Buget 2018. Ce fac ministerele cu banii de la buget

4 dec 2017 Autor: Dan Straut

Ministerul Muncii şi Ministerul Sănătăţii vor avea printre cele mai mari alocări în bugetul pe 2018, pe care le vor folosi în primul rând pentru plata pensiilor, a ajutoarelor soaciale, a salariilor, dar şi pentru investiţii în software sau renovări de sedii. Ministerul Justiţiei renovează şi construieşte sedii de judecătorii noi, iar Ministerul Educaţiei cheltuieşte 15 milioane de lei cu acordarea de rechizite şcolare.

 

 

Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale va avea, în 2018, un buget („credite buge­­­tare“) de 31,7 mld. lei, cu 13% mai puţin decât alocarea din 2017.

Priorităţile ministerului sunt:

♦ creşterea ratei de ocupare a persoanelor în vârstă de 20-64 de ani, pe o piaţă a muncii inclusivă, care să susţină creşterea unei economii competitive şi care să ducă la reducerea sărăciei în muncă şi a ocupării informale;

♦ creşterea ocupării persoanelor înregistrate la ANOFM şi prevenirea şomajului;

♦ facilitarea tranziţiei de la sistemul de educaţie la piaţa muncii;

♦ pentru îmbunătăţirea nivelului de competenţe al persoanelor înregistrate la Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale va investi în:

♦ achiziţionare de softuri

♦ licenţe office, licenţe antivirus, extinderea licenţelor antivirus, licenţe sisteme de operare şi virtualizare, licenţe baze de date, licenţe servere de aplicaţie şi portal utilizatori

♦ înlocuirea echipamentelor de tip staţii de lucru PC care şi-au depăsit durata normală de funcţionare

♦ echipamente de tip server pentru rularea aplicaţiilor, bazelor de date şi a celorlalte componente ale sistemului

♦ surse de alimentare, echipamente de stocare, echipamente de securitate

♦ servicii de instalare şi configurare

♦ servicii dezvoltare şi implementare software REGES-ONLINE

♦ servicii migrare date din sistemul existent în sistemul REGES-ONLINE

♦ servicii de instruire a utilizatorilor.

 

Ministerul Sănătăţii va avea, în 2018, un buget („cre­dite buge­tare“) de 8,76 mld. lei, cu 4,59% mai mult decât alocarea din 2017.

Potrivit pro­iectului, programul de investiţii al Ministerului Sănătăţii se regăseşte în:

♦ Construirea spitalelor regionale de urgenţă, inclusiv prin Programul Operaţional Regional: 8 spitale regio­nale şi 1 spital republican, în Bucureşti

♦ Reabilitarea/modernizarea/extin­derea spitalelor judeţene (cel puţin 15), ambulatoriilor de specialitate (cel puţin 150), Unităţilor de Primiri Urgenţe (cel puţin 25) şi a centrelor comunitare integrate medico-sociale

♦ Dezvoltarea de centre comunitare integrate medico-sociale, de care vor beneficia peste 270.000 de persoane

♦ Dotarea cu aparatură şi echipa­mente medicale la nivelul spitalelor publice

♦ Dotarea cu mijloace de transport sanitar specifice (ambulanţe, autosani­tare, elicoptere etc.)

♦ Dotarea cabinetelor medicilor de familie

♦ Dezvoltarea de centre de teleme­dicină regionale sau naţionale în funcţie de specialitate.

 

Ministerul Educa­ţiei Naţio­nale (MEN) va avea în 2018 un buget („credite bu­ge­tare“) de 8,3 mld. lei, cu 19% mai mult ca în 2016.

Potrivit proiec­tului, principalele ţinte strategice ale MEN, în perspectiva 2020-2021, sunt următoarele:

♦ procentul celor care părăsesc timpuriu şcoala să fie sub 11%;

♦ cel puţin 26% din persoanele cu vârste cuprinse între 30 şi 34 de ani să aibă finalizate studiile terţiare;

♦ cel puţin 10% din persoanele cu vârste cuprinse între 25 şi 64 de ani să participe la învăţarea pe tot parcursul vieţii.

Principalele programe finanţate din bugetul de stat prin intermediul MEN şi sumele alocate acestora sunt urmă­toarele:

♦ „Acordarea de rechizite şcolare“ - 15 milioane de lei

♦ „Educaţia universitară şi postuni­versitară în România“ - 4 miliarde de lei

♦ „Bani de liceu“ - 50 milioane de lei

♦ „Acordarea de ajutor financiar în vederea stimulării acordării de calcu­latoare“ - 12 milioane de lei.

 

Ministerul Public, care admi­nis­trează inclusiv bu­getele DNA şi DIICOT, va avea în 2018 fon­duri („cre­dite buge­ta­re“) de 1,23 mld. lei, cu 0,23% mai mult decât alocarea din 2017.

