Procedură Civilă de la 15 februarie? Provocările noilor reglementări şi impactul asupra mediului de afaceri", organizată de agenţia MEDIAFAX şi societatea de avocaţi Ţuca Zbârcea&Asociaţii, care este transmisă LIVE pe www.mediafax.ro.

AFACERI DE LA ZERO