• Leu / EUR4.9297
  • Leu / GBP5.7419
  • Leu / USD4.6851
Eveniment

Când va reuşi statul să ramburseze datoriile către firme în 30 de zile?

Când va reuşi statul să ramburseze datoriile către firme în 30 de zile?

Autor: Claudia Medrega

21.10.2010, 23:58 36

Decizia Parlamentului European (PE) de a stabili un termengeneral de 30 de zile pentru plata datoriilor pe care autorităţilepublice din statele membre le au la companii este benefică pentrumediul de afaceri şi ar putea da un imbold revenirii economice, înopinia analiştilor şi consultanţilor fiscali.
Condiţia este ca reglementarea europeană să fie aplicată cât mairepede şi în România şi să includă şi penalizările pe care le-arputea suferi statul dacă nu-şi rambursează datoriile către companiiîn termenul legal.

"Noile reguli trebuie să asigure că firmele mici şi mijlocii nu vormai avea probleme financiare din cauza întârzierii plăţilor dinpartea autorităţilor publice sau a altor companii, susţinândsolvabi­litatea şi capacitatea de a inova şi de a crea locuri demuncă", se spune într-un comunicat al PE.
Reducerea arieratelor până la eliminare a fost principalasolicitare a FMI astfel încât statul să nu mai acţioneze ca unfactor de blocaj financiar în economie.
Acumularea de arierate împiedică revenirea economiei pentru căafectează fluxu­rile de lichidităţi ale firmelor. Guvernul s-aangajat să reducă arieratele către sectorul privat, dar la fiecareevaluare a acordului cu Fondul a cerut o nouă derogare, nereuşindsă se încadreze în valorile trimestriale asumate.
Dominic Bruynseels, preşedintele executiv al BCR, cea mai marebancă locală, a declarat recent că vede o oportunitate de businessîn sprijinirea statului pentru plata datoriilor către companii."Pentru bănci este bine pentru că statul va trebui să împrumute maimulţi bani, iar BNR va trebui să reducă mai departe nivelulrezervelor minime obligatorii, ceea ce ne va aduce un plus la marjade dobândă."

Melania Hăncilă, economistul-şef al Volksbank, susţine că adoptareaacestei directive europene şi în România în următoarele luni arreprezenta cea mai eficientă măsură anticriză şi ar da un imboldrevenirii economice.
În schimb, dacă se va aştepta termenul limită, măsura va fi tardivăşi inutilă, deoarece una dintre lecţiile cele mai importanteînvăţate de agenţii economici în urma crizei este reducereatermenelor de plată agreate între terţi.
Din păcate, directiva PE prevede im­plementarea noilor prevederi înurmătorii doi ani şi experienţa ne arată că România se aliniazăgreu la legislaţia europeană, având în vedere şi deficitul definanţare cu care se confruntă în prezent Tre­zoreriastatului.
"Dacă va fi transpusă în timp util în legislaţia ţărilor membre, vaexercita nume­roase beneficii asupra secto­rului privat:îmbunătăţiri considerabile în manage­mentul cash flow-urilor, vastimula activitatea economică şi va reduce şomajul, va diminuacazurile de insolvenţă şi rata de default a creditelor."
Hăncilă apreciază că implementarea acestei legi va avea un impactmai puternic în România, unde arieratele statului au ajuns la unnivel extrem de ridicat şi termenele de plată iniţial stabilite aufost depăşite considerabil.
Şi Nicolaie Chideşciuc, economistul-şef al ING Bank, crede cădecizia este benefică pentru mediul de afaceri şi pentru re­luareacreşterii economice, exprimându-şi speranţa că va fi respectată şiîn România. "Mai mult, având în vedere că FMI a pus tot mai multaccent în ultima perioadă pe plata arieratelor, probabil că se vorînregistra progrese în această direcţie."

Ce spun consultanţii fiscali
Alina Timofti, partner NNDKP Tax Advisory Services, spune că dacăaceastă decizie va fi transpusă în legislaţia românească, ea va fibenefică mediului de afaceri, însă mai importantă decâttranspunerea este imple­mentarea unei astfel de măsuri.
"Să nu uităm că şi în prezent în legislaţia noastră există termeneclare în interiorul cărora statul prin instituţiile sale abilitatetrebuie să-şi plătească datoriile de natură fiscală cătrecompaniile private, de exemplu - lucru care din păcate nu esterespectat în pre­zent. Deşi s-au făcut progrese semnificative,drumul este încă lung până să ajungem ca ANAF să rambursezedatoriile fiscale pe care le are către diverse companii întermenele prevăzute de lege."
Situaţia arieratelor statului către companiile private a fostmenţionată ca fiind una deficitară şi în discursurile pe care le-auavut în ultima perioadă atât cancelarul german Angela Merkel întimpul vizitei în România, cât şi ambasadorul Marii Britanii -astfel de "apostrofări", fie şi efectuate într-o manieră elegantăla nivelul discursului diplomatic, nu pot trimite decât un semnalnegativ cu privire la climatul investiţional din România.
"Prin urmare, orice demers care poate duce la o îmbunătăţire aprocesului de rambursare a datoriilor statului către agenţiieconomici este de bun augur. Dacă un astfel de demers va firespectat, vom vedea. Respec­tarea va fi în mare măsură influenţatăşi de metodele de penalizare aferente care vor fi sau nu vor fiincluse la transpunerea deciziei în legislaţia naţională - mă referla penalizările pe care le-ar putea suferi statul în cazul încare
nu-şi rambursează datoriile către agenţii econo­mici în termeneleprevăzute de lege."
La rândul lui Emilian Duca, partener BDO Tax, apreciază căaplicarea acestei decizii va acţiona spre disciplinarea statului caşi consumator de bunuri şi servicii, urmând ca atunci cândinstituţiile nu vor avea bani, nu vor mai face achiziţii. "Este ochestinue de bun-simţ. Nu trebuia să apară o decizie a PE. Statular trebui să aibă bunul simţ să plătească la timp", a comentatDuca.
El a explicat că există unele instituţii publice la care termenelede plată sunt rezonabile, în timp ce în domeniul sănătăţiiîntârzierile au depăşit şi şase luni de zile.

AFACERI DE LA ZERO
Principalele valute BNR - ieri, 13:15
EUR
USD
GBP
CHF
Azi: 4.9297
Diferență: 0,2297
Ieri:
Azi: 4.6851
Diferență: -1,1228
Ieri:
Azi: 5.7419
Diferență: 0,8536
Ieri:
Azi: 5.0142
Diferență: 0,5051
Ieri: