• Leu / EUR4.9461
  • Leu / GBP5.7088
  • Leu / USD4.7286
Eveniment

BNR vede „semnalele incipiente“ de revigorare a creditării, dar şi lipsa redresării consumului

BNR vede „semnalele incipiente“ de revigorare a creditării, dar şi lipsa redresării consumului

Mugur Isărescu, guvernatorul BNR

Autor: Claudia Medrega

30.06.2011, 00:08 870

La categoria evoluţiilor favorabile, BNR aminteşte semneleincipiente de re­vi­gorare a creditării, asociate in­clusivcontinuării scăderii dobân­zilor practicate de către bănci laîmprumu­turi şi depozite.

În schimb, BNR sugerează că nu au apărut sem­ne de redresare aconsumului, spunând într-o frază că valorile negative ale dinamiciianuale a in­di­catorilor relevanţi pentru evoluţia cererii internes-au prelungit.

Banca centrală consideră că nu este cazul să ma­jorezedobânda-cheie, având în vedere nivelul scă­zut al cererii interne,dar sugerează că nu există nici spaţiu pentru diminuarea ratei,riscurile aso­ciate perspectivei inflaţiei continuând să fiesemnificative.

Ritmul anual de creştere în termeni reali a creditului acordatsectorului privat, în principal în lei, a rămas totuşi înteritoriul negativ, aminteşte BNR. Bancherii nu au reuşit săaccelereze cre­di­ta­rea pentru sectorul privat, nivelul încăridi­cat al do­bânzilor, dar şi lipsa de încredere a clien­ţilordupă doi ani de scădere a economiei ţinând încă sub pre­siunecererea. Apetitul mai mare al ban­che­rilor de a da credite s-avăzut în valul de pro­moţii, deşi mul­te dintre oferte au vizatdoar refinanţarea împru­muturilor mai vechi.

Banca centrală remarcă temperarea creşterii pre­ţurilor volatileşi a celor administrate în luna mai, susţinând că evoluţiainflaţiei este compatibilă cu prognoza recentă pe termen mediu,care anti­ci­pează reluarea dezinflaţiei. În mai rata anuală ain­flaţiei a crescut de la 8,34% la 8,41%.

Totuşi, banca centrală consideră că riscurile aso­ciateperspectivei inflaţiei continuă să fie sem­nificative, ceea ceimpune păstrarea prudenţei politicii monetare.

Decizia băncii centrale de menţinere a do­bân­zii cheie şi arezervelor minime aplicabile pasivelor în lei şi valută alebăncilor a fost anticipată de ma­joritatea analiştilor locali şistrăini.

"Decizia este în linie cu aşteptările şi o consi­der adecvatăcontextului actual. În cursul anului este po­sibil să mai vedemmişcări la RMO, pro­ba­bil la com­ponenta în valută. Pentru finalde an, do­bân­da che­ie ar putea rămâne neschimbată. Totuşi, ouşoa­ră reducere nu trebuie exclusă total", a co­men­tat FlorianLibocor, economistul-şef al BRD-SocGen.

Analiştii BCR, cea mai mare bancă, consideră că BNR vamenţine dobânda-cheie neschimbată în 2011, urmând să înceapă unciclu gradual de în­tă­rire în primul trimestru din 2012 pentru acontra­ba­lansa un posibil derapaj fiscal înainte de alegeri şipentru a aduce inflaţia în interiorul ţintei.

BNR a dat asigurări că va monitoriza în con­tinuare cu vigilenţăevoluţiile interne şi ale mediului internaţional, astfel încât,prin adecvarea in­stru­mentelor de care dispune, "să asigurerea­lizarea şi menţinerea stabilităţii preţurilor pe ter­men mediuşi consolidarea stabilităţii financiare".