Pentru parchete, Ministerul Public va efectua următoarele categorii de investiţii:
 

1. Construcţii – 2,7 milioane de lei

2. Maşini, echipamente şi mijloace de transport – 10,5 milioane de lei. Fondurile sunt repartizate, cu prioritate, pentru achiziţia de echipamente şi dotări necesare desfăşurării activităţii specifice, achiziţionarea de autoturisme, tehnică de calcul, echipamente specifice, astfel:

♦ Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) – 3,5 milioane de lei

♦ Direcţia de Investigare a Infrac­ţiunilor de Criminalitate Organi­zată şi Terorism (DIICOT) – 3,3 mil. lei

♦ Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi unităţile de parchet din teritoriu – 3,75 mil. lei

3. Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale – 2,18 milioane de lei. Fondurile sunt repartizate pentru achiziţionarea de sisteme de supra­veghere video, alarmă, antiefracţie şi antiincendiu, pentru:

♦ DNA – 400.000 de lei

♦ DIICOT – 950.000 de lei

♦ Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi unităţile de parchet din teritoriu – 830.000 de lei

4. Alte active fixe – 1,86 milioane de lei. Fondurile sunt destinate achi­ziţionării de licenţe antivirus aferente tehnicii de calcul, semnătura electro­nică, licenţe pentru percheziţii şi sofware, repartizate astfel:

♦ DNA – 300.000 de lei

♦ DIICOT – 1,2 milioane de lei 

♦ Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi unităţile de parchet din teritoriu – 360.000 de lei

5. Reparaţii capitale aferente activelor fixe – 9,66 milioane de lei.

 

Ministerul Finan­ţelor Publice (MFP) va avea, în 2018, un buget („cre­dite bugetare“) de 4,56 mld. lei, cu 25% mai mult decât alocarea din 2017.

Proiectele MFP cofinanţate din fonduri europene nerambursabile sunt următoarele:
 

1. Programul Operaţional Capa­citate Administrativă 2014 – 2020

♦ „Dezvoltarea capacităţii de admi­nistrare a datoriei publice guverna­mentale prin utilizarea instrumentelor financiare derivate“. Bugetul pro­iectului este de 3,63 milioane de lei (cu TVA), iar durata de implementare a proiectului este de 18 de luni

♦ „Întărirea capacităţii admi­nistrative a Ministerului Finanţelor Publice în implementarea măsurilor de sprijin de natura ajutorului de stat“. Bugetul proiectului este de 6,1 milioane de lei (cu TVA), iar durata de im­plementare a proiectului este de 24 de luni.

2. Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2014-2020

♦ „Formare continuă a personalului Autorităţii de Certificare şi Plată în vederea gestionării eficiente a Fondurilor Europene Structurale şi de Investiţii (FESI)“, în valoare de 1,1 milioane de euro

♦ „Sprijinirea Autorităţii de Certificare şi Plată în vederea gestionării eficiente a Fondurilor Europene Structurale şi de Investitii“, în valoare de 7,4 milioane de euro

♦ „Sprijin pentru finanţarea parţială a cheltuielilor de personal efectuate, în perioada aprilie 2015 - decembrie 2017 de Ministerul Finanţelor Publice, pentru personalul Direcţiei Generale Auto­ritatea de Certificare şi Plată şi cel al Direcţiei Generale de Inspecţie Eco­nomico-Financiară Serviciul de Ins­pecţie Fonduri Europene implicat în sistemul de coordonare, gestionare şi control al FESI“, în valoare de 6,99 milioane de lei.

 

Ministerul Justi­ţiei (MJ) va avea, în 2018, un buget („cre­­dite bugetare“) de 3,75 mld. lei, cu 0,81% mai puţin de­cât alocarea din 2017.

Unul dintre cele mai importante obiective ale ministe­rului este finali­zarea procesului de ope­raţionalizare, în subordinea MJ, a Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indispo­nibilizate (ANABI) şi consolidarea acesteia. Bugetul proiec­tului este de aproximativ 3,86 mil. lei.

Ministerul Justiţiei are următoarele priorităţi investiţionale pentru perioada 2018-2021:

♦ Palatul de Justiţie Neamţ – obiectiv semnificativ (sediu nou pentru Tri­bu­nalul Neamţ şi Judecătoria Piatra Neamţ);

♦ Palatul de Justiţie Prahova – obiectiv semnificativ (sediu nou pentru Curtea de Apel Ploieşti şi Tribunalul Prahova);

♦ Tribunalul Prahova (monument istoric, va fi sediul Judecătoriei Ploieşti)

♦ Tribunalul Sibiu (monument istoric)

♦ Judecătoria Costeşti (construire sediu nou)

♦ Judecătoria Horezu (construire sediu nou)

♦ Judecătoria Târgu-Neamţ (construire sediu nou)

♦ Judecătoria Calafat (reabilitare şi consolidare sediu actual)

♦ Judecătoria Carei (reabilitare şi consolidare sediu actual)

♦ Judecătoria Corabia (reabilitare şi consolidare sediu actual)

♦ Sediu nou Judecătoria Beclean

♦ Sediu nou Judecătoria Rădăuţi

♦ Judecătoria Sighetu Marmaţiei (reparaţii capitale)

♦ Judecătoria Şimleu Silvaniei (reparaţii capitale).

Articol publicat în ediţia tipărită a Ziarului Financiar din data de 04.12.2017

 
Cuvinte cheie:
ministere
, buget
, bani
, ministerul muncii
, ministerul sanatatii
, salarii
, soft
, plati
, pensii
, educatie
, servicii
, antivirus
, echipamente
, sanatate
, ajutoare
, investitii
Vizualizari:
Printeaza
zf.ro
Abonează-te la Închide