Eveniment

Camera Deputaţilor a aprobat OUG ce prevede stingerea datoriilor companiilor care furnizează energie electrică

Camera Deputaţilor a aprobat OUG ce prevede stingerea datoriilor companiilor care furnizează energie electrică

Autor: Teodor Bobei, Mediafax

29.10.2019, 17:43 231

Camera Deputaţilor a aprobat, marţi, OUG care prevede stingerea unor obligaţii fiscale şi bugetare ale operatorilor economici care asigură furnizarea de energie electrică. Operaţiunea se va realiza prin darea în plată şi concesionarea activelor energetice din proprietatea statului.

Camera Deputaţilor a aprobat, marţi, în calitate de for decizional, ordonanţa de urgenţă a Guvernului care ca obiect de reglementare stabilirea unor măsuri financiar-fiscale pentru stingerea obligaţiilor fiscale şi bugetare a unor operatori economici esenţiali pentru stabilitatea şi siguranţa Sistemului Electroenergetic Naţional, printr-o procedură de dare în plată şi ulterioară concesionare a activelor energetice trecute în proprietatea statului, astfel încât să nu fie periclitată siguranţa Sistemului Electroenergetic Naţional, cu 231 de voturi "pentru".

Proiectul mai reglementează obligaţiile de plată pentru împrumuturile şi subîmprumuturile angajate de operatorii economici, care fac obiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat declarat ilegal, în condiţiile necesităţii respectării unor Decizii ale Comisiei Europene.

"Prin derogare de la prevederile de la legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, oricând, la cererea operatorilor economici care deţin capacităţi de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare furnizate în sistem centralizat, instalate în Sistemul electroenergetic naţional reprezentând active funcţionale energetice şi active miniere ce asigură cărbunele necesar funcţionarii acestora, creanţele fiscale şi bugetare administrate de Ministerul Finanţelor Publice prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală se sting prin trecerea în proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Energiei a unor active, aflate în proprietatea acestora", se arată în tetul proiectului de lege adoptat de Camera Deputaţilor.

De asemenea, proiectul menţionează că este necesară o analiză tehnico-economică pentru justificarea operaţiunii prevăzute în ordonanţa de urgenţă.

"Cererea operatorilor economici aprobată prin hotărârea adunării generale a acţionarilor va cuprinde o analiză tehnico-economică privind justificarea operaţiunii şi efectele acesteia şi va fi însoţită de avizul favorabil al Ministerului Energiei şi al operatorului de transport şi sistem - Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice «Transelectrica» - S.A., inclusiv cu privire la caracterul necesar al activului respectiv pentru siguranţa Sistemului Electroenergetic Naţional şi al unităţii administrativ-teritoriale dacă activele respective concură şi la asigurarea furnizării energiei termice în sistem centralizat şi dacă unitatea teritorială respectivă solicită preluarea acestor active", se mai arată în textul proiectului de lege.

Ordonanţa de Urgenţă nu vizează şi activele funcţionale energetice pentru care operatorii economici nu deţin licenţe sau autorizaţii de funcţionare aflate în perioada de valabilitate la data transferului, precum şi cele care nu sunt autorizate sau nu sunt în curs de autorizare din punctul de vedere al protecţiei mediului la momentul transferului.

"Stingerea creanţelor fiscale şi bugetare se va face la valoarea bunurilor ce intră în componenţa activelor funcţionale energetice şi activelor miniere ce asigură cărbunele necesar funcţionării acestora, stabilită prin raportul de evaluare întocmit de către un evaluator autorizat în condiţiile legii", mai precizează iniţiativa.

Măsurile prevăzute prin prezenta ordonanţă de urgenţă a Guvernului se aplică şi operatorilor economici aflaţi în procedură de insolvenţă, cu aplicarea legislaţiei specifice.

Proiectul urmează să fie trimis preşedintelui României spre promulgare.

AFACERI DE LA ZERO