"Deoarece cererea de consum continuă să rămână scăzută şiperspectivele menţin această com­ponentă sub trend (nu se întrevedesupra­în­căl­zire în perspectivă), există motive limitate pentrumo­dificarea dobânzii de politică monetară în acest mo­ment, deşiinflaţia este ridicată", a comentat Cătălina Molnar, senioreconomist al RBS Bank.

Ea a amintit că cea mai mare parte a inflaţiei a fostdeterminată de preţurile internaţionale mai mari la alimente şicombustibili, susţinând că în ulti­mele două-până la patru luni amvăzut o inver­sare a trendului preţului petrolului şi stabilizareapre­ţurilor la alimente, impactul fiind de diminuare a presiunilorasupra preţurilor interne.

Ratele dobânzilor pe piaţa monetară sunt mai mici decât dobândade politică monetară, în con­di­ţiile în care lichiditatea excesivăa împins ratele în jos. Aceasta înseamnă că, de facto, orien­ta­reapoli­ti­cii monetare este mult mai relaxată decât o aratădobânda-cheie, iar orice restricţii pentru a re­ac­ţiona la nivelulridicat al inflaţiei ar trebui să în­cea­pă de aici - să reducădiscrepanţa din­tre ratele de piaţă şi dobânda BNR, spuneMolnar.

RBS Bank nu se aşteaptă la nicio modificare a dobânzii depoliti­că mo­netară în acest an.

Următoarea şedinţă a CA al BNR de­dicată politicii mo­ne­tare vaavea loc în 3 august 2011, când va fi analizat noul Raport asu­prainflaţiei.

Cum şi-a justificat Banca Naţionalădecizia:

  • BNR va monitoriza în continuare cu vigilenţă evoluţiileinterne şi ale mediului internaţional, astfel încât, prinadecvarea instrumentelor de care dispune, să asigure realizarea şimenţinerea stabilităţii preţurilor pe termen mediu şi consolidareastabilităţii financiare;

  • Banca centrală va continua gestionarea adecvată alichidităţii din sistemul bancar;

  • Cele mai recente date statistice relevă moderarea înaprilie a ritmului anual de creştere a producţiei industriale şi aexporturilor, precum şi prelungirea valorilornegative ale dinamicii anuale a indicatorilor privind evoluţiacererii interne;

  • Se remarcă semne incipiente de revigorare acreditării, asociate inclusiv continuării scăderii ratelordobânzilor practicate de bănci la împrumuturi şi depozite;

  • Ritmul anual de creştere în termeni reali a creditului acordatsectorului privat, în principal a împrumuturilor în monedănaţională, a rămas deocamdată în teritoriu negativ;

  • Este necesară păstrarea unei atitudini prudente apoliticii monetare în vederea ancorării ferme aanticipaţiilor inflaţioniste. Riscurile asociate perspectiveiinflaţiei continuă să fie semnificative;

  • Evoluţia preţurilor internaţionale ale materiilor prime,incertitudinile privind calendarul şi amplitudinea ajustăriipreţurilor administrate, mişcările de pe pieţele financiareinternaţionale în contextul evoluţiei crizei datoriilor suverane,precum şi posibilitatea manifestării unor efecte de runda a douaale şocurilor de natura ofertei produse rămân preocupante;

  • Deciziile BNR împreună cu implementarea consecventă aangajamentelor asumate de autorităţi în faţa instituţiilorfinanciare internaţionale sunt de natură să asigureconservarea perspectivelor de reluare sustenabilă aprocesului de dezinflaţie şi redresare pe baze sănătoase aeconomiei.

AFACERI DE LA ZERO
Principalele valute BNR - vineri, 13:15
EUR
USD
GBP
CHF
Azi: 4.9461
Diferență: 0,0142
Ieri: 4.9454
Azi: 4.7286
Diferență: -0,291
Ieri: 4.7424
Azi: 5.7088
Diferență: -0,7597
Ieri: 5.7525
Azi: 4.9311
Diferență: -0,3133
Ieri: 4.9466